DIS-Norge
 
  English Norsk  

Slektsforskergruppe Oslo Byarkiv våren 2015

Program slektsforskergruppa våren 2015

På torsdager i vår inviterer Oslo byarkiv til spennende foredrag og diskusjon for alle interesserte. De byr på kaffe, kake og spennende foredrag om historie og kilder. Sett av datoene!

Torsdag 5. februar
Maria Storhaug-Meyer: Barnehjem og barnevern, slekt og persondokumentasjon. 
Kommentar fra tidligere barnehjemsbarn Wigdis Larsen-Ross

Torsdag 5. mars
Unn Hovdhaugen og Johanne Bergkvist: Hvem tror du at du er? Slektsforskning, familie, røtter og faghistorie

Torsdag 9. april 
Kirsti Gulowsen: Privatarkiv som kilde til slektsforskning
 

Foredragene foregår i kantina i Byarkivet, Maridalsveien 3, mellom kl. 11.00 og 12.00. Det serveres kaffe og kake. Fra 12.00 åpner lesesalen for egne søk. Velkommen!

 

DISputten nr 4/2014 er klar!

Da er det fjerde og siste nummeret av DISputten 2014 sendt alle medlemmer i DIS-Oslo/Akershus som en pdf-fil.

Har du lyst til å se på tidligere utgitte nummer av bladet så ta en titt her: DISputten, vårt medlemsblad

Ta gjerne en titt på bladet som FlippingBook!

Du finner de også på menyen til venstre under Innholdsoversikt

Ønsker du å se på andre distriktslags medlemsblader så finner du de her:
DIS-Østfold: ØstfoldDIS
DIS-Hedmark: DIS-Nytt
DIS-Vestfold: DIZ

 

Boklansering: Folk, fe og flagg på Eidsvoll i 1814

Mandag 15. desember kl. 12-13 i Wergelandssalen, Riksarkivet.

Riksarkivet åpnet jubileumsåret 2014 med å arrangere et historisk cruise til Kiel, og nå avslutter vi med å invitere til lansering av artikkelsamlingen Folk, fe og flagg på Eidsvoll i 1814. Riksforsamlingen setter rammen for temaene, men perspektivet er ikke rettet mot det som foregikk i selve rikssalen.
 
Boken består av tre artikler, to er skrevet av Knut Johannessen, en av Eli Fure. For første gang får vi høre om livsløpet til Johan Buschmann, han som i noen hektiske dager fikk oppdraget med å føre Grunnloven i pennen. En vakker tradisjon forteller at et gammelt flagg som finnes i samlingene på Eidsvoll, vaiet foran bygningen der i 1814. Men tåler tradisjonen å bli konfrontert med opplysninger som finnes i arkivene? Hvordan eidsvollsmenn og eidsvollinger taklet alt som måtte ordnes og gjennomføres av praktisk art, og hvordan det hele ble finansiert, er tema for den siste artikkelen.
 

 

Medlemsmøte DIS- Oslo/Akershus onsdag 6. desember 2014, i de dype skoger

Omtrent 65 tilhørere møtte opp på desembermøtet i DIS-Oslo/Akershus, «Julemøtet», som bød på noe ekstra interessant stoff. Jan Myhrvold er uten tvil den fremste kjenner av skogfinnene og deres etterkommere. Denne anerkjente etniske minoritetsgruppen hadde viktige innvandringsområder i Aurskog, Hurdal, Hadeland, Krokskogen og Finnemarka i Lier og Modum. Vi hørte og så hvordan tradisjonell genealogi og DNA-undersøkelser kan kombineres i slektsforskningen!

 

Hadde du slekt i Kristiania i 1923?

Da burde du prøve dette!

Her kan du søke i folketelling 1923 for Kristiania.

Dette er et registreringsarbeide som har foregått på frivillig basis i flere år av DIS-Oslo/Akershus i samarbeid med Riksarkivet og Oslo Byarkiv, og som skal ut på Digitalarkivet.

I påvente av at dette skjer har vi derfor laget dette midlertidige søkeverktøyet som Bjørn Haaland har utviklet.


For å søke, klikk på denne linken: Midlertidig søk i kommunal folketelling for Kristiania

 

Medlemsmøte DIS-Oslo/Akershus: Jan Myhrvold: «Skogfinsk slektsforskning - nye og tradisjonelle hjelpemidler.»

Desembermøtet ( 3. desember) i DIS-Oslo/Akershus, «Julemøtet», byr på noe ekstra interessant stoff. Jan Myhrvold er uten tvil den fremste kjenner av skogfinnene og deres etterkommere. Denne anerkjente etniske minoritetsgruppen hadde viktige innvandringsområder i Aurskog, Hurdal, Hadeland, Krokskogen og Finnemarka i Lier og Modum. Kom og hør hvordan tradisjonell genealogi og DNA-undersøkelser kan kombineres i slektsforskningen!

Foredragsholderen er leder av Skogfinsk Genealogi og har lang fartstid som slektsforsker. Han har publisert flere artikler i Genealogen og Norsk Slektshistorisk Tidsskrift om emnet. 

Etter foredraget blir det kaffe og kaker i kantinen i 2. etasje. 

 

 

Bildet er hentet fra foredragsholderens google+ konto

 

Referat fra medlemsmøte DIS-Oslo/Akershus 5. november 2014: En familie under tvangsevakueringen av Finnmark og Nord-Troms i arkivene og minnene

Wergelandsalen var nesten full da det endelig var undertegnedes tur til å fortelle familiehistorien. Mange som har gått på nybegynnerkurs i slektsforsking hos DIS-Oslo/Akershus kjenner til farmor Aagot Elvebakkens yngre år, men historien om tvangsevakueringa fra Nord-Troms og Finnmark i 1944 sett fra et personhistorisk perspektiv i arkivene og familiens minner var ukjent for de fleste.

Jeg har tilbragt en del timer på Riksarkivet og sett gjennom 31 arkivbokser fra Flyktnings- og Fangedirektoratet, på både sentralt og distriktsnivå, og funnet mye materiale som kan belyse historien. Foredraget viste smakeprøver på materialet og målet var å være til inspirasjon for andre som ønsker å finne ut av egen families historie. 

At dette fenget utenfor de som vanligvis går på våre møter, vises av at vi så mange nye ansikt i salen, mange med et umiskjennelig tonefall fra våre to nordligste fylker. NRK har vært flinke på å profilere søttiårsminnet de siste dagene, men folk blir tydeligvis ikke mett på vår nære historie. 

 

Romerike rundt 1814

I november inviterer Romerike Historielag og Romerike avdeling av Fortidsminneforeningen
til åpen møteserie:

• om Romerike rundt 1814
• om bygge- og boskikk
• om impulser utenfra i Romeriks-kulturen
• mat og klær
• veger og samferdsel

12. november:
Jan Erik Horgen, etnolog/lokalhistoriker, Sørum kommune: Vegalangs over
Romerike rundt 1814 - en tur gjennom kulturlandskapet lenge før "kulturlandskap"
var oppfunnet.
Ame Lie Christensen: "Lader oss leve tarvelig" - om tarvelighetsidealet blant
embedsmenn og akademikere etter 1814.

19.november:
Bente Engelsen, rådgiver i Riksarkivet: Historisk kokekunst og Riksarkivets
historiske kokeklubb
Bjørn Sverre Hol Haugen, konservator NMF/mpd-stipendiat Anno museum:
Forfengelige menn og nesten nakne kvinner - drakt omkring 1814.

26. november:
Lars Roede: Byggeskikker i endring, arkitekturidealer fra den store verden sildrer
ned til Romerike.
Ytringer - kommentarer - spørsmål - oppsummering.

Møtene holdes i Romerike Historielags hus, Vestvollvegen 56, Skedsmokorset
- like ved Skedsmo kirke - onsdagene 12., 19. og 26. november kl 18.30-21.00.

Ta gjeme kontakt med Romerike Historielag tlf 63 87 88 90, rohist@online.no,
eller Fortidsminneforeningen v/ Bente Arnesen, tlf 920 85 567, bia5@online.no.

 

Byarkivet i Oslo lanserer årets nummer av Tobias

 

Torsdag 6. november kl. 12.00-15.00 arrangerer Oslo Byarkiv lanseringsseminar for årets nummer av Tobias i Gamle Rådhus (Nedre Slottsgate 1). 

Temaet er Oslo som hovedstad

 

 • Åpning ved Hilde Barstad, direktør i Kulturetaten
   
 • Presentasjon av Tobias 2014
  ved Johanne Bergkvist, redaktør for Tobias
   
 • Christiania i 1814 – Provinsbyen blir hovedstad
  ved Lars Roede, arkitekt og seniorrådgiver ved Oslo Museum
   
 • Et kulturhistorisk dykk i Christiania rundt 1814
  ved Kirsti Gulowsen, kunsthistoriker, Oslo byarkiv
   
 • Stortinget og partier
  ved Marthe Hommerstad, historiker, Stortingsarkivet

Gamle Rådhus, Nedre Slottsgate 1
Inngang fra Christiania torv
Tid: 12-15
Ingen påmelding


Enkel bevertning

 

 

Medlemsmøte DIS-Oslo/Akershus 5. november 2014: En familie under tvangsevakueringen av Finnmark og Nord-Troms i arkivene og minnene

Sigbjørn Elvebakken er opptatt av å knytte enkeltpersoner og familier til nær historie. Han følger sin far og hans foreldre gjennom to dramatiske år i arkivene. 

Familien til Sigbjørns besteforeldre ble tvangsevakuert fra Oksfjordvannet i Nordreisa i november 1944. Ved hjelp av familieminner, tidsvitner og materiale fra Flyktnings- og Fangedirektoratet har han fulgt familien gjennom to dramatiske år fram til de kom tilbake til ei utbrent bygd og måtte starte på nytt. Arkivmaterialet er rikt på personhistorie og forteller mye om hva de tvangsevakuerte gikk gjennom. 

Hjemmet de forlot

 

Syndiker innhold