DIS-Norge
 
  English Norsk  

Slektsforskerdagen 25.10.2014

Slektsforskerdagen 2014 

Tema: «Det skjedde i 1814»

DIS-Oslo/Akershus vil i samarbeid med Riksarkivet, Statsarkivet i Oslo og Oslo Byarkiv invitere til årets Slektsforskerdag!

Sted: Riksarkivet, Oslo
Dato: Lørdag 25 oktober kl 10.00-1600

Lesesalen og veiledningstjenesten (skranker) er åpne hele dagen!
Det er også mulig å rekvirere arkivmateriale fra magasinene.

Kafeen er åpen fra kl 11.00-15.00

Riksarkivet ligger i Sognsveien 221. 
Stor gratis parkeringsplass ved Sognsvann stasjon.
Kollektivreisende kan benytte t-bane 6 til Sognsvann.

Praktisk informasjon

Program

Utstillerkart

Plakat for utskrift og oppheng (pdf-fil)

DISputten, som også er årets messeavis

 

Medlemsmøte DIS-Oslo/Akershus 1. oktober 2014: Bruk av landssvikarkivet etter 01.01.2015 ved Erland Pettersen

Landssvikarkivet inneholder over 90 000 saker og fyller 1 200 hyllemeter med arkivmateriale. Det er viktig å huske at dette arkivet omfatter over 90 000 enkeltskjebner, sa underdirektør ved Riksarkivets brukertjeneste Erland Pettersen. Landssvikarkivet består av noen få store saker, men flest små saker. Endringene i tilgangen til arkivet betyr ikke at taushetsbelagte opplysninger vil bli sluppet ut.

65 medlemmer hadde møtt opp og fikk en gjennomgang av hvilke endringer som vil skje fra 1. januar 2015 og de begrensninger som følger av Riksarkivarens beslutning om å åpne arkivet. Mer om Riksarkivarens vedtak kan du lese her: Landssvikarkivet åpnes

Bakgrunn: Opplysningene i Landssviksakene passerte (som hovedregel) 60 år i 2005. Dette er grensen for den alminnelige taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven. Men:

Å ha fått en dom i en landssviksak har vært betraktet som et særlig sensitivt personlig forhold

I mange saker etter 2005 har Riksarkivaren forlenget taushetsplikten ut over 60 år

Det har vært begrensninger i hvem som har fått se saker i landssvikarkivet

Begrenset tilgang til landsvikarkivet fortsetter

 

 

De som har hatt tilgang til nå er

 

DISputten nr 3/2014 og Messeavis for Slektsforskerdagen 2014!

Da er årets Messeavis/DISputten 3/2014 sendt alle medlemmer i DIS-Oslo/Akershus som en pdf-fil.

Denne utgaven er åpen for alle og kan fint deles!

Har du lyst til å se på tidligere utgitte nummer (krever innlogging) av bladet så ta en titt her: 

DISputten, vårt medlemsblad

Du finner de også på menyen til venstre under Innholdsoversikt

Da vil redaksjonen ønske alle medlemmer en riktig god Slektsforskerdag på Riksarkivet!!

 

Mrk! Korrigerte datoer på gotisk-kurset - fortsatt ledige plasser!

På grunn av dobbeltbooking blir det en liten forskyvning av datoer - se korrigerte datoer under her:


DIS-Oslo/Akershus arrangerer kurs i gotisk håndskrift for de som har litt erfaring.

Kurset bygger på grunnkurset i mars 2014 men passer også for deg som har litt erfaring med gotisk håndskrift.
Kurset går over 3 kvelder á 3 timer - her ser du mer detaljer: Kurs i gotisk dag 1

  • Dato: 7., 21. og 28. oktober 2014
  • Sted: Øvre Slottsgt 2B, Oslo
  • Pris: 900 for medlemmer/1310 for andre
     

Det er fortsatt noen ledige plasser, så hiv deg på hvis du tror dette er noe for deg!

Send en e-post til kurs@oa.disnorge.no

 

 

 

Medlemsmøte DIS-Oslo/Akershus 1. oktober 2014: Hvorfor åpner Landssvikarkivet i 2015?

Det vil bli fokus på hvorfor Landssvikarkivet åpnes 1. januar 2015 - Innholdet i arkivet vil bli kort omtalt. Vedrørende slektsforskning vil primærfokus nok være på hva som blir såkalt fritt tilgjengelig og hvordan Riksarkivets prosedyrer vil være for å søke frem opplysninger. Riksarkivet ønsker innspill fra våre medlemmer om hvordan de ønsker at denne type arkiver skal kunne tilgjengeliggjøres. 

Innledningen vil være ved Erland Pettersen som er Underdirektør ved seksjon for Brukertjenester i Riksarkivet. Han er Cand Philol fra universitetet i Oslo fra 1999. Før han kom til Riksarkivet har han i lengre tid arbeidet i den statlige forvaltningen, primært Utlendingsdirektoratet (UDI). 

Professor em. i historie ved UiO, Hans Fredrik Dahl, vil komme med et innlegg i diskusjonen etter forelesningen.

 

 

Høstens første medlemsmøte: Nye Digitalarkivet ved Kristian Hunskaar

Nye Digitalarkivet er noen måneder gammelt, men vi får stadig vekk spørsmål om søkemotoren og innhold. 

Derfor hadde valgt at medlemsmøtet 3. september skulle ha dette som tema og inviterte Kristian Hunskaar, underdirektør i Seksjon for digital tilgjengeliggjøring på Riksarkivet.

65 medlemmer var til stede. Kristian fortalte om oppbygginga av nettsida og bruk av de ulike søkene.

Generelt om søk

Søkefunksjoner, spesialtegn. Jo flere søkefelt som blir fylt ut, jo færre treff. Vær observant på at det ikke alltid lønner seg å fylle ut alle felt, ønsket treff kan være mangelfullt. Bruk del av navn du er sikker på i tillegg til trunkeringstegn.

*og | er de to viktigste trunkeringstegnene. Vær observant på at – kan brukes for å ekskludere treff du ikke ønsker (både i enkelt og avansert søk). År og dato kan også trunkeres.

Finn kilde

Finn kilde erstatter databasevelger i Gamle Digitalarkivet. Trunkeringstegn kan brukes her også. Kan også søke på kommunenummer. Skal du ha et eller-søk, huk av for dette. Info viser til kilden. Kan også søke på tidsrom og avgrense på kildekategori og geografi (kommuner i 1947), form, organ (vanskelig å plassere geografisk) og tema.

Treffliste i Finn kilde skille på søk (søkbart), Bla (scannet) og Info (om kilden). Kirkebøkene som bare er scannet er ikke kommet med i trefflista ennå.

 

DIS-Oslo/Akershus deltar på Kulturminnedagene 2014

DIS-Oslo/Akershus vil være svært synlige både på lørdag 13. september og søndag 14. september.

Lørdag 13. september klokka 10.00-16.00 er vi på Egertorvet med egen stand under mottoet "Hva gjorde forfedrene dine i 1814?". Vi stiller mannsterke med informasjonsmateriell, PCer og demonstrasjon av hvordan vi slektsforsker og søkehjelp. Se mer informasjon på Kulturvernforbundets nettsider

 

 

 

 

 

 

 

Søndag 14. september er det åpent hus i Øvre Slottsgate 2B, Kulturvernets Hus, mellom klokka 13.00-16.00. I anledning at det 14. september både er Kulturminnedager og Oslo Åpne Hus blir det omvisning i bankhvelvet, foredrag om byggets historie, åpent slektsforskningsbibliotek og salg av kaffe og vafler.

 

Aktiviteter i høst på Oslo Byarkiv

Det skjer mye spennende på Oslo Byarkiv i høst:

Slektshjelp torsdagene på lesesalen er utvidet til klokka 12.00-18.00, det vil si så lenge lesesalen er åpen. Da vil det også være en eller flere erfarne slektsforskere fra DIS-Oslo/Akershus til stede. 

Byarkivet vil ha en forelesningsserie gående på utvalgte torsdager:

4. september
Gårder og husmannsplasser i Aker – Finn Holden
Maridalsveien 3, kl. 11-12

Finn Holden har skrevet flere bøker om Oslohistorie, blant annet Akergårder i Oslo. En landsens byhistorie og Byløkker. Han er nå aktuell med bok om Tjuvholmen og Aker brygge.

9. oktober
Straff i skolen – Knut J. Jordheim
Maridalsveien 3, kl. 11-12

I tegneserieheftet Straff i skolen har en liten gruppe med dyktige serieskapere latt seg inspirere av straffeprotokoller fra den gamle folkeskolen. Gjennom fem historier viser de en brutal side ved hverdagen i folkeskolen for om lag 100 år siden. Den gangen var det fortsatt tillatt å straffe elevene med ris og spanskrør.  Kildene finnes ved Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg). Knut J. Jordheim fra IKA Kongsberg vil fortelle om skolehistorien og de rike kildene til elevhistorien.

 

Aktivitet på Oslo Byarkiv: 4. september: Finn Holden – Gårder og husmannsplasser i Aker

Vi gjør oppmerksom på at Oslo Byarkiv innleder høsten med et foredrag med Finn Holden torsdag 4. september 2014 kl. 11.00-12.00:

Gårder og husmannsplasser i Aker

Historiker Finn Holden holder foredrag om viktig Akerhistorie. Han har skrevet flere bøker om Oslohistorie, blant annet Akergårder i Oslo. En landsens byhistorie og Byløkker. Han er nå aktuell med bok om Tjuvholmen og Aker brygge.

Foredrag 11.00-12.00 i Oslo byarkivs lokaler i Maridalsveien 3. Klokka 12.00 åpner lesesalen og det blir muligheter for egne søk. Kaffe og kake.

DIS-Oslo/Akershus erfarne søkehjelpere vil også være til stede på lesesalen fra klokka 12.00 denne dagen. Vi utvider vårt tilbud på Oslo Byarkiv slik at noen av oss vil være på Byarkivet fra lesesalen åpner på torsdagene fram til klokka 18.00.

 

Vi trenger din hjelp på Slektsforskerdagen 25. oktober 2014

Slektsforskerdagen arrangeres i samarbeid med Riksarkivet, Statsarkivet og Byarkivet i Oslo. Emnet i år er «Det skjedde i 1814». (Naturligvis!)

Vi håper du har reservert dagen!

I år som tidligere år trenger vi hjelp fra våre medlemmer til følgende oppgaver:

Vakt

Søking

Medlemsservice 

Ta mot publikum

Presseoppgaver

foto/media, osv.

De som tidligere har bidratt vet at det er mange arbeidsoppgaver, men når arbeidet deles på mange så blir hver enkelt oppgave morsom og veldig lærerik! 

Både erfarne og nye ansikter er hjertelig velkomne.

Si ifra til en av oss direkte, eller send mail til egranum@getmail.no

Komitéen 2014 består av:

Svein L Rasch (leder) 

Else Edvinsen Granum 

Nina Magnussen

Vi gleder oss og håper på masse hjelp og støtte fra dere alle. 

For komitéen 

Else Edvinsen Granum

egranum@getmail.no

 

Syndiker innhold