DIS-Norge
 
  English Norsk  

bokhylla.no på Deichmanske bibliotek

 

Medlemsmøte onsdag 4. mars 2015, innledning til årsmøtet

"Söta trämenning - nordmenn i Sverige, svensker i Norge og slektsforskning i svenske kilder."

87 medlemmer var til stede i Wergelandsalen på Riksarkivet og opplevde Kristin Mikalsen, historiker og intendent ved Svenska Migrationscenteret i Karlstad, som loste oss gjennom dagens tema.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det har vært stadig flytting over grensa grunna geografisk nærhet og mye kontakt mellom folkene.

Passtvangen ble oppheva 1860, svensker dro til Norge. Lønningene var bedre og det var lettere å få jobb. Sverige ble sett som «et usselt, fattig og efterblifvet Land». I perioden 1881-1910 flyttet 61 000 svensker til Norge, 13 000 nordmenn til Sverige. Kristiania var mest populært. En grunn til bekymring var moralsk fordervelse hos svensker i Norge.

  1. Utvalget av folket som dro («dårlige» elementer dro til Norge, ikke Amerika)
  2. Tap av nasjonalfølelse og språk
  3. Unge, friske arbeidssøkende til Norge ble returnert til Sverige når de ble syke
  4. Svenskene fikk skylda for økt antall lovbrudd i Norge (statistikk motbeviser dette)

Etter 1911 ser vi nettoinnvandring til Sverige på grunn av økt industrialisering i Sverige i forhold til Norge.

1940-1945: stor mobilitet av nordmenn til Sverige (Kjesäterarkivet)

 

Referat fra medlemsmøte 4. februar 2015

«Å kallast med sitt rette namn»

Dette var overskriften på framvisninga til vår foreleser Tom Schmidt på medlemsmøtet 4.februar 2015. Og han traff sitt publikum med det, nærmere bestemt 95 personer, nesten full sal. Tom Schmidt er professor på Institutt for lingvistiske og nordiske studier på Universitetet i Oslo.

Referatet er bygd på notater fra Christiane Hunsbedt og vedlagt lysbildeframvisning.

En av hans forfedre var Edvard Henrik Nicolay Peter Jesper Hans Thor Kristian Selmer, født på Ringerike 27. juli 1825 og døpt i Norderhov kirke 8. august 1826. Foreleseren tok for seg alle navnene til barnet og hvordan de var knyttet til fadderne i samme miljø som faren til barnet, offiserer i Ringerikske Kompani og Halingdalske Nasjonale Musketerkorps. I tillegg fikk vi innsikt i tydinga av de ulike navnene og deres opprinnelse.

Dette var innledning til en gjennomgang av oppkallingsskikker, navnevalg, patronym og metronym, faddernes betydning og kontrastene mellom hvordan «fint folk» og vanlige bønder tenkte om navn. Begrepet personnavn ble beskrevet og hvordan skikken gjennom tida har påvirka dette, og glidningen fra patronym til bruk av gård- og bruksnavn (adresse) som etternavn.

 

Årsmøte og medlemsmøte i DIS-Oslo/Akershus onsdag 4. mars 2015

Onsdag 4.mars 2015 innleder vi årsmøtet med foredrag av Kristin Mikalsen: 

"Söta trämenning - nordmenn i Sverige, svensker i Norge og slektsforskning i svenske kilder." 

 

Det er alltid mange gjester på slektskaféen som søker slektsopplysninger i dette emnet, så benytt anledningen til å få vite mer om hvordan man leter.

Kristin er historiker og intendent ved Svenska Migrationscentret i Karlstad. Vi kjenner henne som en usedvanlig god foreleser.

 

Ny kilde som gave til DIS-Oslo/Akershus, notisbok fra kirketjeneren i Haslum kirke 1905-1916

DIS-Oslo/Akershus fikk denne kilden donert fra Roy Hansen, hvis kones oldefar førte pennen i denne boka. Notisboka er på omtrent 100 sider og inneholder opplysninger om begravelser på Haslum Kirkegård i perioden 1905-1916. Kilden gir utfyllende informasjon på hvor personene er gravlagt på kirkegården og om graven eventuelt er betalt av Bærum Fattigvesen eller kjøpt, se Østre Bærum Sogn som dekker Haslum etter 1904. 

Boka ble funnet under opprydding i familiens og tatt vare på av giveren. Karl Arnesen var kirketjener i Haslum kirke. Sønnen til Karl Arnesen overtok som kirketjener etter sin far og mottok kongens fortjenestemedalje i sølv for dette arbeidet etter 50 års virke.

Giveren er glad at boka kommer til nytte, og at andre kan ha glede av den.

 

 

Årsmøtedokumenter DIS-Oslo/Akershus 2015

Årsmøtedokumentene vil bli lagt ut her seinest onsdag 18. februar 2015 klokka 19.00. Mer informasjon om foredraget før selve årsmøtet kommer. 

 

Medlemsmøte onsdag 4. februar 2015: «Å kallast med sitt rette namn` - Hva het våre forfedre egentlig?» ved Tom Schmidt (Universitetet i Oslo)

 
Forskning om stedsnavn har lange tradisjoner ved Universitet i Oslo. På slutten av 1800-tallet var navneforskerlegenden Oluf Rygh og språkprofessoren Sophus Bugge de store autoriteter. Mange slektsforskere har brukt de kilder de skapte. Vi har ofte problemer med personnavnutvikling, normering osv. 

Etter møtet blir det som vanlig fri servering av kaffe og kaker i Kantinen samt tid til en slektsprat.

Fri adgang for alle interesserte. 

 

Nybegynnerkurs i slektsforsking!

Nybegynnerkurs i slektsforsking - noe for deg?

DIS-Oslo/Akershus arrangerer kurs over 4 kvelder med start den 3. februar.
Det er fortsatt noen få plasser så hiv deg på hvis du er interessert!

Dato: tirsdag 3. februar
         tirsdag 17. februar
         tirsdag 24. februar
         tirsdag 3. mars

Sted: kursrommet v/Kantina i Øvre Slottsgt 2B, Oslo

Tid:   kl 18:00 – 21:00  

Kursprogram alle 4 kvelder:
Hvordan starte med slektsforsking, tips og råd
DIS-Norges web, tjenester og kilder
Slektsforum
Kilder og metodikk
Nettressurser og søking i disse
Slektsprogram/Å dele med andre
 
Påmelding og spørsmål om kurset sendes til kurs@oa.disnorge.no

   
 

Årsmøte i DIS-Oslo/Akershus onsdag 4. mars 2015

Vi annonserer årsmøtet i DIS-Oslo/Akershus i henhold til vedtektene:

§6. Årsmøtet

Distriktslagets virksomhet følger kalenderåret. Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars måned og kunngjøres for medlemmer tilknyttet distriktslaget med minst 6 ukers varsel. Forslag/saker som medlemmer tilknyttet distriktslaget ønsker behandlet på årsmøtet, må være styret i hende minst 4 uker før årsmøtet. Innkalling med møtedokumenter gjøres kjent for medlemmene minst 2 uker før årsmøtet. Samtidig sendes disse dokumentene til DIS-Norge, Slekt og Data. Innkalling og møtedokumenter gjøres tilgjengelig for medlemmer på distriktslagets hjemmeside under www.oa.disnorge.no.

Forslag/saker kan sendes til leder@oa.disnorge.no innen onsdag 4. februar 2015 klokka 18.00.

Årsmøtedokumentene vil foreligge på nettsida seinest onsdag 18. februar klokka 19.00.

Årsmøte vil holdes etter foredraget på medlemsmøtet onsdag 4. mars 2015.

 

Medlemsmøte DIS-Oslo/Akershus: Ivar Leveraas: "Jakten" på Annæus E. Myklevand, En ganske uvanlig mann fra Grong.

 

I Wergelandsalen på Riksarkivet var det 74 deltakere da leder Carl Birger van der Hagen dro i gang DIS-Oslo/Akershus sitt første medlemsmøte i 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

Først ble det markert at det var 25 år og 2 dager siden DIS-Norge Slekt og Data ble stiftet. En av stifterne, Lars Løberg var til stede og fikk overrakt blomster.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syndiker innhold