DIS-Norge
 
  English Norsk  

Medlemsmøte onsdag 4. februar 2015: «Å kallast med sitt rette namn` - Hva het våre forfedre egentlig?» ved Tom Schmidt (Universitetet i Oslo)

 
Forskning om stedsnavn har lange tradisjoner ved Universitet i Oslo. På slutten av 1800-tallet var navneforskerlegenden Oluf Rygh og språkprofessoren Sophus Bugge de store autoriteter. Mange slektsforskere har brukt de kilder de skapte. Vi har ofte problemer med personnavnutvikling, normering osv. 

Etter møtet blir det som vanlig fri servering av kaffe og kaker i Kantinen samt tid til en slektsprat.

Fri adgang for alle interesserte. 

 

Nybegynnerkurs i slektsforsking!

Nybegynnerkurs i slektsforsking - noe for deg?

DIS-Oslo/Akershus arrangerer kurs over 4 kvelder med start den 3. februar.
Det er fortsatt noen få plasser så hiv deg på hvis du er interessert!

Dato: tirsdag 3. februar
         tirsdag 17. februar
         tirsdag 24. februar
         tirsdag 3. mars

Sted: kursrommet v/Kantina i Øvre Slottsgt 2B, Oslo

Tid:   kl 18:00 – 21:00  

Kursprogram alle 4 kvelder:
Hvordan starte med slektsforsking, tips og råd
DIS-Norges web, tjenester og kilder
Slektsforum
Kilder og metodikk
Nettressurser og søking i disse
Slektsprogram/Å dele med andre
 
Påmelding og spørsmål om kurset sendes til kurs@oa.disnorge.no

   
 

Årsmøte i DIS-Oslo/Akershus onsdag 4. mars 2015

Vi annonserer årsmøtet i DIS-Oslo/Akershus i henhold til vedtektene:

§6. Årsmøtet

Distriktslagets virksomhet følger kalenderåret. Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars måned og kunngjøres for medlemmer tilknyttet distriktslaget med minst 6 ukers varsel. Forslag/saker som medlemmer tilknyttet distriktslaget ønsker behandlet på årsmøtet, må være styret i hende minst 4 uker før årsmøtet. Innkalling med møtedokumenter gjøres kjent for medlemmene minst 2 uker før årsmøtet. Samtidig sendes disse dokumentene til DIS-Norge, Slekt og Data. Innkalling og møtedokumenter gjøres tilgjengelig for medlemmer på distriktslagets hjemmeside under www.oa.disnorge.no.

Forslag/saker kan sendes til leder@oa.disnorge.no innen onsdag 4. februar 2015 klokka 18.00.

Årsmøtedokumentene vil foreligge på nettsida seinest onsdag 18. februar klokka 19.00.

Årsmøte vil holdes etter foredraget på medlemsmøtet onsdag 4. mars 2015.

 

Medlemsmøte DIS-Oslo/Akershus: Ivar Leveraas: "Jakten" på Annæus E. Myklevand, En ganske uvanlig mann fra Grong.

 

I Wergelandsalen på Riksarkivet var det 74 deltakere da leder Carl Birger van der Hagen dro i gang DIS-Oslo/Akershus sitt første medlemsmøte i 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

Først ble det markert at det var 25 år og 2 dager siden DIS-Norge Slekt og Data ble stiftet. En av stifterne, Lars Løberg var til stede og fikk overrakt blomster.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsmøte i DIS-Oslo/Akershus 14. januar 2015

Det første medlemsmøtet i 2015 er flyttet en uke i forhold til hva vi vanligvis har, det vil si at vi møtes andre onsdagen i januar, ikke første. Sted og tidspunkt på kvelden er som vanlig: 

Wergelandsalen på Riksarkivet klokka 18.00.

 

Dagens tema blir:  

 

Slektsforskergruppe Oslo Byarkiv våren 2015

Program slektsforskergruppa våren 2015

På torsdager i vår inviterer Oslo byarkiv til spennende foredrag og diskusjon for alle interesserte. De byr på kaffe, kake og spennende foredrag om historie og kilder. Sett av datoene!

Torsdag 5. februar
Maria Storhaug-Meyer: Barnehjem og barnevern, slekt og persondokumentasjon. 
Kommentar fra tidligere barnehjemsbarn Wigdis Larsen-Ross

Torsdag 5. mars
Unn Hovdhaugen og Johanne Bergkvist: Hvem tror du at du er? Slektsforskning, familie, røtter og faghistorie

Torsdag 9. april 
Kirsti Gulowsen: Privatarkiv som kilde til slektsforskning
 

Foredragene foregår i kantina i Byarkivet, Maridalsveien 3, mellom kl. 11.00 og 12.00. Det serveres kaffe og kake. Fra 12.00 åpner lesesalen for egne søk. Velkommen!

 

DISputten nr 4/2014 er klar!

Da er det fjerde og siste nummeret av DISputten 2014 sendt alle medlemmer i DIS-Oslo/Akershus som en pdf-fil.

Har du lyst til å se på tidligere utgitte nummer av bladet så ta en titt her: DISputten, vårt medlemsblad

Ta gjerne en titt på bladet som FlippingBook!

Du finner de også på menyen til venstre under Innholdsoversikt

Ønsker du å se på andre distriktslags medlemsblader så finner du de her:
DIS-Østfold: ØstfoldDIS
DIS-Hedmark: DIS-Nytt
DIS-Vestfold: DIZ

 

Boklansering: Folk, fe og flagg på Eidsvoll i 1814

Mandag 15. desember kl. 12-13 i Wergelandssalen, Riksarkivet.

Riksarkivet åpnet jubileumsåret 2014 med å arrangere et historisk cruise til Kiel, og nå avslutter vi med å invitere til lansering av artikkelsamlingen Folk, fe og flagg på Eidsvoll i 1814. Riksforsamlingen setter rammen for temaene, men perspektivet er ikke rettet mot det som foregikk i selve rikssalen.
 
Boken består av tre artikler, to er skrevet av Knut Johannessen, en av Eli Fure. For første gang får vi høre om livsløpet til Johan Buschmann, han som i noen hektiske dager fikk oppdraget med å føre Grunnloven i pennen. En vakker tradisjon forteller at et gammelt flagg som finnes i samlingene på Eidsvoll, vaiet foran bygningen der i 1814. Men tåler tradisjonen å bli konfrontert med opplysninger som finnes i arkivene? Hvordan eidsvollsmenn og eidsvollinger taklet alt som måtte ordnes og gjennomføres av praktisk art, og hvordan det hele ble finansiert, er tema for den siste artikkelen.
 

 

Medlemsmøte DIS- Oslo/Akershus onsdag 6. desember 2014, i de dype skoger

Omtrent 65 tilhørere møtte opp på desembermøtet i DIS-Oslo/Akershus, «Julemøtet», som bød på noe ekstra interessant stoff. Jan Myhrvold er uten tvil den fremste kjenner av skogfinnene og deres etterkommere. Denne anerkjente etniske minoritetsgruppen hadde viktige innvandringsområder i Aurskog, Hurdal, Hadeland, Krokskogen og Finnemarka i Lier og Modum. Vi hørte og så hvordan tradisjonell genealogi og DNA-undersøkelser kan kombineres i slektsforskningen!

 

Hadde du slekt i Kristiania i 1923?

Da burde du prøve dette!

Her kan du søke i folketelling 1923 for Kristiania.

Dette er et registreringsarbeide som har foregått på frivillig basis i flere år av DIS-Oslo/Akershus i samarbeid med Riksarkivet og Oslo Byarkiv, og som skal ut på Digitalarkivet.

I påvente av at dette skjer har vi derfor laget dette midlertidige søkeverktøyet som Bjørn Haaland har utviklet.


For å søke, klikk på denne linken: Midlertidig søk i kommunal folketelling for Kristiania

 

Syndiker innhold