DIS-Norge
 
  English Norsk  

Hadde du slekt i Kristiania i 1923?

Da burde du prøve dette!

Her kan du søke i folketelling 1923 for Kristiania.

Dette er et registreringsarbeide som har foregått på frivillig basis i flere år av DIS-Oslo/Akershus i samarbeid med Riksarkivet og Oslo Byarkiv, og som skal ut på Digitalarkivet.

I påvente av at dette skjer har vi derfor laget dette midlertidige søkeverktøyet som Bjørn Haaland har utviklet.


For å søke, klikk på denne linken: Midlertidig søk i kommunal folketelling for Kristiania

 

Medlemsmøte DIS-Oslo/Akershus: Jan Myhrvold: «Skogfinsk slektsforskning - nye og tradisjonelle hjelpemidler.»

Desembermøtet ( 3. desember) i DIS-Oslo/Akershus, «Julemøtet», byr på noe ekstra interessant stoff. Jan Myhrvold er uten tvil den fremste kjenner av skogfinnene og deres etterkommere. Denne anerkjente etniske minoritetsgruppen hadde viktige innvandringsområder i Aurskog, Hurdal, Hadeland, Krokskogen og Finnemarka i Lier og Modum. Kom og hør hvordan tradisjonell genealogi og DNA-undersøkelser kan kombineres i slektsforskningen!

Foredragsholderen er leder av Skogfinsk Genealogi og har lang fartstid som slektsforsker. Han har publisert flere artikler i Genealogen og Norsk Slektshistorisk Tidsskrift om emnet. 

Etter foredraget blir det kaffe og kaker i kantinen i 2. etasje. 

 

 

Bildet er hentet fra foredragsholderens google+ konto

 

Referat fra medlemsmøte DIS-Oslo/Akershus 5. november 2014: En familie under tvangsevakueringen av Finnmark og Nord-Troms i arkivene og minnene

Wergelandsalen var nesten full da det endelig var undertegnedes tur til å fortelle familiehistorien. Mange som har gått på nybegynnerkurs i slektsforsking hos DIS-Oslo/Akershus kjenner til farmor Aagot Elvebakkens yngre år, men historien om tvangsevakueringa fra Nord-Troms og Finnmark i 1944 sett fra et personhistorisk perspektiv i arkivene og familiens minner var ukjent for de fleste.

Jeg har tilbragt en del timer på Riksarkivet og sett gjennom 31 arkivbokser fra Flyktnings- og Fangedirektoratet, på både sentralt og distriktsnivå, og funnet mye materiale som kan belyse historien. Foredraget viste smakeprøver på materialet og målet var å være til inspirasjon for andre som ønsker å finne ut av egen families historie. 

At dette fenget utenfor de som vanligvis går på våre møter, vises av at vi så mange nye ansikt i salen, mange med et umiskjennelig tonefall fra våre to nordligste fylker. NRK har vært flinke på å profilere søttiårsminnet de siste dagene, men folk blir tydeligvis ikke mett på vår nære historie. 

 

Romerike rundt 1814

I november inviterer Romerike Historielag og Romerike avdeling av Fortidsminneforeningen
til åpen møteserie:

• om Romerike rundt 1814
• om bygge- og boskikk
• om impulser utenfra i Romeriks-kulturen
• mat og klær
• veger og samferdsel

12. november:
Jan Erik Horgen, etnolog/lokalhistoriker, Sørum kommune: Vegalangs over
Romerike rundt 1814 - en tur gjennom kulturlandskapet lenge før "kulturlandskap"
var oppfunnet.
Ame Lie Christensen: "Lader oss leve tarvelig" - om tarvelighetsidealet blant
embedsmenn og akademikere etter 1814.

19.november:
Bente Engelsen, rådgiver i Riksarkivet: Historisk kokekunst og Riksarkivets
historiske kokeklubb
Bjørn Sverre Hol Haugen, konservator NMF/mpd-stipendiat Anno museum:
Forfengelige menn og nesten nakne kvinner - drakt omkring 1814.

26. november:
Lars Roede: Byggeskikker i endring, arkitekturidealer fra den store verden sildrer
ned til Romerike.
Ytringer - kommentarer - spørsmål - oppsummering.

Møtene holdes i Romerike Historielags hus, Vestvollvegen 56, Skedsmokorset
- like ved Skedsmo kirke - onsdagene 12., 19. og 26. november kl 18.30-21.00.

Ta gjeme kontakt med Romerike Historielag tlf 63 87 88 90, rohist@online.no,
eller Fortidsminneforeningen v/ Bente Arnesen, tlf 920 85 567, bia5@online.no.

 

Byarkivet i Oslo lanserer årets nummer av Tobias

 

Torsdag 6. november kl. 12.00-15.00 arrangerer Oslo Byarkiv lanseringsseminar for årets nummer av Tobias i Gamle Rådhus (Nedre Slottsgate 1). 

Temaet er Oslo som hovedstad

 

 • Åpning ved Hilde Barstad, direktør i Kulturetaten
   
 • Presentasjon av Tobias 2014
  ved Johanne Bergkvist, redaktør for Tobias
   
 • Christiania i 1814 – Provinsbyen blir hovedstad
  ved Lars Roede, arkitekt og seniorrådgiver ved Oslo Museum
   
 • Et kulturhistorisk dykk i Christiania rundt 1814
  ved Kirsti Gulowsen, kunsthistoriker, Oslo byarkiv
   
 • Stortinget og partier
  ved Marthe Hommerstad, historiker, Stortingsarkivet

Gamle Rådhus, Nedre Slottsgate 1
Inngang fra Christiania torv
Tid: 12-15
Ingen påmelding


Enkel bevertning

 

 

Medlemsmøte DIS-Oslo/Akershus 5. november 2014: En familie under tvangsevakueringen av Finnmark og Nord-Troms i arkivene og minnene

Sigbjørn Elvebakken er opptatt av å knytte enkeltpersoner og familier til nær historie. Han følger sin far og hans foreldre gjennom to dramatiske år i arkivene. 

Familien til Sigbjørns besteforeldre ble tvangsevakuert fra Oksfjordvannet i Nordreisa i november 1944. Ved hjelp av familieminner, tidsvitner og materiale fra Flyktnings- og Fangedirektoratet har han fulgt familien gjennom to dramatiske år fram til de kom tilbake til ei utbrent bygd og måtte starte på nytt. Arkivmaterialet er rikt på personhistorie og forteller mye om hva de tvangsevakuerte gikk gjennom. 

Hjemmet de forlot

 

Slektsforskerdagen 25.10.2014

Slektsforskerdagen 2014 

Tema: «Det skjedde i 1814»

DIS-Oslo/Akershus vil i samarbeid med Riksarkivet, Statsarkivet i Oslo og Oslo Byarkiv invitere til årets Slektsforskerdag!

Sted: Riksarkivet, Oslo
Dato: Lørdag 25 oktober kl 10.00-1600

Lesesalen og veiledningstjenesten (skranker) er åpne hele dagen!
Det er også mulig å rekvirere arkivmateriale fra magasinene.

Kafeen er åpen fra kl 11.00-15.00

Riksarkivet ligger i Sognsveien 221. 
Stor gratis parkeringsplass ved Sognsvann stasjon.
Kollektivreisende kan benytte t-bane 6 til Sognsvann.

Praktisk informasjon

Program

Utstillerkart

Plakat for utskrift og oppheng (pdf-fil)

DISputten, som også er årets messeavis

 

Medlemsmøte DIS-Oslo/Akershus 1. oktober 2014: Bruk av landssvikarkivet etter 01.01.2015 ved Erland Pettersen

Landssvikarkivet inneholder over 90 000 saker og fyller 1 200 hyllemeter med arkivmateriale. Det er viktig å huske at dette arkivet omfatter over 90 000 enkeltskjebner, sa underdirektør ved Riksarkivets brukertjeneste Erland Pettersen. Landssvikarkivet består av noen få store saker, men flest små saker. Endringene i tilgangen til arkivet betyr ikke at taushetsbelagte opplysninger vil bli sluppet ut.

65 medlemmer hadde møtt opp og fikk en gjennomgang av hvilke endringer som vil skje fra 1. januar 2015 og de begrensninger som følger av Riksarkivarens beslutning om å åpne arkivet. Mer om Riksarkivarens vedtak kan du lese her: Landssvikarkivet åpnes

Bakgrunn: Opplysningene i Landssviksakene passerte (som hovedregel) 60 år i 2005. Dette er grensen for den alminnelige taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven.

Men: Å ha fått en dom i en landssviksak har vært betraktet som et særlig sensitivt personlig forhold
I mange saker etter 2005 har Riksarkivaren forlenget taushetsplikten ut over 60 år
Det har vært begrensninger i hvem som har fått se saker i landssvikarkivet
Begrenset tilgang til landsvikarkivet fortsetter

De som har hatt tilgang til nå er:

 

DISputten nr 3/2014 og Messeavis for Slektsforskerdagen 2014!

Da er årets Messeavis/DISputten 3/2014 sendt alle medlemmer i DIS-Oslo/Akershus som en pdf-fil.

Denne utgaven er åpen for alle og kan fint deles!

Har du lyst til å se på tidligere utgitte nummer (krever innlogging) av bladet så ta en titt her: 

DISputten, vårt medlemsblad

Du finner de også på menyen til venstre under Innholdsoversikt

Da vil redaksjonen ønske alle medlemmer en riktig god Slektsforskerdag på Riksarkivet!!

 

Mrk! Korrigerte datoer på gotisk-kurset - fortsatt ledige plasser!

På grunn av dobbeltbooking blir det en liten forskyvning av datoer - se korrigerte datoer under her:


DIS-Oslo/Akershus arrangerer kurs i gotisk håndskrift for de som har litt erfaring.

Kurset bygger på grunnkurset i mars 2014 men passer også for deg som har litt erfaring med gotisk håndskrift.
Kurset går over 3 kvelder á 3 timer - her ser du mer detaljer: Kurs i gotisk dag 1

 • Dato: 7., 21. og 28. oktober 2014
 • Sted: Øvre Slottsgt 2B, Oslo
 • Pris: 900 for medlemmer/1310 for andre
   

Det er fortsatt noen ledige plasser, så hiv deg på hvis du tror dette er noe for deg!

Send en e-post til kurs@oa.disnorge.no

 

 

 

Syndiker innhold