DIS-Norge
 
  English Norsk  

Medlemsmøte Slekt og Data Oslo/Akershus 5. april 2017: Om sjømannsruller

Slektsforskningens glemte grammatikk ved Rolf Dahl (Slekt og Data Vestfold)

Foredraget dreier seg om hva vi kan finne i Sjøinnrulleringsmaterialet på Digitalarkivet.
 
Slutten av 1800 tallet var en ekspansiv periode, for sjøfartens Norge. Den inneholdt alt som skulle til for å skape gode tider for en industrinasjon. I Viken (Oslofjorden) hadde man kapital fra den nordlige delen, råstoff fra den østlige og transport fra den vestlige del. Et virksomt samspill av flinke mennesker med stort pågangsmot og stor eventyrlyst. Arkivene etter denne tiden holder godt på sine hemmeligheter, men de er ikke uløselige. Man finner kanskje sin oldefar og bestefar, som mannskap eller skipper på ei flott seilskute. 

 

Etter samlingen i Wergelandsalen flytter vi opp i kantinen hvor det blir kaffe, hjemmebakst og mulighet for en slektsprat.

 

 

Barn under okkupasjonen

Historiker Guri Hjeltnes hadde foredraget på medlemsmøtet for Slekt og Data Oslo/Akershus 1. februar 2017.

Etter gjennomgang av Slekt og Data Oslo/Akershus' mange aktiviteter kommende måned, fikk ca 60 frammøte høre et foredrag om et tema som berører mange. Mange av de som var barn under annen verdenskrig og opplevde krigshverdagen lever fortsatt. Guri Hjeltnes fortalte hvor vi kan finne kilder og historier rundt deres erfaringer. 

 • Barns liv under krigen omhandler også resten av innbyggerne i Norge. Barns historie er en integrert del av de voksne og ungdommers historie.
 • Hvordan finner vi kilder til barns historie? Det finnes mange eksempler på at personer som var små barn under krigen, har skrevet om sine opplevelser under okkupasjonen.
 • Barnefedre som arbeidet for tyskerne i de første månedene 1940 tjente penger til familien som kom barn til nytte.

Kilder til livet i et okkupert land omtaler og gjelder både voksne og barn. Eksempler til kilder er mange og vi nevner blant annet:

 • Historisk statistikk
 • Demografisk utvikling
 • Arkiver i ulike departementer, direktorater, etater, nemnder med flere
 • Arkivene etter Forsynings- og rasjoneringskontorer
 • Landbruksorganisasjoner / institusjoner

Arkivene etter forsyningsnemndene er en bra kilde til familienes situasjon under krigen. Det samme er rasjoneringskontorene. Andre gode kilder til livet under okkupasjonen er folk selv, minnesamlinger, skriftlige erindringer, intervjuer og brev. Videre gir dagbøker og 7.-sanser innblikk i folk liv. Andre gode kilder er aviser, NRK-programmer og bilder.

 

Slektskafe lørdag 25. mars 2017

Det er igjen slektskafé i Øvre slottsgate 2B. Vi åpner kl. 10.00 og stenger kl. 14.00. Nå kan du gjøre deg kjent med de mange «betal»-databaser som vi har abonnement på. Disse er også tilgjengelige for medlemmer, i 3. etasje hver alle hverdager i kontortidenmen det kan være en fordel å bli kjent med dem under veiledning på slektskaféen. I kontortida må man søke uten veiledning.

Slektskaféen arrangeres sammen med Norsk Slektshistorisk Forening, og deres fine bibliotek er åpent. Det er fri adgang for alle, så ta gjerne med noen som er interessert i å starte med slektsforskning. Det er hjelp til søk både i 1. etasje og i 3. etasje, og du kan også få assistanse med slektsprogrammer.

 

Slektskafe lørdag 25. februar 2017

Det er igjen slektskafé i Øvre slottsgate 2B. Vi åpner kl. 10.00 og stenger kl. 14.00. Nå kan du gjøre deg kjent med de mange «betal»-databaser som vi har abonnement på. Disse er også tilgjengelige for medlemmer, i 3. etasje hver alle hverdager i kontortidenmen det kan være en fordel å bli kjent med dem under veiledning på slektskaféen. I kontortida må man søke uten veiledning.

Slektskaféen arrangeres sammen med NSF, og deres fine bibliotek er åpent. Det er fri adgang for alle, så ta gjerne med noen som er interessert i å starte med slektsforskning. Det er hjelp til søk både i 1. etasje og i 3. etasje, og du kan også få assistanse med slektsprogrammer.

 

Emigranter som reiste en annen vei: medlemsmøte om Hula-databasen

Hula-databasen og nordmenn i Sør-Amerika ved Steinar A. Sæther

Medlemsmøtet 1 mars 2017 skjer i Wergelandsalen på Riksarkivet onsdag 1. mars klokka 18.00.

Bilde er fra Kaptein Storms ekspedisjon på Pilcomayo-floden tidlig på 1900-tallet (eier Teknisk museum, Peter Worm-Petersen)

Steinar A. Sæther er førsteamanuensis i latinamerikansk historie ved UiO og ledet fram til 2016 et forskningsprosjekt om norske migranter i Latin-Amerika mellom 1820 og 1940. Prosjektet resulterte blant annet i boka Expectations Unfulfilled: Norwegian Migrants in Latin America, 1820-1940 (Leiden: Brill, 2016), en utstilling om nordmenn i Latin-Amerika på Utvandrermuseet i Ottestad, en doktoravhandling om norske reiseskildringer fra Mexico og utviklingen av databasen HULA (historisk register over utvandrede nordmenn i Latin-Amerika). Sæther vil fortelle om HULA-basen, gi tips om hvor og hvordan man kan finne nordmenn i latinamerikanske kilder og gi noen eksempler på norske menn og kvinners historier fra Latin-Amerika. 
Vi må dessverre be våre medlemmer være korte i kommentarer etter fordraget på grunn av årsmøtet. 
 

 

 

Ikke noe kommer av seg selv, ei heller registrerte / transkriberte kilder

Medlemsmøte onsdag 4. januar 2017

Remi Pedersen foredro for omtrent 65 oppmøtte om sine erfaringer fra kilderegistreringsarbeid i Slekt og Data Buskerud. Remi Pedersen er kilderegistreringskoordinator i Buskerud i tillegg til oppgaven som gravminnekoordinator og andre verv.

Hans oppfordring er at vi bør inviterer alle som har mulighet for å hjelpe til med kilderegistrering og transkribering av kilder. Slekt og Data Oslo/Akershus hadde invitert Remi for å bidra til å sparke i gang vår offensive satsing på kilderegistrering. Han har lang erfaring med denne type dugnad og mange gode råd om både organisering av arbeidet, tips og råd om transkribering og korrekturlesing og bruk av programmet Kyrre.

 

 

 

 

 

Organisering av arbeidet

Det er vesentlig for å komme i gang med arbeidet av det organiseres en sentral prosjektgruppe som koordinerer arbeidet. Målet er å få flest mulig til å gjøre mest mulig. Remi Pedersens råd for oppstart av arbeidet er å få laget en totaloversikt over kirkebokregistreringer i vårt distrikt. Dette er vesentlig for et godt resultat. Prøv i samarbeid med andre organisasjoner og enkeltpersoner å få laget en oversikt over hva som er planlagt, hva som er under registrering og korrekturlesing og hva som allerede er lagt ut. En slik kartlegging vil hindre dobbeltarbeid.

 

Ledige plasser på kurs i Oslo!

Kursaktiviteten hos Slekt og Data Oslo/Akershus er allerede i full gang! Under ser du oversikten over det som har blitt annonsert hittil i 2017 

http://oa.disnorge.no/kurs-2017 

Lær mer om slektsforskning for nybegynnere over 4 tirsdager fra 31. januar

​Program alle 4 kvelder:
 

 • Kirkebøker

 • Folketellinger og manntall

 • Eiendommer og matrikler  

​Kan dette være av interesse så send en e-post til kurs@oa.slektogdata.no

 

 

Vårprogram 2017 på Oslo byarkiv, mye for slektsforskere

Kjenner du deg igjen i Maridalsveien 3, hvor Oslo byarkiv ligger i dag? 

Bildet er fra Christiania bryggeri i 1910 (fotograf Anders Beer Wilse, eier oslobilder.no)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slekt og Data Oslo/Akershus er så heldig å ha Oslo byarkiv som en nær samarbeidspartner.

Det er mange aktiviteter denne vårsesongen som vi enten har sammen eller Oslo byarkiv har alene, som passer for oss som har interesse for slektsforskning og byhistorie.

Søkehjelp på lesesalen torsdager 12.00-18.00

Rødskjortene fra Slekt og Data bidrar med veiledning i kilder på nett.

 

Årsmøte i Slekt og Data Oslo/Akershus 2017

Årsmøtet i Slekt og Data Oslo/Akershus arrangeres onsdag 1. mars 2017 klokka 18.00 på Riksarkivet.

Vi starter kvelden med et foredrag i Wergelandsalen som varer omtrent en time, før vi går opp i kantina til årsmøtet. 

Årsmøtepapirene vil bli publisert her.

Saker til årsmøtet må være styret i hende på leders email innen 31. januar 2017.

Tre styremedlemmer er på valg i år. Innspill til valgkomiteen kan sendes til Rosita Einarsen på email

 

Barn under okkupasjonen

Vi får besøk av historikeren Guri Hjeltnes på medlemsmøtet for Slekt og Data Oslo/Akershus 1. februar 2017

Guri Hjeltnes er direktør for Holocaustsenteret. Hun er historiker og journalist, har jobbet mye med okkupasjonshistorien, og har vært med å skrive flere bøker og artikler om temaet. Vi nevner spesielt bøkene: 

 • Barn under krigen
 • Hverdagsliv, bind 5 i verket Norge i krig
 • Handelsflåten i krig 1939-1945, bind 3 og 4

Har du interesse for hva dine foreldre og besteforeldre opplevde under Annen verdenskrig og trenger inspirasjon for å kunne lete etter kilder og historier rundt deres erfaringer, vil dette møtet kanskje gi noen svar. Temaet berører mange siden mange av de som opplevde krigshverdagen fortsatt lever. 

Det vil bli rom for spørsmål og ytringer fra salen. 

Sosialt i kantina

Etter samlingen i Wergelandsalen flytter vi opp i kantinen hvor det blir kaffe, hjemmebakst og mulighet for en slektsprat.

Tid og sted

Tidspunkt: onsdag 1. februar 2017 klokka 18.00

Sted: Wergelandsalen, Riksarkivet, Oslo

 

Syndiker innhold