DIS-Norge
 
  English Norsk  

Barn under okkupasjonen

Vi får besøk av historikeren Guri Hjeltnes på medlemsmøtet for Slekt og Data Oslo/Akershus 1. februar 2017

Guri Hjeltnes er direktør for Holocaustsenteret. Hun er historiker og journalist, har jobbet mye med okkupasjonshistorien, og har vært med å skrive flere bøker og artikler om temaet. Vi nevner spesielt bøkene: 

  • Barn under krigen
  • Hverdagsliv, bind 5 i verket Norge i krig
  • Handelsflåten i krig 1939-1945, bind 3 og 4

Har du interesse for hva dine foreldre og besteforeldre opplevde under Annen verdenskrig og trenger inspirasjon for å kunne lete etter kilder og historier rundt deres erfaringer, vil dette møtet kanskje gi noen svar. Temaet berører mange siden mange av de som opplevde krigshverdagen fortsatt lever. 

Det vil bli rom for spørsmål og ytringer fra salen. 

Sosialt i kantina

Etter samlingen i Wergelandsalen flytter vi opp i kantinen hvor det blir kaffe, hjemmebakst og mulighet for en slektsprat.

Tid og sted

Tidspunkt: onsdag 1. februar 2017 klokka 18.00

Sted: Wergelandsalen, Riksarkivet, Oslo

 

Slektskafe lørdag 28. januar 2017

Vi er i gang med et nytt år og det er igjen slektskafé i Øvre slottsgate 2B.

Vi åpner kl. 10.00 og stenger kl. 14.00.

Nå kan du gjøre deg kjent med de mange «betal»-databaser som vi har abonnement på.Disse er også tilgjengelige for medlemmer, i 3. etasje hver alle hverdager i kontortiden, men det kan være en fordel å bli kjent med dem under veiledning på slektskaféen.  I kontortida må man søke uten veiledning.

Slektskaféen arrangeres sammen med Norsk Slektshistorisk Forening, og deres fine bibliotek er åpent.

 

 

Det er fri adgang for alle, så ta gjerne med noen som er interessert i å starte med slektsforskning.

Det er hjelp til søk både i 1. etasje og i 3. etasje, og du kan også få assistanse med slektsprogrammer.

 

Vi får også besøk fra Oslo byarkiv som stiller med egen stand for å orientere om tilbudet de har til oss slektsforskere.

 

 

Kaffe og vafler serveres, og slektspraten går livlig rundt bordet i 3. etasje. 

Hvis noen med litt erfaring kan tenke seg å hjelpe til, setter vi pris på det!

 

Ledige plasser på kurs i Oslo!

Kursaktiviteten hos Slekt og Data Oslo/Akershus er allerede i full gang! Under ser du oversikten over det som har blitt annonsert hittil i 2017 

http://oa.disnorge.no/kurs-2017 

Lær mer om slektsforskning for nybegynnere over 4 tirsdager fra 31. januar

​Program alle 4 kvelder:
 

  • Kirkebøker

  • Folketellinger og manntall

  • Eiendommer og matrikler  

​Kan dette være av interesse så send en e-post til kurs@oa.slektogdata.no

 

 

Vårprogram 2017 på Oslo byarkiv, mye for slektsforskere

Kjenner du deg igjen i Maridalsveien 3, hvor Oslo byarkiv ligger i dag? 

Bildet er fra Christiania bryggeri i 1910 (fotograf Anders Beer Wilse, eier oslobilder.no)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slekt og Data Oslo/Akershus er så heldig å ha Oslo byarkiv som en nær samarbeidspartner.

Det er mange aktiviteter denne vårsesongen som vi enten har sammen eller Oslo byarkiv har alene, som passer for oss som har interesse for slektsforskning og byhistorie.

Søkehjelp på lesesalen torsdager 12.00-18.00

Rødskjortene fra Slekt og Data bidrar med veiledning i kilder på nett.

 

Årsmøte i Slekt og Data Oslo/Akershus 2017

Årsmøtet i Slekt og Data Oslo/Akershus arrangeres onsdag 1. mars 2017 klokka 18.00 på Riksarkivet.

Vi starter kvelden med et foredrag i Wergelandsalen som varer omtrent en time, før vi går opp i kantina til årsmøtet. 

Årsmøtepapirene vil bli publisert her.

Saker til årsmøtet må være styret i hende på leders email innen 31. januar 2017.

Tre styremedlemmer er på valg i år. Innspill til valgkomiteen kan sendes til Rosita Einarsen på email

 

De castbergske barnelover: Grunnleggende for barns rettigheter i dag

På det siste medlemsmøtet i 2016 snakket stortingsrepresentant Knut Storberget for de vel 50 oppmøtte om de Castbergske barnelover som er grunnleggende for barns rettigheter i Norge i dag. 

Johan Castberg kom med sitt forslag til nye barnelover i 1909. Les mer: https://snl.no/Castbergske_barnelover

Knut Storberget understreket at barnelovene også har relevans i dag, og at han i sin tid som justisminister var særdeles opptatt av saker om vold mot barn.

 

Ikke noe kommer av seg selv, ei heller registrerte/transkriberte kilder

På medlemsmøtet onsdag 4. januar 2017 inviterer vi til egeninnsats og dugnad.

Tidspunkt: Onsdag 4. januar 2017 klokka 18.00

Sted: Wergelandsalen, Riksarkivet, Sognsvann

Slekt og Data Oslo/Akershus står overfor en offensiv satsing på kilderegistrering. Nå skal vi komme opp på det nivået andre distriktslag er, for å gjøre det lettere for våre medlemmer, slektsgranskerne.

Dette betyr at vi må få samlet dugnadsånden hos våre medlemmer og gjerne andre til å gjøre arbeidet. I Slekt og Data Oslo/Akershus har vi om lag 2 500 medlemmer så vi regner med at en god del kan delta i dugnaden.

Vi skal registrere, transkribere, skanne og fotografere kirkebøker, folketellinger, gravminner og annet arkivstoff som slektsgranskerne gjør seg nytte av i sin egen gransking.

Ferdigstillelse av folketellingen i Kristiania 1923, «Kraft1923» venter på sin ferdigstillelse.

For å legge grunnlaget for denne dugnaden vil Slekt og Data Oslo/Akershus på medlemsmøte 4.januar 2017 ta for seg «Kilderegistrering». Vi har fått kilde-registreringskoordinator Remi Pedersen til å komme og fortelle og informere om Kilderegistrering i Slekt og Data.

Ut fra ovenstående mener Slekt og Data Oslo/Akershus at vi har mulighet til å få gjort mye i løpet av 2017, for krefter er det nok av.

Etter samlingen i salen flytter vi opp i kantina der det blir mulighet for prat over kaffe og hjemmebakst

Vel møtt i 2017!

 

Videregående-kurs i Brothers Keeper i desember har noen få ledige plasser

Det er fortsatt ledige plasser på kurs i Brothers Keeper i desember - hiv deg på hvis dette er noe for deg!

Kurs for viderekomne i Oslo førstkommende lørdag den 10. desember.

 
Se kurslisten her: http://oa.disnorge.no/kurs-2016 
 
Ved interesse send en epost til kurs@oa.disnorge.no og si hvilket kurs du ønsker!
 
Er du ikke medlem og kunne tenke deg kurs så send en e-post så sender jeg deg invitasjonen.

 

 

Marthe Hansdatter overgivelse til Kammerherre Treschow Forsørgelse under Control av Fattigcommisionen

Tor Gervins fortalte om sin tipptippoldemor Marthe og hennes families liv og skjebner for omtrent 70 frammøtte i Wergelandssalen på Riksarkivet 2. november 2016. 

De nye fattiglovene i 1845, en for landsbygda og en for byene danner bakteppet for dagens historier. Vi skulle til Siljan der det meste av kommunens skoger i århundrer var eid av utenforstående kapitalister og deres behov for tømmer. Kammerherre Fritz Wilhelmsen Treschow kjøpte i 1836 store skogsområder i Siljan. Treschow drev jernverk og hadde stort behov for ved. På den tiden var det et livskraftig samfunn nord i Siljan med rundt 200 fastboende. I dag er det bare 3-4 fire personer bosatt i området.

Tor Gervins familie bodde på husmannspassen Dammyra i tre generasjoner i tidsrommet 1818-1890 (se kart på nettsidene til Siljan historielag). Dammyra var husmannsplass til 1869, ble slått sammen med Seteret og drevet sammen med naboplassen. Damyhra ble fraflyttet omkring 1890-1894.

Folketellingene sier litt om hvordan folk hadde det. I Siljan ble det holdt kommunal folketelling i  1846, men den er ikke komplett, Tellingen er tilgjengelig digitalt på nettstedet www.eidangerslekt.org Tellingene forteller om hva de dyrket og om dyreholdet. I tellingene står det også om folk blir understøttet av fattigkassa.

 

De Castbergske barnelover, medlemsmøte onsdag 7. desember 2016

På siste møte før Jul får vi besøk av Knut Storberget i Wergelandsalen på Riksarkivet onsdag 7. desember klokka 18.00.

Han vil snakke om de Castbergske barnelover som er grunnleggende for barns rettigheter i dag. 

Storberget har tenkt å snakke om hvordan tenke nytt i strafferetten og bedre ivareta barns behov.

Tradisjonell strafferett møter barn på en svak måte, enten som ofre eller gjerningspersoner. Vi må tørre å tenke nytt. Overgrep og kriminalitet som rammer barn er omfattende. Kveldens foredragsholder vil søke å beskrive omfanget for noen kriminalitetstyper og se på hvordan dette i større grad kan avdekkes. Reaksjoner som ungdomsstraff, samfunnstraff og barne-og ungdomsenheter i fengsler er nye reaksjoner. Endelig vil han snakke om etableringen av barnehusene og forsøk på økt bruk av megling, forsoningsprosesser og alternative straffereaksjoner.

Knut Storberget er utdanna jurist, men har tilbragt sine siste femten år på Stortinget som representant for Det norske arbeiderparti fra Hedmark eller justisminister i Stoltenbergregjeringen. 
 
Etter foredraget blir det som vanlig kaffe, hjemmebakst og slektsprat i kantinen.
 
Vel møtt på årets siste medlemsmøte!
 

Syndiker innhold