DIS-Norge
 
  English Norsk  

Aktivitet på Oslo Byarkiv: 4. september: Finn Holden – Gårder og husmannsplasser i Aker

Vi gjør oppmerksom på at Oslo Byarkiv innleder høsten med et foredrag med Finn Holden torsdag 4. september 2014 kl. 11.00-12.00:

Gårder og husmannsplasser i Aker

Historiker Finn Holden holder foredrag om viktig Akerhistorie. Han har skrevet flere bøker om Oslohistorie, blant annet Akergårder i Oslo. En landsens byhistorie og Byløkker. Han er nå aktuell med bok om Tjuvholmen og Aker brygge.

Foredrag 11.00-12.00 i Oslo byarkivs lokaler i Maridalsveien 3. Klokka 12.00 åpner lesesalen og det blir muligheter for egne søk. Kaffe og kake.

DIS-Oslo/Akershus erfarne søkehjelpere vil også være til stede på lesesalen fra klokka 12.00 denne dagen. Vi utvider vårt tilbud på Oslo Byarkiv slik at noen av oss vil være på Byarkivet fra lesesalen åpner på torsdagene fram til klokka 18.00.

 

Vi trenger din hjelp på Slektsforskerdagen 25. oktober 2014

Slektsforskerdagen arrangeres i samarbeid med Riksarkivet, Statsarkivet og Byarkivet i Oslo. Emnet i år er «Det skjedde i 1814». (Naturligvis!)

Vi håper du har reservert dagen!

I år som tidligere år trenger vi hjelp fra våre medlemmer til følgende oppgaver:

Vakt

Søking

Medlemsservice 

Ta mot publikum

Presseoppgaver

foto/media, osv.

De som tidligere har bidratt vet at det er mange arbeidsoppgaver, men når arbeidet deles på mange så blir hver enkelt oppgave morsom og veldig lærerik! 

Både erfarne og nye ansikter er hjertelig velkomne.

Si ifra til en av oss direkte, eller send mail til egranum@getmail.no

Komitéen 2014 består av:

Svein L Rasch (leder) 

Else Edvinsen Granum 

Nina Magnussen

Vi gleder oss og håper på masse hjelp og støtte fra dere alle. 

For komitéen 

Else Edvinsen Granum

egranum@getmail.no

 

Medlemsmøte DIS-Oslo/Akershus 3. september 2014: Nye Digitalarkivet

Vi ønsker velkommen til høstens første medlemsmøte i DIS-Oslo/Akershus hvor Kristian Hunskaar skal informere oss om framskrittet i prosessen med Nye Digitalarkivet.

De gamle nettsidene vil bli beholdt i hvert fall fram til nyttår, men mange er opptatt av hva som er på gang. Forhåpentligvis kan Kristian, som er underdirektør på Seksjon for digital tilgjengeliggjøring, gi oss svar. Hn har tidligere også vært på medlemsmøter og trukket mye folk. 

Vi ønsker vel møtt til medlemsmøtet i Wergelandsalen på Riksarkivet onsdag 3. september klokka 18.00.

Etter foredraget blir slektsprat, kaffe og kjeks i Riksarkivets kantine. 

 

Ledige plasser på nybegynnerkurs i september 2014

Vi har fortsatt ledige plasser på nybegynnerkurs i slektsforsking 16., 23. og 30. september 2014. Sjekk ut kurskalenderen for mer informasjon og ta kontakt med kurs@oa.disnorge.no om du vil være med.

 

 

Sommernummeret av DISputten er ute!

Da er sommernummeret av DISputten 2014 sendt alle medlemmer i DIS-Oslo/Akershus som en pdf-fil.

Har du lyst til å se på tidligere utgitte nummer av bladet så ta en titt her: 

DISputten, vårt medlemsblad

Du finner de også på menyen til venstre under Innholdsoversikt

Da vil redaksjonen ønske alle medlemmer en riktig god slektsforskersommer!!

 

 

Sommerutflukt Arbeidermuseet 4. juni 2014

Det var knytta noe usikkerhet til været denne dagen, men himmelen åpnet ikke alle sluser når 51 deltagere møtte opp i Sagveien 28 på Sagene for å delta på vårt siste fellesarrangement før DIS-Oslo/Akershus tar sommerferie. Vi ble ikke våte, bare lett fuktige, i sommerdrysset fra en mørk himmel.

Gro Røde og Erik Tresselt fra Arbeidermuseet delte industrihistorie fra området langs Akerselva med oss.

    

Gro Røde fascinerte                                             Hele flokken med Sagveien 28 i ryggen og Hjula Veveri til Høyre

Gro fortalte om hva Oskar Braaten har betydd for å bringe arbeiderkulturen fram i lyset. Han var født i Sandakerveien og tilbrakte barneårene rett ved Beyerbrua, tvers overfor fabrikkene til Knud Graah og Hjula Veveri. Romanen Ulvehiet betrakta omviserne som primærkilde til arbeidsfolks liv den tid da Akerselva var sentrum for industriell utvikling i Norge.

 

Nytt fra O/A-stua

Siste Nytt

MyHeritage har sponset oss med programvare til våre PC’er i O/A-Stua.

 

 

Sommerutflukt 4. juni 2014: Arbeidermuseet i Sagveien 28

(foto ved Fredrik Birkelund/Oslo Museum)

DIS-Oslo/Akershus inviterer til omvisning ved og rundt Arbeidermuseet i Oslo

Tid: onsdag 4. juni 2014 kl. 18.00

Sted: Arbeidermuseet, Sagveien 28 i Oslo (se kart)

Omvisningen er en kort vandring i nærmiljøet til museet og besøk i arbeiderboligen "Brenna". Guidene er historikere med gode kunnskaper om Akerselvas industrihistorie og menneskene som jobbet og levde langs elva. 

Etter omvisningen er det opp til hver enkelt om man vil oppsøke et nærliggende vannhull for en forfrisking og trivelig prat med likesinnede. 

 

 

Slik kommer du deg dit:

 

Medlemsmøte 7. mai 2014: Kilder til eldre tiders helse – og hvordan folkehelsen har forandret seg de siste hundre år.

Ca 60 lydhøre DIS-Oslo/Akershus-medlemmer hørte professor Øivind Larsens foredrag i Wergelandsalen.

Professor Øivind Larsen er Norges første professor i medisinsk historie, men selv om han er pensjonist underviser han fortsatt blivende medisinere.

De siste hundre år har folkehelsen undergått store endringer. Foredragsholderen minte tilhørerne på at vi må se det hele i et tidsperspektiv. Verden så helt annerledes ut for 100 år siden og han fortalte om et Norge som har utviklet seg fra et fattig bondesamfunn med høy dødelighet til et høyteknologisk samfunn med høy levealder og store ressurser til å bekjempe sykdommer med. Utbyggingen av norsk helsevesen skjøt først virkelig fart i perioden 1938-972 under Karl Evangs sterke hånd og faste ledelse.

 Går vi tilbake til 1700-tallet levde store deler av befolkningen marginalt og epidemier og ernæringssvikt gjorde at dødeligheten svingte fra år til år. Rundt 1815 faller dødeligheten og forholdene er noe bedre for befolkningen og rundt 1820 har dødeligheten falt mye. Dette selv om det ikke har skjedd noe i medisin ennå. Koppevaksinen var blitt lovpålagt, mens antibiotika lå langt fram i framtiden, 1945-1946.

Etter 1890 opplevde Norge en demografisk transisjon; lav dødelighet og lavt fødselstall. Bosetningsmønsteret har endret seg de siste 100 år. I 1913 bodde ca 30 prosent av befolkningen i byene og 70 prosent på landsbygda. I 2013 var sammensetningen ca 75 prosent i byene og ca 25 på landet.

 

Innsamling av 17. mai minner

I forbindelse med Grunnlovsjubileet har den regionale komiteen i Akershus startet en innsamling av 17. mai minner.

Målsetningen med innsamlingen er å få samlet inn minner om hvordan 17. mai har vært feiret i vårt distrikt, eller av personer som nå bor i Akershus. Ønsket er å involvere historielagene og den eldre garde i fylket i feiringen av grunnlovsjubileet. Vi ønsker historier om hvordan du feiret 17. mai da du var barn, ungdom og/eller voksen. Hvordan pleide du og din familie å feire denne dagen? Har du spesielle minner eller historier du har lyst til å dele? 

Vi i DIS-Oslo/Akershus syns dette er noe som medlemmene bør engasjere seg og dele deres historier med de som vokser opp i dag. Les vedlagte filer for mer informasjon om prosjektet.

 

 

 

 

 

Syndiker innhold