DIS-Norge
 
  English Norsk  

Sommernummeret av DISputten er ute!

Da er sommernummeret av DISputten 2014 sendt alle medlemmer i DIS-Oslo/Akershus som en pdf-fil.

Har du lyst til å se på tidligere utgitte nummer av bladet så ta en titt her: 

DISputten, vårt medlemsblad

Du finner de også på menyen til venstre under Innholdsoversikt

Da vil redaksjonen ønske alle medlemmer en riktig god slektsforskersommer!!

 

 

Sommerutflukt Arbeidermuseet 4. juni 2014

Det var knytta noe usikkerhet til været denne dagen, men himmelen åpnet ikke alle sluser når 51 deltagere møtte opp i Sagveien 28 på Sagene for å delta på vårt siste fellesarrangement før DIS-Oslo/Akershus tar sommerferie. Vi ble ikke våte, bare lett fuktige, i sommerdrysset fra en mørk himmel.

Gro Røde og Erik Tresselt fra Arbeidermuseet delte industrihistorie fra området langs Akerselva med oss.

    

Gro Røde fascinerte                                             Hele flokken med Sagveien 28 i ryggen og Hjula Veveri til Høyre

Gro fortalte om hva Oskar Braaten har betydd for å bringe arbeiderkulturen fram i lyset. Han var født i Sandakerveien og tilbrakte barneårene rett ved Beyerbrua, tvers overfor fabrikkene til Knud Graah og Hjula Veveri. Romanen Ulvehiet betrakta omviserne som primærkilde til arbeidsfolks liv den tid da Akerselva var sentrum for industriell utvikling i Norge.

 

Nytt fra O/A-stua

Siste Nytt

MyHeritage har sponset oss med programvare til våre PC’er i O/A-Stua.

 

 

Sommerutflukt 4. juni 2014: Arbeidermuseet i Sagveien 28

(foto ved Fredrik Birkelund/Oslo Museum)

DIS-Oslo/Akershus inviterer til omvisning ved og rundt Arbeidermuseet i Oslo

Tid: onsdag 4. juni 2014 kl. 18.00

Sted: Arbeidermuseet, Sagveien 28 i Oslo (se kart)

Omvisningen er en kort vandring i nærmiljøet til museet og besøk i arbeiderboligen "Brenna". Guidene er historikere med gode kunnskaper om Akerselvas industrihistorie og menneskene som jobbet og levde langs elva. 

Etter omvisningen er det opp til hver enkelt om man vil oppsøke et nærliggende vannhull for en forfrisking og trivelig prat med likesinnede. 

 

 

Slik kommer du deg dit:

 

Medlemsmøte 7. mai 2014: Kilder til eldre tiders helse – og hvordan folkehelsen har forandret seg de siste hundre år.

Ca 60 lydhøre DIS-Oslo/Akershus-medlemmer hørte professor Øivind Larsens foredrag i Wergelandsalen.

Professor Øivind Larsen er Norges første professor i medisinsk historie, men selv om han er pensjonist underviser han fortsatt blivende medisinere.

De siste hundre år har folkehelsen undergått store endringer. Foredragsholderen minte tilhørerne på at vi må se det hele i et tidsperspektiv. Verden så helt annerledes ut for 100 år siden og han fortalte om et Norge som har utviklet seg fra et fattig bondesamfunn med høy dødelighet til et høyteknologisk samfunn med høy levealder og store ressurser til å bekjempe sykdommer med. Utbyggingen av norsk helsevesen skjøt først virkelig fart i perioden 1938-972 under Karl Evangs sterke hånd og faste ledelse.

 Går vi tilbake til 1700-tallet levde store deler av befolkningen marginalt og epidemier og ernæringssvikt gjorde at dødeligheten svingte fra år til år. Rundt 1815 faller dødeligheten og forholdene er noe bedre for befolkningen og rundt 1820 har dødeligheten falt mye. Dette selv om det ikke har skjedd noe i medisin ennå. Koppevaksinen var blitt lovpålagt, mens antibiotika lå langt fram i framtiden, 1945-1946.

Etter 1890 opplevde Norge en demografisk transisjon; lav dødelighet og lavt fødselstall. Bosetningsmønsteret har endret seg de siste 100 år. I 1913 bodde ca 30 prosent av befolkningen i byene og 70 prosent på landsbygda. I 2013 var sammensetningen ca 75 prosent i byene og ca 25 på landet.

 

Innsamling av 17. mai minner

I forbindelse med Grunnlovsjubileet har den regionale komiteen i Akershus startet en innsamling av 17. mai minner.

Målsetningen med innsamlingen er å få samlet inn minner om hvordan 17. mai har vært feiret i vårt distrikt, eller av personer som nå bor i Akershus. Ønsket er å involvere historielagene og den eldre garde i fylket i feiringen av grunnlovsjubileet. Vi ønsker historier om hvordan du feiret 17. mai da du var barn, ungdom og/eller voksen. Hvordan pleide du og din familie å feire denne dagen? Har du spesielle minner eller historier du har lyst til å dele? 

Vi i DIS-Oslo/Akershus syns dette er noe som medlemmene bør engasjere seg og dele deres historier med de som vokser opp i dag. Les vedlagte filer for mer informasjon om prosjektet.

 

 

 

 

 

Velkommen til medlemsmøte DIS-Oslo/Akershus 7. mai 2014:

Kilder til eldre tider helse - og om hvordan folkehelsen har forandret seg de siste hundre år

Ved professor Øivind Larsen

Bildet er lånt fra nettsidene til Litteraturhuset i Fredrikstad

Professor Øivind Larsen tar oss med gjennom folkehelsens utvikling de siste hundre år. Dette er historien om Norges utvikling fra fattig bondesamfunn med høy dødelighet  til et høyteknologisk samfunn som bruker store ressurser på å bekjempe sykdommer og holde befolkningen friske.

I 1913 fikk Norge et eget departement for helsesaker. Landet var ungt og voksende, men hadde fortsatt høy dødelighet og høye fødselstall som ble kompensert gjennom emigrasjon og urbanisering. Dette i  sterk kontrast til dagens samfunn med mange eldre og en betydelig immigrasjon. Spebarnsdødeligheten var fortsatt høy og smittsomme sykdommer dominerte, med tuberkulose som den store svøpen. Sykdomsspekteret har dreid fra infeksjoner og ernæringssvikt til kroniske lidelser og sykdommer som skyldes høy aldre og slitasje.

Øivind Larsen tok medisinsk doktorgrad ved Universitetet i Oslo 1968 om helseforholdene ombord på dansk/norske marinefartøyer på tokt til Dansk Vestindia i 1790-årene. Han har vært ansatt ved Universitetet i Oslo, Hygiensk Institutt som universitetsstipendiat i medisinsk historie i 1964, dosent i samme fag 1971 og professor fra 1985.

Etter foredraget blir det tid til kaffe, kaker og slektsprat i kantina. 

 

 

DIS-Oslo/Akershus delegasjon på plass på landsmøtet

Landsmøtet for DIS-Norge, Slekt og Data er i gang på Letohallen i Eidsvoll, og vi stiller med den klart største delegasjonen fra noe distriktslag. Vi har en delegat for de første 100 medlemmene og deretter en delegat pr 200 medlemmer. Matematikken tilsier da at vi pr 1. januar 2014 hadde mer enn 2300 medlemmer i Oslo og Akershus. 

Delegatene ble valgt på årsmøtet til DIS-Oslo/Akershus 5. mars 2013. 

Våre delegater er (fra venstre til høyre) Otto Jørgensen, Torill Johnsen (linselus), Helén Tangen, Else Edvinsen Granum, Toril Søberg, Kari Talsnes, Sissel Marit Bue, Harald Sørgaard Djupvik, Nina Magnussen, Dag Anders Kjærnes, Jan Harald Magnussen, Christiane H, Svein L Rasch og Carl Birger van der Hagen. 

 

Har du dansker i slekta?

Benytt deg da av kurset i dansk slektsforsking som arrangeres i Oslo lørdag den 10. mai!

Kun få plasser igjen! Påmelding til: kurs@disnorge.no

DIS-Oslo/Akershus, 10. mai 2014, klokka 10:00

Tittel: Dansk slektsforsking, innføringskurs
Sted: Øvre Slottsgt. 2B, Oslo - 1. etg.

Innføringskurs i dansk slektsforsking ved kursleder Gitte Christensen fra DIS-Danmark.
Kursprogram:

  • Arkivstrukturen (Rigsarkiv, Landsarkiver, lokalarkiver)
  • Geografisk inndeling
  • Tilgjengelighetsfrister
  • Kirkebøker, folketellinger og andre kilder på internett.
Foreleseren vil primært konsentrere seg om kilder på internett, siden disse ligger åpne på nettet og kan søkes i hjemmefra.    
Heftet "Hjælp til nybegyndere i slægtsforskning" er inkludert i kursavgiften. 

Kursavgift:
Medlemmer: kr 800,-
Andre: kr 1210,-

 

Kurs i slektsforsking på Oslo Byarkiv

Oslo Byarkiv og DIS-Oslo/Akershus arrangerer kurs i slektsforsking sammen torsdag 8. mai klokka 15.00-19.00. Kurset er gratis og inneholder dels informasjon om materiale som finnes på Byarkivet og dels generell innføring i de viktigste kildene på internett. Kursholdere vil være Unn Hovdhaugen og Johanne Bergkvist fra Oslo Byarkiv og Carl Birger van der Hagen og Sigbjørn Elvebakken fra DIS-Oslo/Akershus. Påmelding skjer til Oslo Byarkiv: http://www.byarkivet.oslo.kommune.no/article276815-961.html ved johanne.bergkvist@kul.oslo.kommune.no eller telefon 23 46 03 47.

Kurset er gratis, og påmelding skjer etter prinsippet først til mølla, får først malt. 

Velkommen i Maridalsveien 3!

 

Syndiker innhold