DIS-Norge
 
  English Norsk  

Medlemsmøte i mai: Byløkkene i Kristiania og Aker

Vi er så heldige å få besøk av en veteran i Slekt og Data Oslo/Akershus for å holde foredrag på medlemsmøtet onsdag 3. mai 2017 klokka 18.00 i Wergelandsalen på Riksarkivet. 

Byløkker i Kristiania og Aker

Finn Holden er en godt voksen historiker og slektsforsker som har lang fartstid i organisasjonen vår. Han har skrevet flere bøker med lokalhistorie fra Kristiania og Aker, slik som "Vinderen, fra fangstboplass til moderne bydel", "Akergårder i Oslo", "Byløkker i Oslo" og "En fortelling om Bygdøy". 

Kveldens foredrag handler om den tida da store deler av dagens Oslo var bondeland og utvikling av byløkkene, hvem som eide de, hvem bodde der og deres historie og leveforhold. Finn Holden vil også ta for seg hvilke kilder han har brukt i sine bøker og forskning, hvor de finnes og hva de inneholder av informasjon om stedene og menneskenes historie. 

Til venstre er Petroclus von Hirsch' kart over Christiania 1794 og bymarka 1795, hentet fra Oslo byarkivs nettsider, https://www.oslo.kommune.no/OBA/

 

Vandring i de fattiges kvartal

Slekt og Data Oslo/Akershus sommerutflukt skjer onsdag 7. juni klokka 18.00-20.00

Innenfor noen få hundre meter rundt Storgata finnes det skatter av rik sosialhistorie. Her lå Tukthuset, Tvangsarbeidsanstalten Prindsen, Fattigsykehuset Krohgstøtten, fattighus for eldre og ulike matstasjoner og privat veldedighet. 
Oslo byarkiv tar deg med på en vandring i de fattiges historie, som er en del av historien om arbeiderklassens kår i byen. 

Oppmøte på Youngstorget. Avslutning ved utestedet Gaasa. 

 • Oppstart ved fontenen på Youngstorget.
 • Neste stopp er restene av tukthusmuren som gjennomborer sentrum politistasjon.
 • I tukthuset skulle tiggere og løsgjengere straffes med hardt arbeid.
 • I Calmeyersgaten er det få synlige spor etter Indremisjonens grøtutdeling, men i området er det fortsatt matutdeling.
 • Neste stopp er det gamle fattigsykehuset Krohgstøtten og fattighus for eldre like ved dagens legevakt.
 • Siste stopp er Tvangsarbeidsanstalten Prinds Christian Augusts Minde, som står med fabrikkbygninger og hovedhus slik det sto i 1900. Her er det nå servering og mulig å sette seg ned. 

Turen tar i underkant av to timer, selv om området vi skal bevege oss i er relativt lite. 

Ta på gode sko! 

Velkommen til årets sommerutflukt!

 

Slektskafe lørdag 29. april 2017

En lørdag i april i Øvre Slottsgate 2B

Det er igjen slektskafé i Øvre Slottsgate 2B. Vi åpner kl. 10.00 og stenger kl. 14.00. Nå kan du gjøre deg kjent med de mange «betal»-databaser som vi har abonnement på. Disse er også tilgjengelige for medlemmer, i 3. etasje hver alle hverdager i kontortidenmen det kan være en fordel å bli kjent med dem under veiledning på slektskaféen. I kontortida må man søke uten veiledning.

Slektskaféen arrangeres sammen med NSF, og deres fine bibliotek er åpent. Det er fri adgang for alle, så ta gjerne med noen som er interessert i å starte med slektsforskning. Det er hjelp til søk både i 1. etasje og i 3. etasje, og du kan også få assistanse med slektsprogrammer.

 

Barn under okkupasjonen

Historiker Guri Hjeltnes hadde foredraget på medlemsmøtet for Slekt og Data Oslo/Akershus 1. februar 2017.

Etter gjennomgang av Slekt og Data Oslo/Akershus' mange aktiviteter kommende måned, fikk ca 60 frammøte høre et foredrag om et tema som berører mange. Mange av de som var barn under annen verdenskrig og opplevde krigshverdagen lever fortsatt. Guri Hjeltnes fortalte hvor vi kan finne kilder og historier rundt deres erfaringer. 

 • Barns liv under krigen omhandler også resten av innbyggerne i Norge. Barns historie er en integrert del av de voksne og ungdommers historie.
 • Hvordan finner vi kilder til barns historie? Det finnes mange eksempler på at personer som var små barn under krigen, har skrevet om sine opplevelser under okkupasjonen.
 • Barnefedre som arbeidet for tyskerne i de første månedene 1940 tjente penger til familien som kom barn til nytte.

Kilder til livet i et okkupert land omtaler og gjelder både voksne og barn. Eksempler til kilder er mange og vi nevner blant annet:

 • Historisk statistikk
 • Demografisk utvikling
 • Arkiver i ulike departementer, direktorater, etater, nemnder med flere
 • Arkivene etter Forsynings- og rasjoneringskontorer
 • Landbruksorganisasjoner / institusjoner

Arkivene etter forsyningsnemndene er en bra kilde til familienes situasjon under krigen. Det samme er rasjoneringskontorene. Andre gode kilder til livet under okkupasjonen er folk selv, minnesamlinger, skriftlige erindringer, intervjuer og brev. Videre gir dagbøker og 7.-sanser innblikk i folk liv. Andre gode kilder er aviser, NRK-programmer og bilder.

 

Medlemsmøte Slekt og Data Oslo/Akershus 5. april 2017: Om sjømannsruller

Slektsforskningens glemte grammatikk ved Rolf Dahl (Slekt og Data Vestfold)

Foredraget dreier seg om hva vi kan finne i Sjøinnrulleringsmaterialet på Digitalarkivet.
 
Slutten av 1800 tallet var en ekspansiv periode, for sjøfartens Norge. Den inneholdt alt som skulle til for å skape gode tider for en industrinasjon. I Viken (Oslofjorden) hadde man kapital fra den nordlige delen, råstoff fra den østlige og transport fra den vestlige del. Et virksomt samspill av flinke mennesker med stort pågangsmot og stor eventyrlyst. Arkivene etter denne tiden holder godt på sine hemmeligheter, men de er ikke uløselige. Man finner kanskje sin oldefar og bestefar, som mannskap eller skipper på ei flott seilskute. 

 

Etter samlingen i Wergelandsalen flytter vi opp i kantinen hvor det blir kaffe, hjemmebakst og mulighet for en slektsprat.

 

 

Slektskafe lørdag 25. mars 2017

Det er igjen slektskafé i Øvre slottsgate 2B. Vi åpner kl. 10.00 og stenger kl. 14.00. Nå kan du gjøre deg kjent med de mange «betal»-databaser som vi har abonnement på. Disse er også tilgjengelige for medlemmer, i 3. etasje hver alle hverdager i kontortidenmen det kan være en fordel å bli kjent med dem under veiledning på slektskaféen. I kontortida må man søke uten veiledning.

Slektskaféen arrangeres sammen med Norsk Slektshistorisk Forening, og deres fine bibliotek er åpent. Det er fri adgang for alle, så ta gjerne med noen som er interessert i å starte med slektsforskning. Det er hjelp til søk både i 1. etasje og i 3. etasje, og du kan også få assistanse med slektsprogrammer.

 

Slektskafe lørdag 25. februar 2017

Det er igjen slektskafé i Øvre slottsgate 2B. Vi åpner kl. 10.00 og stenger kl. 14.00. Nå kan du gjøre deg kjent med de mange «betal»-databaser som vi har abonnement på. Disse er også tilgjengelige for medlemmer, i 3. etasje hver alle hverdager i kontortidenmen det kan være en fordel å bli kjent med dem under veiledning på slektskaféen. I kontortida må man søke uten veiledning.

Slektskaféen arrangeres sammen med NSF, og deres fine bibliotek er åpent. Det er fri adgang for alle, så ta gjerne med noen som er interessert i å starte med slektsforskning. Det er hjelp til søk både i 1. etasje og i 3. etasje, og du kan også få assistanse med slektsprogrammer.

 

Emigranter som reiste en annen vei: medlemsmøte om Hula-databasen

Hula-databasen og nordmenn i Sør-Amerika ved Steinar A. Sæther

Medlemsmøtet 1 mars 2017 skjer i Wergelandsalen på Riksarkivet onsdag 1. mars klokka 18.00.

Bilde er fra Kaptein Storms ekspedisjon på Pilcomayo-floden tidlig på 1900-tallet (eier Teknisk museum, Peter Worm-Petersen)

Steinar A. Sæther er førsteamanuensis i latinamerikansk historie ved UiO og ledet fram til 2016 et forskningsprosjekt om norske migranter i Latin-Amerika mellom 1820 og 1940. Prosjektet resulterte blant annet i boka Expectations Unfulfilled: Norwegian Migrants in Latin America, 1820-1940 (Leiden: Brill, 2016), en utstilling om nordmenn i Latin-Amerika på Utvandrermuseet i Ottestad, en doktoravhandling om norske reiseskildringer fra Mexico og utviklingen av databasen HULA (historisk register over utvandrede nordmenn i Latin-Amerika). Sæther vil fortelle om HULA-basen, gi tips om hvor og hvordan man kan finne nordmenn i latinamerikanske kilder og gi noen eksempler på norske menn og kvinners historier fra Latin-Amerika. 
Vi må dessverre be våre medlemmer være korte i kommentarer etter fordraget på grunn av årsmøtet. 
 

 

 

Ikke noe kommer av seg selv, ei heller registrerte / transkriberte kilder

Medlemsmøte onsdag 4. januar 2017

Remi Pedersen foredro for omtrent 65 oppmøtte om sine erfaringer fra kilderegistreringsarbeid i Slekt og Data Buskerud. Remi Pedersen er kilderegistreringskoordinator i Buskerud i tillegg til oppgaven som gravminnekoordinator og andre verv.

Hans oppfordring er at vi bør inviterer alle som har mulighet for å hjelpe til med kilderegistrering og transkribering av kilder. Slekt og Data Oslo/Akershus hadde invitert Remi for å bidra til å sparke i gang vår offensive satsing på kilderegistrering. Han har lang erfaring med denne type dugnad og mange gode råd om både organisering av arbeidet, tips og råd om transkribering og korrekturlesing og bruk av programmet Kyrre.

 

 

 

 

 

Organisering av arbeidet

Det er vesentlig for å komme i gang med arbeidet av det organiseres en sentral prosjektgruppe som koordinerer arbeidet. Målet er å få flest mulig til å gjøre mest mulig. Remi Pedersens råd for oppstart av arbeidet er å få laget en totaloversikt over kirkebokregistreringer i vårt distrikt. Dette er vesentlig for et godt resultat. Prøv i samarbeid med andre organisasjoner og enkeltpersoner å få laget en oversikt over hva som er planlagt, hva som er under registrering og korrekturlesing og hva som allerede er lagt ut. En slik kartlegging vil hindre dobbeltarbeid.

 

Ledige plasser på kurs i Oslo!

Kursaktiviteten hos Slekt og Data Oslo/Akershus er allerede i full gang! Under ser du oversikten over det som har blitt annonsert hittil i 2017 

http://oa.disnorge.no/kurs-2017 

Lær mer om slektsforskning for nybegynnere over 4 tirsdager fra 31. januar

​Program alle 4 kvelder:
 

 • Kirkebøker

 • Folketellinger og manntall

 • Eiendommer og matrikler  

​Kan dette være av interesse så send en e-post til kurs@oa.slektogdata.no

 

 

Syndiker innhold