DIS-Norge
 
  English Norsk  

Årsmøtedokumenter DIS-Oslo/Akershus 2016

Alle dokumentene ligger i PDF-format og du trenger Adobe Acrobat Reader for å lese disse. 

Dersom et menypunkt ikke har lenke, betyr det enten at dokumentet ikke er lagt ut eller ikke finnes elektronisk.

Her er årsmøtedokumentene:

Innkalling til årsmøte DIS-Oslo/Akershus

Vedlegg 1: Årsmelding DIS-Oslo/Akershus 2015

Vedlegg 2A: Regnskap 2015 og budsjett 2016 DIS-Oslo/Akershus

Vedlegg 2B: Balanse

Vedlegg 2C: Noter til regnskap 2015, budsjett 2016 og balanse 2015 DIS-Oslo/Akershus

Vedlegg 3: Revisors beretning

Vedlegg 4: Valgkomiteens innstilling

Vedlegg 5: Signert årsmøteprotokoll