DIS-Norge
 
  English Norsk  

Barn under okkupasjonen

Historiker Guri Hjeltnes hadde foredraget på medlemsmøtet for Slekt og Data Oslo/Akershus 1. februar 2017.

Etter gjennomgang av Slekt og Data Oslo/Akershus' mange aktiviteter kommende måned, fikk ca 60 frammøte høre et foredrag om et tema som berører mange. Mange av de som var barn under annen verdenskrig og opplevde krigshverdagen lever fortsatt. Guri Hjeltnes fortalte hvor vi kan finne kilder og historier rundt deres erfaringer. 

  • Barns liv under krigen omhandler også resten av innbyggerne i Norge. Barns historie er en integrert del av de voksne og ungdommers historie.
  • Hvordan finner vi kilder til barns historie? Det finnes mange eksempler på at personer som var små barn under krigen, har skrevet om sine opplevelser under okkupasjonen.
  • Barnefedre som arbeidet for tyskerne i de første månedene 1940 tjente penger til familien som kom barn til nytte.

Kilder til livet i et okkupert land omtaler og gjelder både voksne og barn. Eksempler til kilder er mange og vi nevner blant annet:

  • Historisk statistikk
  • Demografisk utvikling
  • Arkiver i ulike departementer, direktorater, etater, nemnder med flere
  • Arkivene etter Forsynings- og rasjoneringskontorer
  • Landbruksorganisasjoner / institusjoner

Arkivene etter forsyningsnemndene er en bra kilde til familienes situasjon under krigen. Det samme er rasjoneringskontorene. Andre gode kilder til livet under okkupasjonen er folk selv, minnesamlinger, skriftlige erindringer, intervjuer og brev. Videre gir dagbøker og 7.-sanser innblikk i folk liv. Andre gode kilder er aviser, NRK-programmer og bilder.

Vi finner materiale med og om barns krigshverdag mange steder. Mange har skrevet historier om barn og krigen i lokalhistoriske verk og by- og bygdehistorier. Barns historier finner vi også i skolearkiver og skoleprotokoller. Minnesamlinger, erindringer og brev inneholder både barn, ungdommer og voksne opplevelser og historier om hverdagen under krigen.

Mennesker minnes mange av sanseinntrykk. Og det var barn som ble drept under felttoget 1940. Gutter helt ned i 14 årsalderen deltok i motstanden. Okkupasjonshverdagen kunne være vanskelig. Det ble forbudt med dans, men det ble arrangert ulovlige dansetilstelninger. Maten var knapp og ensformig. Barn i voksealderen var konstant sultne og mange barn fikk mangelsykdommer og var feilernært.

Det finnes barnehistorier på begge sider under annen verdenskrig. NS-barna gikk på samme skole som barn som hadde foreldre som havnet i fengsel. Foreldre ble arrestert og sendt på tukthus i Tyskland. Unge norske gutter ble frontkjempere og SS-krigere, mens andre barn ble satt i fengsel for å yte motstand mot tyskerne. Barn var de store taperne under krigen.

4 000 av de norske sjøfolkene som deltok på alle hav under annen verdenskrig var under 18 år.

Guri Hjeltnes er direktør for Holocaustsenteret. Hun er historiker og journalist og har jobbet mye med okkupasjonshistorien. Hun har vært med å skrive flere bøker og artikler om temaet. Disse inkludere blant andre:

  • Barn under krigen
  • Hverdagsliv, bind 5 i verket Norge i krig