DIS-Norge
 
  English Norsk  

Brukergruppe for Brothers Keeper

Brothers Keeper: møtes hver 2. tirsdag i måneden kl 1800-2100 i kursrommet i Øvre Slottsgt 2B, Oslo

Vi møtes for en hyggelig prat og tar opp de problemer som er blant brukerne.

I tillegg orienteres det om de nye tingene som er kommet til siden sist, og ikke minst, vi noterer oss de ønsker og problemer som kommer opp. Disse tas i stor grad opp med produsenten eller tilsvarende nivåer i Norden og ellers i verden.

Til stede er også en eller flere faddere for Brothers Keeper slik at man kan hjelpe og støtte hverandre.

Ansvarlig:Otto Jørgensen