DIS-Norge
 
  English Norsk  

Det "nye" styret

Etter årsmøtet i DIS-Oslo/Akershus onsdag 2. mars ser det "nye" styret slik ut:

Leder: Sigbjørn Elvebakken, valgt for to år

Nestleder: Else Edvinsen Granum, valgt for to år

Sekretær: Helén Tangen, valgt for to år

Styremedlem: Carl Birger van der Hagen, valgt for to år

Kasserer: Dag Anders Kjærnes, ikke på valg

Styremedlem: Lars Lund, ikke på valg

Styremedlem: Sissel Marit Bue, ikke på valg

Varamedlem: Ida Christiane Hunsbedt, valgt for to år

Varamedlem: Svein Rasch, valgt for to år

Konstituering av det nye styret er foretatt på styremøte onsdag 16. mars 2016.