DIS-Norge
 
  English Norsk  

DIS-Nedre Romerike

Slekt og Data Nedre Romerike er et lokallag av Slekt og Data Oslo/Akershus, som igjen er et distriktsslag i Slekt og Data.

Slekt og Data Romerike ble startet opp i høsten 2009. Formålet for gruppa er å samle medlemmene som er bosatt i distriktet for nærmere slektskontakt. Vår gruppe har medlemmer med lokal slektstilknytning til Nedre og Øver Romerike og med slektsinteresser i helt andre landsdeler. Det er interessen for slektsforskningen som er fellesnevneren , ikke bare geografisk bakgrunn.

Slekt og Data Romerike har et godt samarbeid med Romerike Historielag, og har møtene i Historielagets Hus på Skedsmokorset. Vi prøver også å arrangere 4 møter i året med temaforedrag som har interesse for slektsforskerne i distriktet. Våre møter er åpne for alle interesserte.

Romerike Historielag har i sitt hus en omfattende samling bøker med mye interessant stoff for slektsforskere. Det er også tilgang til internett. Vi har som siktemål å ha en åpen kveld i måneden hvor medlemmer av Slekt og Data Oslo/Akershus er tilstede, emn det krever at vi får med flere enn oss 3 som driver gruppen og har tid til å avse en kveld av og til.

Det er alltid plass til nye medlemmer i foreningen vår. Ved å være medlem får du informasjon fra DIS-Oslo/Akershus om møter som blir arrangert "sentralt", vårt medlemsblad "DISputten" som gis ut digitalt ca 4 ganger i året, informasjon fra oss i gruppa om møter og arrangementer i Nedre Romerike-gruppen og ikke minst, et miljø rundt deg som kan være med å inspirere og hjelpe både når du finner nye slektsgrener eller når du står fast. Har du lyst til å melde deg inn, kan du gå direkte til Slekt og Datas innmeldingsside.

Slekt og Datas Slektsforum har egne fora for alle kommuner i landet. Her får du hjelp av drevne slektsforskere og folk med lokalkunnskap. Fora for tyding av vanskelig skrift og andre generelle spørsmål finnes også. Slektsforum er åpent for alle (man må registrere seg og får brukernavn og passord), men medlemmer av Slekt og Data har flere bruksmuligheter enn de som velger å bare være gjest.

Har du spørsmål om vårt lokallag på Nedre Romerike, send oss gjerne en e-post: nedre-romerike@oa.disnorge.no