DIS-Norge
 
  English Norsk  

Fødested Sverige

Bildet: Arbeidere ved Nydalens Compagnie i 1904 FOTO: JENS BRYDE / OSLO MUSEUM

Arbeidermuseet i Oslo har et møte om svensker i Kristiania torsdag 17. mars 2016 klokka 19.00.

Vi sakser fra hjemmesida:

Den største innvandringsgruppen til Norge på slutten av 1800-tallet og frem til 1920 var svensker. Mange svensker flyttet til Kristiania for å skaffe seg arbeid i industrien langs Akerselva.

Slektsforskning er blitt en populær hobby og mange nordmenn har i dag en oldemor eller oldefar som var født i Sverige.

Kilder og dokumenter i Byarkivet, «Byens hukommelse» kan fortelle oss om deres liv. Et dykk inn i Fattigvesenets arkiver lar oss bli kjent med Selma Marie, Christine og Anders. Det de hadde til felles var at de alle var født i Sverige, og at de alle en gang var innom fattigforstanderens kontor.

Historiker Unn Hovdhaugen fra Byarkivet presenterer kilder og historier til mennesker med fødested i Sverige. Sosiolog og tidligere redaktør Lars Alldèn forteller om en svensk-norsk barndom. Han er født i Sverige under krigen med norsk flyktningfar og svensk mor. Lars har vokst opp i Norge deler noen tanker om det å være norsk og svensk. 

Fika med kaffe og kanelbullar på Hønse-Lovisas hus etter foredraget.

Dette er et arrangement i slektsforskningens ånd. Ta en tur til Sagveien 28 denne kvelden.

Foredraget er åpent for alle, se http://www.oslomuseum.no/arbeidermuseet/arbeidermuseet-aktiviteter/fodested-sverige