DIS-Norge
 
  English Norsk  

Faddere

Vi har følgende faddere som kan hjelpe deg.

Brother's Keeper Otto Jørgensen 23 00 92 82
Brother's Keeper Eivind Urkedal 64 86 83 84
Brother's Keeper Arne Amundsen 22 75 64 00
Brother's Keeper Ove H. Arntzen 64 87 68 37
908 42 645
Brother's Keeper Torill Johnsen 908 28 238
Disgen Alf Christophersen 37 16 42 09
Disgen Jørn-Terje Dragly 22 32 60 51
Disgen Turid Bjerke 66 84 70 97
Family Edge Ole Kjølseth 22 43 81 42
Legacy Vidar Holum 22 14 93 07
Holger Jan Keus 67 14 84 75
Proband Georg Sverdrup 22 23 16 16
Reunion Trygve R. Norman 66 98 14 74