DIS-Norge
 
  English Norsk  

Gravstedsregistrering i Oslo og Akershus

Siden oppstarten av gravstedsregistreringen  i 2004 har dette vært et offentlig satsningsområde i DIS Norge, som også har fått tilskudd fra Norsk kulturråd.

Formålet er å finne ut hvor navngitte personer er gravlagt, og å finne fødsels- og dødsdato til avdøde slektninger (f.eks. enslige og barnløse) når andre kilder ikke er tilgjengelige.

Gavstedsregistreringen er til for å gjøre det lettere for slektsforskere.  Som vi vet er Norge et langt land og ikke alle kan reise rundt om for å finne sine slekts gravminner – så her har vi en unik mulighet til å hjelpe hverandre og oss selv.

Prosjektet er landsomfattende og det jobbes med gravstedsregistrering i alle fylker.

Gravstedsregistreringen omfatter følgende tre delaktiviteter:

  • Fotografering/filming og deretter digital avskriving av opplysninger på gravsteiner på norske gravplasser
  • Digital avskriving av opplysninger i papirbaserte gravstedsregistre (protokoller eller kartotek) hos norske kirkeverger o.a.
  • Mottak og tilrettelegging av databasebaserte gravstedsregistre fra norske kirkeverger o.a.

Resultatene av alle delaktivitetene samles i en nasjonal gravstedsdatabase på DIS-Norges server og tilgjengeliggjøres gjennom nettjenesten Gravminner i Norge. Tjenesten gjør det mulig å søke frem gravstedsinformasjon på personnivå fra databasen og vise fram et bilde av gravsteinen, dersom dette er lagt inn.  Prosjektgruppen for gravstedsregistreringen har utarbeidet detaljerte retningslinjer for hele virksomheten. Kontakten med kirkevergene og utleggingen av gravstedsopplysninger på Internett er basert på innhentede tillatelser

I Oslo og Akershus er vi godt i gang med dette arbeidet – det jobbes av mange frivillige og entusiastiske sjeler rundt forbi i våre to fylker – noen steder er man ferdige, noen få kirkegårder er ledige, men flesteparten er under registrering. Vi har fremdeles en jobb å gjøre – La oss ta et løft sammen!

Om du ønsker å delta gravstedsregstreringen ta kontakt med koordinator i OA:
Gravreg@oa.disnorge.no