DIS-Norge
 
  English Norsk  

Har du husmanns- eller småbruker-slekt fra Ullensaker?

Ivar Sannerud (foto: privat)

Prosjekt husmannsplasser og andre mindre boplasser i Ullensaker på 1800 tallet og menneskene som bodde der.


Av: Ivar Sannerud

Ullensaker har mange bygdebøker utgitt i forskjellige tidsepoker. I 1949 og 1951 ble de to binda som omhandler gardshistorien trykt opp. Som sådan er de greie nok, men de sier ingen ting om husmenn, håndverkere av ymse slag, heller ikke så mye om småbrukere.  Disse har også vært med på å skape Ullensakers historie. Har selv min fars farsledd i husmannsvesenet i Ullensaker (Noe jeg forresten har oppdaget gjennom dette arbeidet det siste året) Har en database som nå inneholder omkring 45.000 mennesker hvorav tett oppunder halvparten er født i Ullensaker. 

Målet er å utgi en bok eller to om husmannsplassene og andre mindre boplasser inklusiv mindre selveierbruk i Ullensaker på 1800 tallet. Arbeidet med dette startet jeg opp i 2010. Omtalen av plassene avgrenses mot de som allerede er omtalt i gardshistorien. Tar utgangspunkt i folketellinga for 1865 da husmannsvesenet i Ullensaker på den tida fortsatt var høyt selv om nedgangen hadde startet. I den tellinga er husmannsplassene navngitt samtidig som beboerne kan identifiseres. Med 1875 tellinga og de senere 1900 og 1910 tellingene har jeg et utgangspunkt for arbeidet både med plassene og menneskene. 1801 tellinga brukes i en viss grad for supplement til personenes historie og beskrivelse av omfang og lignende av plassene på den enkelte gard. Vil ikke gå ned på 1700 tallet da dette vil kreve helt andre ressurser enn det jeg besitter.

Erfaringen så langt viser at flere plasser dukker opp gjennom samtaler jeg gjør med eldre personer i bygda. Følger slektene så langt bak jeg kan samt ett par ledd frem i tid inklusiv utvandrerne. Utvandringen til Amerika og selve husmannsvesenet vil bli omtalt spesielt. I 1845 ble det foretatt en fantefortegnelse i Norge. Den største gruppa som er omtalt er fra Ullensaker. Etterkommere etter disse finnes på enkelte av plassene som omtales.

Følger dagens matrikkel mht. sortering av plassene og til dels navnsettinga av garder/selveierbruk. Det vil også bli brukt gamle kart og en del allerede utgitt skriftlig materiale gjennom Ullensaker historielag og andre der tillatelse til dette blir gitt.

Arbeidet gjøres i forståelse med Ullensaker Historielag og Ullensaker kommunes kulturenhet.

Flere overleveringer av historien om enkeltmennesker og bilder av menneskene og plassene er av interesse.

Nordkisa, 4.september 2011

 

Ivar Sannerud

Se lysarkene til Ivars foredrag 20.11.2011 her