DIS-Norge
 
  English Norsk  

Kirker i Oslo

Kirker i Oslo

Kirkene var møtested for tidligere generasjoner. Før og etter gudstjenestene møttes folk på ”kirkebakken”, traff slekt og venner. De utvekslet nyheter og informasjon. Kunngjøringer om f. eks. skifter ble opplest. De unge kunne kikke på hverandre, avtale å møtes og gi grunnlaget for nye familier og sikre framtidige generasjoner.

Sammenlignet med mange andre land i Europa har Norge få gamle bygninger. Vår byggeskikk var preget av rik tilgang på tømmer som var utsatt både for brann og råte. De fleste gamle bevarte bygninger er kirker. De er derfor ikke bare gamle gudshus, men også minner om gammel norsk byggeskikk.

Stavkirkene er de eldste, men om vi ikke regner med Gol stavkirke som er står på Folkemuseumet på Bygdøy, har vi ikke slike i Oslo eller Akershus.

 Den eldste kirken i Oslo er Gamle Aker kirke, som mest sannsynlig ble bygget tidlig på 1100-tallet.

 

Akershus slottskirke ble bygd i 1624 og restaurert i 1741.

Oslo domkirke, tidligere Vår Frelsers kirke, sto ferdig i 1697.

 

Gamlebyen kirke, het fram til 1925 Oslo kirke. Den er også omtalt som Oslo hospitals kirke. Hovedbygningen er fra 1796,gråsteinsbygningen fra 1737 

 

Kirkeloven av 1851 ga påbud om at en sognekirke skulle ha plass til tre tiendedeler av sognets befolkning. Dette sammen med tilflyttingen til byene utløste bygging av kirker i stor skala. Det var også stor tilflytning til Oslo-området. 

Vi fikk Vestre Aker kirke i 1855, Trefoldighetskirken 1858, Grønland 1868, og Østre Aker 1860. De ble etterfulgt av en rekke nye kirker i Oslo. Mange av disse sto ferdig rundt 1880-årene. En av disse erSofienberg kirke fra 1877. Kirken het opprinnelig Paulus kirke og ble bygget til Paulus menighet. DaPaulus kirke på Grünerløkka sto ferdig i 1892, ble menigheten delt og kirken og menigheten fikk navnet Petrus inntil navnet i 1962 ble endret til Sofienberg.

Vestre Aker Kirke Treforldighetskirken Grønland Kirke Østre Aker Kirke

 

Vi har også bevarte ruiner av middelalderkirker: Margaretakirken i Maridalen og Clemenskirken i Gamlebyen: 

 

                                        

 

I vår tid har kirken mistet noe av sin posisjon som samlingspunkt og de er ikke så mye brukt som før. Tøyen og Jacob kirke brukes nå til andre formål. Vaterland kirke er revet.
De fleste av oss har ikke bilder eller malerier av våre forfedre. Gamle hus er borte, og det er er ikke alltid lett å finne illustrasjoner til slektshistorien. Men kirkene er der. De ble viet foran alteret og barna ble kan ha blitt døpt i den samme døpefonten i mange generasjoner. Bilder av kirkene og inventaret kan brukes som dokumentasjon til slektshistorien.
 
Vår egen samling av fotografier av kirker under Gravminner i Oslo.
Andre nettsteder med foto og opplysninger om kirkene:
 
Detaljerte opplysninger og mange bilder finnes på nettstedet Norges Kirker. Tekst og bilder er beskyttet av opphavsrettslige regler, og kan derfor ikke kopieres og brukes uten tillatelse.
 
Flere bilder av kirker finnes på Wikipedia. Her er det også endel opplysninger om de fleste kirkene. Tekst og bilder brukes under visse forutsetninger.

En samling av fotografier som kan brukes fritt til ikke kommersielle formål finnes på Kirker i Norge. Fotografens navn skal oppgis ved bruk på nettsider eller i slektsbøker og lignende.

   

 

Liste over kirker og andre kristne kirkebygg i Oslo.

Dnk = Den norske kirke; Dkk = Den katolske kirke

Kirke↓ ↓ Trossamfunn / Organisasjon↓ Gateadresse↓ Kartkoordinater↓ Merknad Bilde
Abildsø kapell Dnk Abilsø menighetskrets Langerudhaugen 1 59°52′47,27″N 10°49′37,63″Ø Solgt til Oslo Misjonskirke i 2004 Abildsø kirke.jpg
Akershus slottskirke Dnk Feltprestkorpset Akershus festning 59°54′23,12″N 10°44′10,30″Ø   Akershus slottskirke 20090503-01.jpg
Alfaset gravlunds kapell   Gravferdsetaten - Oslo kommune Nedre Kalbakkvei 99 59°55′57,05″N 10°51′28,39″Ø   Alfaset gravlunds kapell.jpg
American Lutheran Church   American Lutheran Congregation Fritzners gate 15 59°55′1,06″N 10°42′19,14″Ø   AmericanLutheranchurchOslo 20080430-1.jpg
Bakkehaugen kirke Dnk Bakkehaugen menighet Carl Grøndahls vei 27 59°56′56,07″N 10°45′14,97″Ø   Bakkehaugens kirke-1.jpg
Bekkelaget kirke Dnk Bekkelaget menighet Sandstuveien 15 59°53′5,62″N 10°47′17,68″Ø   Bekkelaget kirke 20081026-3.jpg
Betel            
Bjølsen Misjonskirke   Det norske misjonsforbund Bergensgata 7 59°56′28,86″N 10°45′34,68″Ø   Bjølsen Misjonskirke.jpg
Bredtvet kirke Dnk Bredtvedt menighet Bredtvetveien 12 59°56′48,57″N 10°51′33,55″Ø   Bredtvedt church.jpg
Bygdøy kirke Dnk Bygdøy menighet Strømsborgveien 8 59°54′22,56″N 10°40′44,76″Ø   Bygdøy kirke.jpg
Bøler kirke Dnk Bøler menighet General Ruges vei 59°52′57,42″N 10°50′24,03″Ø   Bøler kirke.jpg
Centralkirken   Metodistkirken St. Olavs gate 28 59°55′4,06″N 10°44′9,93″Ø   Centralkirken Oslo.JPG
Døves kirke Dnk Døves menighet Oslo Fagerborggata 12 59°55′46,60″N 10°43′35,66″Ø   Døvekirken, Oslo.jpg
Ellingsrud kirke Dnk Ellingsrud menighet Dragonstien 18 59°56′13,34″N 10°54′59,38″Ø   Ellingsrud kirke.jpg
Fagerborg kirke Dnk Fagerborg menighet Pilestredet 72 59°55′38,30″N 10°43′46,90″Ø   Fagerborg kirke2.jpg
Fossum kirke Dnk Fossum menighet Stovner senter 12 59°57′45,57″N 10°55′28,43″Ø   Fossum kirke.jpg
Frogner kirke Dnk Frogner menighet Bygdøy allé 36 59°55′3,95″N 10°42′25,22″Ø   Frogner kirke 1.JPG
Frogner kirkes kapell Dnk Frogner menighet Bygdøy allé 36 59°55′3,95″N 10°42′25,22″Ø    
Furuset kirke Dnk Furuset menighet Ulsholtveien 37 59°56′34,02″N 10°53′21,72″Ø   Furuset Kirke 1.jpg
1. Metodistkirke   Metodistkirken Thorvald Meyers gate 56A 59°55′19,92″N 10°45′33,92″Ø   Thorvald Meyers gate 56A.JPG
Gamle Aker kirke Dnk Gamle Aker menighet Akersbakken 26 59°55′25,36″N 10°44′49,85″Ø Oslos eldste bygning Gamle Aker kirke S.jpg
Gamlebyen kirke Dnk Gamlebyen menighet Ekebergveien 1 59°54′11,02″N 10°46′3,65″Ø   Gmbkrk3.JPG
Gol stavkirke   Norsk Folkemuseum Museumsveien 10 59°54′27,32″N 10°41′11,14″Ø Flyttet til Bygdøy 1884 Gol stavkirke, vinter.JPG
Grefsen kirke Dnk Grefsen menighet Glads vei 45 59°57′15,25″N 10°46′45,25″Ø   Grefsen kirke 20080531-1.jpg
Grorud kirke Dnk Grorud menighet Pastor Blaauws vei 3 59°57′28,16″N 10°53′4,53″Ø   Grorud church 1.jpg
Grønland kirke Dnk Grønland menighet Grønlandsleiret 34 59°54′39,85″N 10°46′3,59″Ø   Groenland kirke Oslo.jpg
Hasle kirke Dnk Hasle menighet Eindrides vei 7 59°55′17,12″N 10°47′3,14″Ø   Hasle kirke.jpg
Haugerud kirke Dnk Haugerud menighet Haugerudsenteret 47 59°55′17,29″N 10°51′28,00″Ø   Haugerud kirke vest.jpg
Hauketo-Prinsdal kirke Dnk Hauketo-Prinsdal menighet Lerdalsfaret 7 59°50′22,01″N 10°48′25,90″Ø    
Hl. Nikolai ortodokse kirke   Den ortodokse kirke Tvetenveien 13 59°54′46,08″N 10°48′54,63″Ø Flyttet hit i 2003 fra Majorstuen kirke Hl. Nikolai.JPG
Holmenkollen kapell Dnk Ris menighet Holmenkollveien 142 59°57′56,47″N 10°40′19,44″Ø   Holmenkollen kapell.jpg
Holmlia kirke Dnk Holmlia menighet Ravnåsveien 28 59°50′10,54″N 10°47′34,11″Ø   Holmlia kirke utvendig (1).JPG
Høybråten kirke Dnk Høybråten menighet Høybråtenveien 37 59°56′39,45″N 10°54′33,78″Ø   Høybråten kirke 1.jpg
Iladalen kirke Dnk Iladalen menighet Søren Jaabæks gate 5 59°55′58,48″N 10°45′10,62″Ø   Iladalen kirke.JPG
Immanuelkirken   Metodistkirken Bergensgata 12 59°56′30,23″N 10°45′33,25″Ø Endret navn til Metodistkirken på Bjølsen 2007 Immanuelkirken i Bergensgata Oslo.jpg
Jesu kristi kirke   De siste dagers hellige Hekkveien 9 59°55′38,21″N 10°46′54,70″Ø   Jesu kristi kirke, Oslo 02.05.2010 17-09-24.JPG
Kampen kirke Dnk Kampen menighet Bøgata 1 59°54′43,02″N 10°46′55,10″Ø   Kampen kirke.jpg
Klemetsrud kirke Dnk Klemetsrud menighet Maurtuveien 59°49′50,48″N 10°50′56,22″Ø   Klemetsrud kirke 20081026-1.jpg
Lambertseter kirke Dnk Lambertseter menighet Langbølgen 33 59°52′12,46″N 10°48′48,85″Ø   Lambertseter kirke1.jpg
Kulturkirken Jakob   Kirkelig Kulturverksted Hausmanns gate 14 59°55′05″N 10°45′16″Ø Utleid til KKV på langtidskontrakt Kulturkirken Jakob-1.jpg
Lilleborg kirke Dnk Lilleborg menighet Oskar Braatens gate 35 59°55′53,67″N 10°45′56,33″Ø   Lilleborg kirke.jpg
Ljan kirke Dnk Ljan menighet Furumoen 12 59°50′46,43″N 10°47′3,09″Ø    
Lovisenberg kirke Dnk Lovisenberg menighet Lovisenberggata 9 59°55′57,08″N 10°44′40,41″Ø   Lovisenberg kirke.JPG
Majorstuen kirke Dnk Majorstuen menighet Kirkeveien 84 59°55′52,78″N 10°43′16,32″Ø   MajorstuenKirke 20080511-1.jpg
Manglerud kirke Dnk Manglerud menighet Byggveien 10 59°53′47,13″N 10°48′39,08″Ø   Manglerud kirke.jpg
Maran Ata tempelet   Pinsebevegelsen Møllergata 28 59°54′59,77″N 10°44′58,20″Ø Stiftet av Aage Samuelsen Maran-Ata Tempelet - 2010-07-05 at 15-12-58.jpg
Maria bebudelseskirke   xxx adr koord merknad bilde
Maridalen kapell Dnk Maridalen menighet Maridalsveien 952 59°59′58,15″N 10°46′15,46″Ø   Maridalen kapell 1.jpg
Markus kirke Dnk Markus menighet Ullevålsveien 41 59°55′26,07″N 10°44′22,94″Ø   Markus kirke.JPG
Metodistkirken på Bjølsen   Den Evangeliske Forsamling Slemdalsveien 1 59°55′49,08″N 10°42′55,68″Ø   MisjonskirkenOslo.jpg
Mortensrud kirke Dnk Mortensrud menighet Helga Vaneks vei 15 59°50′50,18″N 10°49′55,00″Ø   Mortensrud church, MRBK-11-2sh.jpg
Nordberg kirke Dnk Nordberg menighet Kringsjågrenda 1 59°57′46,41″N 10°44′31,75″Ø   Nordberg kirke.jpg
Nordmarkskapellet   Oslo Kristelige Studentlag Ved Slaktern 60°1′3,42″N 10°39′48,48″Ø    
Nordre gravlund kapell   Gravferdsetaten - Oslo kommune Kierschows gate 10 59°56′16,06″N 10°44′53,18″Ø   Nordre Gravlund kapell.jpg
Nordstrand kirke Dnk Nordstrand menighet Ekebergveien 238 59°51′33,49″N 10°48′10,08″Ø   Nordstrand kirke 20081026-2.jpg
Oppsal kirke Dnk Oppsal menighet Solbergliveien 85 59°53′58,87″N 10°50′34,79″Ø   Oppsal kirke.jpg
Ormøy kirke Dnk Ormøy menighet Ormøybakken 4B 59°52′36,15″N 10°45′44,25″Ø   Ormøya kirke, Oslo.jpg
Oslo Domkirke Dnk Oslo domkirkes menighet Stortorvet 1 59°54′45,54″N 10°44′47,37″Ø Hovedkirke for Oslo bispedømme Oslo Cathedral stevecadman.jpg
Oslo misjonskirke Betlehem   Det norske misjonsforbund Langerudhaugen 1 59°52′47,27″N 10°49′37,63″Ø   Oslo misjonskirke Betlehem.jpg
Oslo Sjømannskirke   Den indre Sjømannsmisjon Admiral Børresens vei 4, Bygdøy   Admiral Børresens tidligere villa Bygdøy sjømannskirke 0001.jpg
Paulus kirke Dnk Paulus menighet Thorvald Meyers gate 31 59°55′34,50″N 10°45′30″Ø   Paulus kirke Oslo.jpg
Ris kirke Dnk Ris menighet Risbakken 1 59°56′51″N 10°42′5″Ø   TRS 070501 015.jpg
Romsås kirke Dnk   Sverre Iversens vei 76      
Ryenberget kirke   Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Enebakkveien 152      
Røa kirke Dnk Røa menighet Nordengveien 9 59°56′59″N 10°38′36″Ø   Roakirke01.jpg
Rødtvet kirke Dnk Rødtvet menighet Martin Strandlis vei 9 59°57′26″N 10°52′7″Ø   Rødtvet kirke.jpg
Sagene kirke Dnk Sagene menighet Dannevigsveien 17 59°56′15″N 10°45′12″Ø   Sagene kirke2.JPG
Sinsen kirke Dnk Sinsen menighet Lørenveien 13 59°55′55″N 10°47′15″Ø Flerbrukskirke Sinsen kirke 2 TRS.jpg
Skøyen kirke Dnk Skøyen menighet Skøyenveien 43 59°55′45″N 10°41′15″Ø   Skøyen Kirke 20071020.jpg
Slottskapellet Dnk Studentmenigheten Henrik Ibsens gate 1 59°55′1,2″N 10°43′40,2″Ø    
Sofienberg kirke Dnk Sofienberg menighet Rathkes gate 18 59°55′20″N 10°45′58″Ø   Sofienberg kirke.jpg
St. Dominikus kirke Dkk St. Olav domkirkes menighet Neuberggata 15     St Dominikus kirke vestfasade.JPG
St. Edmund's Church   Church of England Møllergata 30   (The Anglican Chaplaincy in Norway) St edmunds church oslo.jpg
St. Hallvard kirke Dkk Oslo katolske bispedømme Enerhauggata 4     StHallvard1.JPG
St. Olav domkirke Dkk Oslo katolske bispedømme Akersveien 1 59°55′5,3616″N 10°44′38,886″Ø   Oslo StOlavCathedral01.JPG
Storsalen   Normisjon - Storsalen menighet Staffeldts gate 4     Storsalen01.jpg
Stovner kirke Dnk Stovner menighet Stovnerfaret 25      
Svenska Margaretakyrkan   Svenska kyrkan Hammersborg torg 8 59°54′59,″N 10°44′47,″Ø   Margaretakyrkan Oslo.jpg
Søndre Skøyen kapell Dnk Oppsal menighet Dalbakkveien 39 59°54′16,207″N 10°49′48,245″Ø   Sondre Skoyen kapell - 2010.JPG
Sørbråten kapell Dnk Grefsen menighet Sørbråtveien 36     Sørbråten kapell 1.jpg
Sørkedalen kirke Dnk Sørkedalen menighet Stubberud i Sørkedalen 60°0′56″N 10°36′59″Ø   SørkedalenKirke20080127-1.jpg
Templet   Frelsesarmeen - Templet korps Kommandør T. I. Øgrims plass 1 59°55′3″N 10°44′33″Ø Frelsesarmeens hovedkvarter i Norge Frelsesarmeen oslo.jpg
Tonsen kirke Dnk Tonsen menighet Traverveien 16 59°56′34″N 10°48′18″Ø Flerbrukskirke Tonsen Kirke 1.jpg
Torshov kirke Dnk Torshov menighet Åsengata 19 59°56′19″N 10°46′24″Ø   Torshov kirke 1.jpg
Trefoldighetskirken Dnk Trefoldighet menighet Akersgata 60 59°54′59,573″N 10°44′42,828″Ø Pt. Oslo domkirke Trefoldighetskirken Oslo.jpg
Tøyenkirken   Kirkens Bymisjon Herslebs gate 43 59°54′53,737″N 10°46′5,4192″Ø   Tøyenkirka - Oslo.jpg
Ullern kirke Dnk Ullern menighet Holgerslystveien 22 59°55′32″N 10°39′17″Ø   UllernKirke.jpg
Uranienborg kirke Dnk Uranienborg menighet Uranienborgveien 22B 59°55′16″N 10°43′11″Ø   Uranienborg kyrkje 5.jpg
Vaterland kirke Dnk   Vognmannsgata 25   Kirken revet i 1959  
Vestre Aker kirke Dnk Vestre Aker menighet Ullevålsveien 117 59°56′12″N 10°43′46″Ø   VestreAkerKirke.JPG
Vestre Frikirke   Den evangelisk- lutherske frikirke Pilestredet 69     Vestre frikirke Oslo.jpg
Vestre gravlunds kapell     Sørkedalsveien 66 59°55′53,814″N 10°41′48,847″Ø   Vestre Gravlund kapell.JPG
Voksen kirke Dnk Voksen menighet Jarbakken 7 59°57′25″N 10°38′59″Ø   Voksen kirke.jpg
Vålerenga kirke Dnk Vålerenga menighet Hjaltlandsgata 3 59°54′26″N 10°47′16″Ø   Vålerengen kirke 2003 (Norway).jpg
Vår Frelsers ortodokse kirke   Den russisk-ortodokse kirke Akersbakken 32 59°55′23,243″N 10°44′40,200″Ø   Oslo OurSavioursOrthodoxChurch01.JPG
Vår Frelsers kirke Dnk   Stortorvet 1   Navn endret til Oslo domkirke  
Østmarkskapellet     ved Rundvann i Østmarka     Ostmarkskapellet.jpg
Østre Aker kirke Dnk Østre Aker menighet Ulvenveien 110 59°55′20″N 10°49′12″Ø   Østre Aker kirke 2.jpg
Østre gravlunds kapell     Tvetenveien 7     Øgravl2.JPG

Se også

Kilde: Wikipedia.no