DIS-Norge
 
  English Norsk  

Kjenn din by: En vandring i de fattiges kvartal

Kø ved Christiania Dampkjøkken i 1907. FOTO: ANDERS B. WILSE / OSLO MUSEUM

Rundt Storgata ligger store deler av de fattiges historie.

Oslo Byarkiv tar deg med på en reise gjennom arbeiderklassens kår i byen på tirsdag 31. mai 2016 klokka 18.00. 

Oppmøtested: Youngstorvet ved fontenen

I Calmeyers gate lå indremisjonens grøtutdeling og i området rundt finner du fremdeles matutdeling for de vanskeligstilte. Her lå også tukthuset hvor tiggere og hjemløse ble straffet med hardt arbeid. Like ved lå fattigsykehuset Kroghstøtten som i dag ligger ved Oslos mest besøkte legevakt. På vandringen drar vi også innom den beryktede Tvangsarbeidsanstalten, Prinds Christian Augusts Minde som nærmest står uforandret fra år 1900.

På gårdsplassen ved Tvangsarbeidsanstalten (Mangelsgården, Storgata 36) er det uteservering med mulighet for sosialisering og kjøp av drikke.

Fattigdommens historie i Oslo ved historiker Johanne Bergkvist, Byarkivet.