DIS-Norge
 
  English Norsk  

Medlemsmøte 2. mars 2016: Arveskifter - en rik kilde til slektskapsforhold og levevilkår

Det ble en lang kveld på riksarkivet onsdag 2. mars 2016. 

Før årsmøtet til DIS-Oslo/Akershus snakket Kari Thingvoll om Arveskifter - en rik kilde til slektskapsforhold og levevilkår  

Kari har vært styremedlem i DIS-Oslo/Akershus og Norsk Slektshistorisk Forening. Ho har skrevet en rekke artikler, holdt kurs og foredrag innenfor faget slektsforskning og er medforfatter på boken Eidsvollsmennene - Hvem var de? Kari er ansvarlig for Slektshistoriewikis kildeportalwww.genealogi.no. Kari er kanskje mest kjent for bloggene "Avfotograferte slektshistoriske kilder", "Kirkefoto" og "Finn din slekt i Danmark".

Nå er ho aktuell med en ny blogg, http://arveskiftene.blogspot.no/. Der tar ho for seg den tredje hovedkilden til slektsforskning ved siden av kirkebøkene og folketellingene, som også er Karis favorittkilde til slektsforskning, ho får gåsehud når hun ble vist rundt i et hjem på Sagene i 1760 via et skifte. Bloggen er en fin inngang til hva skiftene forteller om , hvor vi kan finne skifter fra de ulike samfunnsgruppene, som geistlige, militære og vanlige folk, hvem det ble skiftet etter, når skiftene skjedde, hvem var til stede ved skiftet, arvingene og deres juridiske stillig og rettigheter. Vi oppfordrer medlemmene til å se på bloggen for få mer informasjon. 

Skiftene inneholder ikke bare hvem som var arveberettiget, men også sosialhistorie om hva personer i ulike samfunnslag etterlot seg av eiendeler med angitt verdi og gjeld. Dog vil skifter etter de som ikke etterlot seg noe ikke skje fra rundt 1820 og framover. Utgiftene med et skifte ville da overstige formuen og nytten med skiftet falle bort. 

Kari nevnte mange opplysninger som kan komme fram i skiftene:

  • Hvem som var til stede ved skiftetforhandlingene: arvinger, formyndere, skifteforvalter, lensmann og vitner
  • Formue: Penger, gull, sølv, kobber, tinn, messing, klær og sengetøy, inventar, kreatur, fordringer, bygninger og jordegods
  • Gjeld: Skifteomkostninger og annen ubetalt gjeld
  • Ulike yrker og deres innehav (verktøy i forbindelse med yrkesutøvelse): feltskjærer, kjøpmann, bonde, fisker, bokbinder og andre håndverkere
  • Arvelodd til ulike etterkommere (enke/enkemann, broderlodd og søsterlodd), andre slektninger ved barnløshet

Foredragsholderen Kari Thingvoll sammen med avgående styreleder i DIS-Oslo/Akershus Carl Birger van der Hagen

Etter foredraget som måtte kuttes på tid på grunn av årsmøtet flyttet vi opp i kantina for å ha årsmøte i DIS-Oslo/Akershus som varte fram til alarmen gikk. Resultatet på stemmeopptellingen ble lest opp mens folk var på vei ut utgangsdøra.