DIS-Norge
 
  English Norsk  

Mormonpionerene fra Sandsvær

65 tilhørere som var til stede på medlemsmøtet til DIS-Oslo/Akershus onsdag 5. september for å høre og se foredrag om «Mormonpionerene fra Sandsvær». Utetemperaturen var som en vakker seinsommerdag, men det hindret ikke å nesten fylle Wergelandssalen. 

Tor Gervin fortalte om sin forfar og andre mormonpionerer fra Sandsvær i Buskerud. Tor er medlem av DIS-Vestfold og har jobbet som journalist, men er nå informasjonsmedarbeider i Direktoratet for Sivilt Beredskap. 

Finansiering og organisering av reisene for mange av de europeiske mormonemigrantene ble gjort systematisk fra sentralt styre i Utah, ofte på chartrede seilskip fra Europa.

De var drevet av et ønske om å finne et felles sted for å utøve sin tro uten å bli utsatt for forfølgelse.

Reisen gjennom USA foregikk til dels under svært kummerlige forhold (kuvogner, hjuldamperer på Missisippi/Missouri) til Omaha, deretter med vogntog langs The Mormon Trail (ca 600 nordmenn). Vogntogtrekkene gikk med varer fra Salt Lake og østover, immigranter vestover. Det var forventet at immigrantene gikk på beina, vognene ble fylt med bagasje og annen last.

Og så gikk strømmen. Etter liten stund av kaos og avklaring med tilhørerne i salen, ble vi enige om å la Tor fortsette. Som en trøst legges foredraget ut på nettsidene til DIS-O/A som et vedlegg til denne nyhetsposten.

 

Som en ekstra liten overraskelse, hadde vi to langveisfarende gjester i salen, to unge mormonmisjonærer fra misjonsmarken i Stavanger. Den unge damen til venstre hadde spesiell interesse av foredraget, hun er selv etterkommer av de som reiste fra Sandsvær.