DIS-Norge
 
  English Norsk  

Marthe Hansdatter overgivelse til Kammerherre Treschow Forsørgelse under Control av Fattigcommisionen

Tor Gervins fortalte om sin tipptippoldemor Marthe og hennes families liv og skjebner for omtrent 70 frammøtte i Wergelandssalen på Riksarkivet 2. november 2016. 

De nye fattiglovene i 1845, en for landsbygda og en for byene danner bakteppet for dagens historier. Vi skulle til Siljan der det meste av kommunens skoger i århundrer var eid av utenforstående kapitalister og deres behov for tømmer. Kammerherre Fritz Wilhelmsen Treschow kjøpte i 1836 store skogsområder i Siljan. Treschow drev jernverk og hadde stort behov for ved. På den tiden var det et livskraftig samfunn nord i Siljan med rundt 200 fastboende. I dag er det bare 3-4 fire personer bosatt i området.

Tor Gervins familie bodde på husmannspassen Dammyra i tre generasjoner i tidsrommet 1818-1890 (se kart på nettsidene til Siljan historielag). Dammyra var husmannsplass til 1869, ble slått sammen med Seteret og drevet sammen med naboplassen. Damyhra ble fraflyttet omkring 1890-1894.

Folketellingene sier litt om hvordan folk hadde det. I Siljan ble det holdt kommunal folketelling i  1846, men den er ikke komplett, Tellingen er tilgjengelig digitalt på nettstedet www.eidangerslekt.org Tellingene forteller om hva de dyrket og om dyreholdet. I tellingene står det også om folk blir understøttet av fattigkassa.

 

De Castbergske barnelover, medlemsmøte onsdag 7. desember 2016

På siste møte før Jul får vi besøk av Knut Storberget i Wergelandsalen på Riksarkivet onsdag 7. desember klokka 18.00.

Han vil snakke om de Castbergske barnelover som er grunnleggende for barns rettigheter i dag. 

Storberget har tenkt å snakke om hvordan tenke nytt i strafferetten og bedre ivareta barns behov.

Tradisjonell strafferett møter barn på en svak måte, enten som ofre eller gjerningspersoner. Vi må tørre å tenke nytt. Overgrep og kriminalitet som rammer barn er omfattende. Kveldens foredragsholder vil søke å beskrive omfanget for noen kriminalitetstyper og se på hvordan dette i større grad kan avdekkes. Reaksjoner som ungdomsstraff, samfunnstraff og barne-og ungdomsenheter i fengsler er nye reaksjoner. Endelig vil han snakke om etableringen av barnehusene og forsøk på økt bruk av megling, forsoningsprosesser og alternative straffereaksjoner.

Knut Storberget er utdanna jurist, men har tilbragt sine siste femten år på Stortinget som representant for Det norske arbeiderparti fra Hedmark eller justisminister i Stoltenbergregjeringen. 
 
Etter foredraget blir det som vanlig kaffe, hjemmebakst og slektsprat i kantinen.
 
Vel møtt på årets siste medlemsmøte!
 

lokalhistoriewiki.no: absolutt nyttig for slektsforskere

Medlemsmøtet i oktober ble besøkt av 85 tilhørere, og etter en gjennomgang av Slekt og Data Oslo/Akershus’ medlemsaktiviteter fikk vi et meget interessant foredrag fra Chris Nyborg, rådgiver ved Norsk lokalhistorisk institutt (NLI).

I 2007 ble det opprette ny nettside for lokalhistorisk informasjon. Siden var inspirert av wikipedia, men ble laget med en litt annen form og mulighet for å kontrollere artiklene som legges inn.

https://lokalhistoriewiki.no/index.php/lokalhistoriewiki.no:Hovedside

Historikere fra NLI og lokalhistorikere skriver artikler og i tillegg har de et samarbeid med frivillige.

Artiklene skal i første rekke ikke være slektshistorie, men inneholder mye nyttig materiale også for slektsgranskere. Så langt består lokalhistoriewiki.no av 40 000 artikler og alle kan registrere seg og skrive artikler der.

Hva er lokalhistorie? Her er noen stikkord: Nasjonsbygging - gård og ætt. Gårdshistorien, storbonden skulle framheves. Bosetningshistorie. Hjem og folk - alle skal med. Vekten av formidlingsarbeidet med lokalhistorie har ligget på bygdebøker og annet lokalhistorisk arbeid. Lokalhistorie er historien nedenfra. Er et noe interessant ved en person, skriver noen en biografi. I lokalhistorisk sammenheng er alle liv interessante.

Eksempel: Rasmus Olsen (1733 - 1733) Sandefjord

https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Rasmus_Olsen_(1733–1733)

 

Historia om deg - Slektsforskingsdag på Nasjonalbiblioteket lørdag 12. november 2016

Korleis tolkar ein historiske kjelder? Kor pålitelege er eigne minne om familie og slektshistorie? Dette er nokre av spørsmåla historikar Knut Kjeldstadli stiller i boka Mine fire besteforeldre, der han har forska på si eiga slekt frå bondesamfunnet til den nye middelklassen. Han er ein av føredragshaldarane på årets slektsforskingsdag.

Vidare vil Norsk lokalhistorisk institutt gi oss ein time med sine bidrag til temaet.

Nasjonalbiblioteket kjem med ein demonstrasjon i bruken av sin mange kjelder.

Til slutt vil Slekt og Data – Oslo/Akershus gi tips og råd til dei som vil starte med slektsforskning.

Arr.: Slekt og Data – Oslo/Akershus, NLI og Nasjonalbiblioteket

Tidspunkt: laurdag 12. november 2016 klokka 11.00-15.00

Stad: Nasjonalbiblioteket i Oslo, Henrik Ibsens gate 110 på Solli plass (se kart)

 

Medlemsmøte Slekt og Data Oslo/Akershus 2. november 2016: Fattigprotokollen

Velkommen til medlemsmøte onsdag 2. november 2016 i Wergelandsalen på Riksarkivet onsdag 2. november 2016 klokka 18.00:

Tor Gervin holder foredraget "Fattigprotokollen".
I familiens glemmebok fant Tor husmannsenken Marthe Hansdatter, som "overgives til Kammerherre Treschows Forsørgelse under Control af Fattigcommissionen". Gjennom 12 år var Marthe på legd. Også neste generasjon kom på fattigkassa. Tor forteller en gripende historie som bidrar til forståelse for klassereisen dit vi er i dag, samtidig som han viser hvor og hvordan han har funnet opplysningene.
 
Tor Gervin har vært på besøk hos oss ved et tidligere tilfelle, i september 2012. Da holdt han foredraget "Mormonpionerene fra Sandsvær". Tor er aktiv i Slekt og Data Vestfold, blant annet som redaktør for medlemsbladet DIZ. Han har vært journalist og nyhetsredaktør, siden leder for informasjon og samfunnskontakt i privat og offentlig virksomhet.
 
Etter foredraget blir det slektsprat, kaffe og hjemmebakst i kantina. 
 
Fotografiene tilhører Tor Gervin
 

Slektsforskerdagen 2016: Kilder til kvinnenes historie

Slektsforskerdagen 2016

Tema: «Kilder til kvinnenes historie»

Slekt og Data Oslo/Akershus i samarbeid med Riksarkivet, Statsarkivet i Oslo og Oslo byarkiv inviterer til årets Slektsforskerdag!

Sted: Riksarkivet, Oslo
Dato: Lørdag 29 oktober kl 10.00-1600

Lesesalen og veiledningstjenesten (skranker) er åpne hele dagen!
Det er også mulig å rekvirere arkivmateriale fra magasinene.

Kafeen er åpen fra kl 11.00-15.00

Riksarkivet ligger i Sognsveien 221. 
Stor gratis parkeringsplass ved Sognsvann stasjon.
Kollektivreisende kan benytte t-bane 6 til Sognsvann.

Praktisk informasjon 

Program

Utstillerkart

Plakat for utskrift og oppheng

Disputten, som også er årets messeavis

 

Kurs i slektsforskning for deg med Oslo-slekt

Kurs i slektsforskning for deg med Oslo-slekt

Oslo byarkiv og Slekt og Data Oslo/Akershus inviterer til slektsforskerkurs torsdag 24. november for deg med slekt i Oslo.

Det er begrenset plass, vi trenger derfor påmelding på e-post: johanne.bergkvist@kul.oslo.kommune.no eller telefon 23 46 03 47. De første 20 påmeldte får plass!

Johanne Bergkvist og Unn Hovdhaugen fra Oslo byarkiv forteller om viktige kilder for deg som har slekt i Oslo. Hva kan Byarkivet hjelpe deg med?

Sigbjørn Elvebakken, leder Slekt og Data Oslo/Akershus og erfaren kursleder holder et interaktivt kurs i viktige digitale kilder. Hvordan bruke Digitalarkivet? Hvordan finne avdøde personer? Hvilke ressurser finnes for deg som står fast med slektsforskning i Oslo?

Sted: Oslo byarkivs lokaler i Maridalsveien 3.

Tid: torsdag 24. november klokka 15.00-19.00.

Ta med egen bærbær pc. Vi serverer kaffe og kake.

Det er dessverre ingen ledige plasser på dette kurset, det ble fulltegnet i løpet av kvelden mandag 10. oktober 2016. De som ikke fikk plass på kurset vil bli satt på venteliste for seinere kurs neste år.

 

 

 

 

 

Disputten nr 3/2016 er klar!

Da er årets Messeavis/DISputten 3/2016 sendt alle medlemmer i Slekt og Data Oslo/Akershus som en pdf-fil.

Den ligger også på nettsiden, dette nummeret er åpent for alle og kan fint deles.

Har du lyst til å se på tidligere utgitte nummer (krever innlogging) av bladet så ta en titt her: 

DISputten, vårt medlemsblad

Du finner de også på menyen til venstre under Innholdsoversikt

Ønsker du å lese medlemsblader fra andre Distriktslag så finner du de her:
Slekt og Data Østfold: ØstfoldDIS
Slekt og Data Hedmark: Slektsnytt
Slekt og Data Vestfold: DIZ

 

Vita Veritas, skriv din livshistorie

Annette Holt Bratsberg fra Vita Veritas hadde omkring 100 tilhørere på høstens første medlemsmøte på Riksarkivet onsdag 7. september .

Hennes foredrag handlet om hvordan vi kan formidle vår livshistorie. Vita Veritas inviterer oss til en tidsreise bakover i tid – til den nære fortid på 1900-tallet – med spørsmålet hvorfor er det så viktig å få livs- og gårdshistoriene formidlet til våre barn og barnebarn.

Vita Veritas har i 11 år hjulpet folk til å fortelle historiene sine før det er for sent. Populære TV-programmer som "Hvem tror du at du er" og" Ditt liv" gjør dette svært aktuelt.

I tidligere tider ble historiene fortalt fra generasjon til generasjon og fortellinger vandret fra gård til gård.

Vita Veritas hjelper folk til å dokumentere sin livshistorie slik at den kan videreformidles til etterkommerne og har et tilbud til alle. Alle som har en historie de vil fortelle. Alt som er skrevet ned er bedre bevart og det er viktig å få historien ned før det er for sent. Samfunnet endrer seg og det er mange som i dag ikke kjenner til hvordan det var å leve på landsbygda.

Fortellingene bygge broer mellom generasjoner og mange synes det er flott å kunne fortelle om livet sitt til de som kommer etter.

 

Din historie er unik

Hvis den ikke blir skrevet ned , vil den forsvinne.

Noen synes det er vanskelig å komme i gang og enkelte har begynt å skrive, men ikke orket å fullføre.

 

Kus i gotisk håndskrift for viderekomne - fortsatt ledige plasser!

Syns du at tyding av gotisk håndskrift er vanskelig? Er du noe øvet men kan tenke deg å lære mer?
Da har vi kurset for nettopp deg!

Slekt og Data Oslo/Akershus skal ha et kurs i gotisk håndskrift i oktober over 4 kvelder for de som er litt øvet!

Bildet til høyre viser Andebu (Vestfold) kirkebok som er Norges eldste bevarte kirkebok. Den ble ført i perioden 1623-1738.
I 2012 ble den en del av Norges Dokumentarv. 

Utlysningsteksten sier om kurset:
Å kunne lese gotisk skrift er en viktig forutsetning for å tyde mange sentrale slektskilder, bl.a. skifter og eldre kirkebøker. Bokstaver og tegn er forskjellige fra senere tiders latinske håndskrift, og man støter på ukjente ord og begreper. Dette kan være problematisk både for nybegynnere og mer rutinerte slektsforskere.

Kurset går over fire kvelder i oktober og er en fordypning i noen av de mer problematiske kildene, slik som eldre kirkebøker, skifteprotokoller og pantebøker. Tekstene vil hovedsakelig være fra 17- og 1800-tallet. Det blir gitt hjemmeoppgaver som gjennomgås, og det forutsettes dermed en del egeninnsats.

Datoer:
Torsdag 06.10.2016
Onsdag 12.10.2016
Torsdag 20.10.2016
Tirsdag 25.10.2016

Virker dette interressant så send en e-post til kursadministrator for mer informasjon!

 

Syndiker innhold