DIS-Norge
 
  English Norsk  

Finn din oldemor på Vestby bibliotek

Slektsforskere fra DIS-Follo vil være tilstede på Vestby bibliotek

lørdag 21. mars kl. 10:00 – 14:00.

Ønsker du hjelp til å komme i gang?

Har du noen «nøtter» du vil ha hjelp til?

Vi vil gjerne hjelpe deg  -   Kom innom å slå av en prat med oss.

Har du egen PC, ta den med, det er trådløst nettverk på biblioteket.

Vi har også adgang til svenske og amerikanske kilder.

Slektsforskning er gøy

når du har løst et problem får du to nye

 

Årsmøteprotokollen er signert

Protokollen fra årsmøtet 4. mars 2015 er signert og lagt ut på nettsidene våre her.

 

Boklansering på Oslo byarkiv: "Duri drom"

Invitasjon til boklansering og seminar

 

Oslo byarkiv lanserer 25. mars heftet «Duri drom. Romanifolkets historie» med åpent seminar i samarbeid med Romanifolkets Riksforbund. Velkommen!

Tid: onsdag 25. mars, kl. 13.00-16.00

Sted: Oslo byarkiv, Maridalsveien 3, Oslo

 

 

 

Ingen slektskafe i mars

Det har sneket seg inn en beklagelig feil i aktivitetskalenderen: slektskafe 28. mars 2015.

På grunn av at dette blir tett opp i Påska, må vi dessverre avlyse denne. 

Vi minne på at O/A-stua er tilgjengelig når DIS-Norge, Slekt og Datas kontor er åpent. DIS-Oslo/Akershus har veiledere til stede på lesesalen på Oslo byarkiv torsdagene 19. og 26. mars mellom klokka 12.00 og 18.00. 

God Påske fra DIS-Oslo/Akershus!

 

WEB-seminar på Hamar 14.-15.mars 2015.

WEB-ansvarlige i DIS-Norge sine dirtiktslag er samlet til WEB-sminar for å lære og forstå oppbygginga hjemmesida. Det er de WEB-ansvarlige som skal bruke sida aktivt ved å legge ut saker og ting av verdi og betydning for medlemmene. Minst en nyhet i uka er målet.

Aktivitetskalender.

 

 

 

 

 

 

bokhylla.no på Deichmanske bibliotek

 

Medlemsmøte onsdag 4. mars 2015, innledning til årsmøtet

"Söta trämenning - nordmenn i Sverige, svensker i Norge og slektsforskning i svenske kilder."

87 medlemmer var til stede i Wergelandsalen på Riksarkivet og opplevde Kristin Mikalsen, historiker og intendent ved Svenska Migrationscenteret i Karlstad, som loste oss gjennom dagens tema.

Det har vært stadig flytting over grensa grunna geografisk nærhet og mye kontakt mellom folkene.

Passtvangen ble oppheva 1860, svensker dro til Norge. Lønningene var bedre og det var lettere å få jobb. Sverige ble sett som «et usselt, fattig og efterblifvet Land». I perioden 1881-1910 flyttet 61 000 svensker til Norge, 13 000 nordmenn til Sverige. Kristiania var mest populært. En grunn til bekymring var moralsk fordervelse hos svensker i Norge.

  1. Utvalget av folket som dro («dårlige» elementer dro til Norge, ikke Amerika)
  2. Tap av nasjonalfølelse og språk
  3. Unge, friske arbeidssøkende til Norge ble returnert til Sverige når de ble syke
  4. Svenskene fikk skylda for økt antall lovbrudd i Norge (statistikk motbeviser dette)

Etter 1911 ser vi nettoinnvandring til Sverige på grunn av økt industrialisering i Sverige i forhold til Norge.

1940-1945: stor mobilitet av nordmenn til Sverige (Kjesäterarkivet)

Slektsforskning i Sverige

Det meste koster penger.

Sveriges dödbok 1901-2013 CD/DVD

 

Referat fra medlemsmøte 4. februar 2015

«Å kallast med sitt rette namn»

Dette var overskriften på framvisninga til vår foreleser Tom Schmidt på medlemsmøtet 4.februar 2015. Og han traff sitt publikum med det, nærmere bestemt 95 personer, nesten full sal. Tom Schmidt er professor på Institutt for lingvistiske og nordiske studier på Universitetet i Oslo.

Referatet er bygd på notater fra Christiane Hunsbedt og vedlagt lysbildeframvisning.

En av hans forfedre var Edvard Henrik Nicolay Peter Jesper Hans Thor Kristian Selmer, født på Ringerike 27. juli 1825 og døpt i Norderhov kirke 8. august 1826. Foreleseren tok for seg alle navnene til barnet og hvordan de var knyttet til fadderne i samme miljø som faren til barnet, offiserer i Ringerikske Kompani og Halingdalske Nasjonale Musketerkorps. I tillegg fikk vi innsikt i tydinga av de ulike navnene og deres opprinnelse.

Dette var innledning til en gjennomgang av oppkallingsskikker, navnevalg, patronym og metronym, faddernes betydning og kontrastene mellom hvordan «fint folk» og vanlige bønder tenkte om navn. Begrepet personnavn ble beskrevet og hvordan skikken gjennom tida har påvirka dette, og glidningen fra patronym til bruk av gård- og bruksnavn (adresse) som etternavn.

 

Årsmøte og medlemsmøte i DIS-Oslo/Akershus onsdag 4. mars 2015

Onsdag 4.mars 2015 innleder vi årsmøtet med foredrag av Kristin Mikalsen: 

"Söta trämenning - nordmenn i Sverige, svensker i Norge og slektsforskning i svenske kilder." 

 

Det er alltid mange gjester på slektskaféen som søker slektsopplysninger i dette emnet, så benytt anledningen til å få vite mer om hvordan man leter.

Kristin er historiker og intendent ved Svenska Migrationscentret i Karlstad. Vi kjenner henne som en usedvanlig god foreleser.

 

Ny kilde som gave til DIS-Oslo/Akershus, notisbok fra kirketjeneren i Haslum kirke 1905-1916

DIS-Oslo/Akershus fikk denne kilden donert fra Roy Hansen, hvis kones oldefar førte pennen i denne boka. Notisboka er på omtrent 100 sider og inneholder opplysninger om begravelser på Haslum Kirkegård i perioden 1905-1916. Kilden gir utfyllende informasjon på hvor personene er gravlagt på kirkegården og om graven eventuelt er betalt av Bærum Fattigvesen eller kjøpt, se Østre Bærum Sogn som dekker Haslum etter 1904. 

Boka ble funnet under opprydding i familiens og tatt vare på av giveren. Karl Arnesen var kirketjener i Haslum kirke. Sønnen til Karl Arnesen overtok som kirketjener etter sin far og mottok kongens fortjenestemedalje i sølv for dette arbeidet etter 50 års virke.

Giveren er glad at boka kommer til nytte, og at andre kan ha glede av den.

 

 

Syndiker innhold