DIS-Norge
 
  English Norsk  

Årsmøte og medlemsmøte i DIS-Oslo/Akershus onsdag 4. mars 2015

Onsdag 4.mars 2015 innleder vi årsmøtet med foredrag av Kristin Mikalsen: 

"Söta trämenning - nordmenn i Sverige, svensker i Norge og slektsforskning i svenske kilder." 

 

Det er alltid mange gjester på slektskaféen som søker slektsopplysninger i dette emnet, så benytt anledningen til å få vite mer om hvordan man leter.

Kristin er historiker og intendent ved Svenska Migrationscentret i Karlstad. Vi kjenner henne som en usedvanlig god foreleser.

 

Ny kilde som gave til DIS-Oslo/Akershus, notisbok fra kirketjeneren i Haslum kirke 1905-1916

DIS-Oslo/Akershus fikk denne kilden donert fra Roy Hansen, hvis kones oldefar førte pennen i denne boka. Notisboka er på omtrent 100 sider og inneholder opplysninger om begravelser på Haslum Kirkegård i perioden 1905-1916. Kilden gir utfyllende informasjon på hvor personene er gravlagt på kirkegården og om graven eventuelt er betalt av Bærum Fattigvesen eller kjøpt, se Østre Bærum Sogn som dekker Haslum etter 1904. 

Boka ble funnet under opprydding i familiens og tatt vare på av giveren. Karl Arnesen var kirketjener i Haslum kirke. Sønnen til Karl Arnesen overtok som kirketjener etter sin far og mottok kongens fortjenestemedalje i sølv for dette arbeidet etter 50 års virke.

Giveren er glad at boka kommer til nytte, og at andre kan ha glede av den.

 

 

Årsmøtedokumenter DIS-Oslo/Akershus 2015

Årsmøtedokumentene vil bli lagt ut her seinest onsdag 18. februar 2015 klokka 19.00. Mer informasjon om foredraget før selve årsmøtet kommer. 

 

Medlemsmøte onsdag 4. februar 2015: «Å kallast med sitt rette namn` - Hva het våre forfedre egentlig?» ved Tom Schmidt (Universitetet i Oslo)

 
Forskning om stedsnavn har lange tradisjoner ved Universitet i Oslo. På slutten av 1800-tallet var navneforskerlegenden Oluf Rygh og språkprofessoren Sophus Bugge de store autoriteter. Mange slektsforskere har brukt de kilder de skapte. Vi har ofte problemer med personnavnutvikling, normering osv. 

Etter møtet blir det som vanlig fri servering av kaffe og kaker i Kantinen samt tid til en slektsprat.

Fri adgang for alle interesserte. 

 

Nybegynnerkurs i slektsforsking!

Nybegynnerkurs i slektsforsking - noe for deg?

DIS-Oslo/Akershus arrangerer kurs over 4 kvelder med start den 3. februar.
Det er fortsatt noen få plasser så hiv deg på hvis du er interessert!

Dato: tirsdag 3. februar
         tirsdag 17. februar
         tirsdag 24. februar
         tirsdag 3. mars

Sted: kursrommet v/Kantina i Øvre Slottsgt 2B, Oslo

Tid:   kl 18:00 – 21:00  

Kursprogram alle 4 kvelder:
Hvordan starte med slektsforsking, tips og råd
DIS-Norges web, tjenester og kilder
Slektsforum
Kilder og metodikk
Nettressurser og søking i disse
Slektsprogram/Å dele med andre
 
Påmelding og spørsmål om kurset sendes til kurs@oa.disnorge.no

   
 

Årsmøte i DIS-Oslo/Akershus onsdag 4. mars 2015

Vi annonserer årsmøtet i DIS-Oslo/Akershus i henhold til vedtektene:

§6. Årsmøtet

Distriktslagets virksomhet følger kalenderåret. Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars måned og kunngjøres for medlemmer tilknyttet distriktslaget med minst 6 ukers varsel. Forslag/saker som medlemmer tilknyttet distriktslaget ønsker behandlet på årsmøtet, må være styret i hende minst 4 uker før årsmøtet. Innkalling med møtedokumenter gjøres kjent for medlemmene minst 2 uker før årsmøtet. Samtidig sendes disse dokumentene til DIS-Norge, Slekt og Data. Innkalling og møtedokumenter gjøres tilgjengelig for medlemmer på distriktslagets hjemmeside under www.oa.disnorge.no.

Forslag/saker kan sendes til leder@oa.disnorge.no innen onsdag 4. februar 2015 klokka 18.00.

Årsmøtedokumentene vil foreligge på nettsida seinest onsdag 18. februar klokka 19.00.

Årsmøte vil holdes etter foredraget på medlemsmøtet onsdag 4. mars 2015.

 

Medlemsmøte DIS-Oslo/Akershus: Ivar Leveraas: "Jakten" på Annæus E. Myklevand, En ganske uvanlig mann fra Grong.

 

I Wergelandsalen på Riksarkivet var det 74 deltakere da leder Carl Birger van der Hagen dro i gang DIS-Oslo/Akershus sitt første medlemsmøte i 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

Først ble det markert at det var 25 år og 2 dager siden DIS-Norge Slekt og Data ble stiftet. En av stifterne, Lars Løberg var til stede og fikk overrakt blomster.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsmøte i DIS-Oslo/Akershus 14. januar 2015

Det første medlemsmøtet i 2015 er flyttet en uke i forhold til hva vi vanligvis har, det vil si at vi møtes andre onsdagen i januar, ikke første. Sted og tidspunkt på kvelden er som vanlig: 

Wergelandsalen på Riksarkivet klokka 18.00.

 

Dagens tema blir:  

 

Slektsforskergruppe Oslo Byarkiv våren 2015

Program slektsforskergruppa våren 2015

På torsdager i vår inviterer Oslo byarkiv til spennende foredrag og diskusjon for alle interesserte. De byr på kaffe, kake og spennende foredrag om historie og kilder. Sett av datoene!

Torsdag 5. februar
Maria Storhaug-Meyer: Barnehjem og barnevern, slekt og persondokumentasjon. 
Kommentar fra tidligere barnehjemsbarn Wigdis Larsen-Ross

Torsdag 5. mars
Unn Hovdhaugen og Johanne Bergkvist: Hvem tror du at du er? Slektsforskning, familie, røtter og faghistorie

Torsdag 9. april 
Kirsti Gulowsen: Privatarkiv som kilde til slektsforskning
 

Foredragene foregår i kantina i Byarkivet, Maridalsveien 3, mellom kl. 11.00 og 12.00. Det serveres kaffe og kake. Fra 12.00 åpner lesesalen for egne søk. Velkommen!

 

DISputten nr 4/2014 er klar!

Da er det fjerde og siste nummeret av DISputten 2014 sendt alle medlemmer i DIS-Oslo/Akershus som en pdf-fil.

Har du lyst til å se på tidligere utgitte nummer av bladet så ta en titt her: DISputten, vårt medlemsblad

Ta gjerne en titt på bladet som FlippingBook!

Du finner de også på menyen til venstre under Innholdsoversikt

Ønsker du å se på andre distriktslags medlemsblader så finner du de her:
DIS-Østfold: ØstfoldDIS
DIS-Hedmark: DIS-Nytt
DIS-Vestfold: DIZ

 

Syndiker innhold