DIS-Norge
 
  English Norsk  

Nordmenn i Latin-Amerika før 1940: Hvordan finne dem?

Medlemsmøtet 1. mars 2017 handlet om alle de emigrantene som reiste en annen vei; til Latin-Amerika.

Steinar Andreas Sæther

Førsteamanuensis i latinamerikansk historie ved Universitetet i Oslo Steinar A. Sæther fortalte om databasen «Historisk register over utvandrede nordmenn i Latin-Amerika» (HULA).

Steinar A. Sæther ledet fram til 2016 et forskningsprosjekt om norske migranter i Latin-Amerika mellom 1820 og 1940. Prosjektet resulterte blant annet i boka Expectations Unfulfilled: Norwegian Migrants in Latin America, 1820-1940 (Leiden: Brill, 2016), en utstilling om nordmenn i Latin-Amerika på Utvandrermuseet i Ottestad, en doktoravhandling om norske reiseskildringer fra Mexico og utviklingen av databasen HULA.

 

 

 

 

 

 

 

De omtrent 50 frammøtte fikk høre om etter første verdenskrig og fram til 1940 dro til Latin-Amerika. Migrantene dro for å jobbe og hadde ikke nødvendigvis som mål å bosette seg der. Snittalderen var på tjue år.

HULA

Databasen ble laget for å kunne gjennomføre prosjektet. De oversiktene som allerede fantes var veldig mangelfulle.

Målet var å samle mest mulig informasjon om alle personer født i Norge som oppholdt seg i kortere eller lengere perioder i Latin-Amerika mellom 1820 og 1940.

Mange nordmenn reiste med båter med klippfisk og er ikke registrert som emigranter.

Mange dro ikke bare til et sted, men migrerte til flere land.

Databasen gjør at man kan følge personer på reise rundt i verden.

Det er lagt ned mye arbeid for å utvikle databasen og den er utviklet etter spesifikasjoner fra prosjektet.

Prosjektet

Prosjektet har lokalisert kilder i norske og utenlandske arkiv og biblioteker med mange navn på nordmenn i Latin-Amerika. Materiale av ulik art, både ikke-digitaliserte og digitaliserte kilder, er bearbeidet og lagt inn i databasen. Dette arbeidet har vært en tidkrevende prosess og det er brukt mye arbeid for å kunne tilrettelegge materialet.

Kilder

Av materiale som er bearbeidet for HULA er blant annet:

  • utlendingskartotek fra Mexico 
  • norske pass fra Lima 
  • innvandringsprotokoll for Buenos Aires (Center for Latin American Migration Studies = CEMLA)
  • sjømannsrullerr
  • andre databaser på nett som er bearbeidet for inkludering i HULA.

I tillegg er det samlet inn reiseberetninger og kontakt med etterkommere etter nordmenn i Latin-Amerika og noen av disse dokumentene er gjennomlest og skannet inn.

Hvordan finne nordmenn utenom HULA?

Det finnes mange vanlige norske kilder som å snakke med eldre, gamle memoarer, brev, foto og så videre. Både familysearch.org og ancestry.com har en del digitaliserte kilder fra Latin-Amerika, men generelt er lite digitalisert og tilgjengeliggjort, men det finnes noen unntak.

CEMLA har en nettside hvor man kan søke på etternavn, men alle nordmenn er lagt inn i HULA allerede.

Ellers finnes blant annet  kirkebøker fra sjømannskirkene i Latin-Amerika på Digitalarkivet og noen adressebøker fra Buenos Aires, men bare skannet og ikke søkbare

Bruk av Hula

For å søke i databasen HULA og lese mere om prosjektet se:

http://www.hf.uio.no/ilos/forskning/prosjekter/nor-latam/HULA/

Bildet viser Syd-Amerikalinjen ved Rio de la Plata (Argentina) i 1920 (eier Maritimt Museum)

 

Etter foredraget forflyttet vi oss til Riksarkivets kantine for å delta på årsmøtet i Slekt og Data Oslo/Akershus 2017.