DIS-Norge
 
  English Norsk  

Om DIS-Oslo/Akershus

 

Slekt og Data Oslo/Akershus  er et lag under Slekt og Data. O/A, som er "kjælenavnet", ble stiftet 19. mai 1994. Femtifem personer var møtt frem i Riksarkivets kantine. Sverre Munthe ble lagets første leder, et lag som i 2011 har  et medlemstall på over 2000. Våre medlemsmøter holdes jevnlig hver første onsdag i måneden i Wergelandsalen, Riksarkivet - med innslag av en medlemsutflukt hvert år.

O/A har nå kontorfellesskap med DIS-Norge i Øvre Slottsgate 2B sentralt i Oslo. Her har vi kurslokaler, rom for vår Slektskafé og andre medlemsaktiviteter. Her finnes også redaksjonen for O/A's medlemsblad DISputten, utgitt siden 1997.

Den utadrettede virksomhet i O/A har siden 1995 først og fremst vært Slektsforskerdagen, et årlig arrangement som trekker 3-4 hundre mennesker. Medlemmer av O/A deltar også  hyppig i andre organisasjoner, eldregrupper osv. med informasjon om slektsforskning. Kontakt med medlemmene i et så stort distrikt som Oslo/Akershus er høyt prioritert. Det er dannet lokalgrupper på Øvre Romerike og Nedre Romerike, i Asker, Follo og sammen med Frogn Historielag . Av andre aktiviteter som har vært viktige i hele O/A's historie, må spesielt nevnes kilderegistrering. Mer om dette finnes beskrevet under Aktiviteter og andre spalter.

I 2009 kunne O/A feire sitt 15-års jubileum. Det ble gitt ut et spesielt jubileumshefte. Dette kan fås tilsendt ved henvendelse til kontoret.