DIS-Norge
 
  English Norsk  

Om KROA

Kilderegistreringsutvalget KROA ble nedsatt i 1997.

Utvalget har som oppgave å lede og koordinere kilderegistreringsarbeidet i DIS-Oslo/Akershus.

Formålet med dette arbeidet er å få dataregistert sentrale opplysninger for slektsforskning innen Oslo og Akershus, samt å gjøre disse lett tilgjengelig for lokallagets medlemmer og andre. Utvalget skal være rådgiver for styret i spørsmål vedrørende kilderegistrering.

 

KROA-grunderne

De første ildsjelene i KROA var Georg Sverdrup, Vidar Holum og Bjørn Martinsen