DIS-Norge
 
  English Norsk  

På landet, byløkker i Kristiania og Aker

75 interesserte ville høre Finn Holden foredra om byløkker i Kristiania og Aker på medlemsmøtet 3. mai 2017.

Finn Holden

Finn Holden er cand. philol. med historie hovedfag. Han har skrevet flere lærebøker i historie, i tillegg til bøkene Akergårder i Oslo (2003), Byløkker i Oslo (2007), Christian IVs by (2012) ogAker Brygge og Tjuvholmen (2014).

Men for oss i Slekt og Data Oslo/Akershus har Finn også en annen historie som mangeårig medlem i distriktslagets styre og leder, så vi kan trygt si at han er en veteran i vårt miljø. 

 

 

Bymarkene

Ved kongebrev av 10. mai 1629 fikk borgerne i Christiania utlagt 4500 mål gammelt jordegods til bymark. Dette var gårdene Store Aker, Lille Aker, Sten, Lindern, Valle og Nordre Bjølsen. 

Årsakene til dette var: 

  • Matauk
  • Dyrking av korn, gress, frukt og grønnsaker
  • Beitemark for hester, kuer, sauer, geiter og griser
  • Vinterfor til dyrene som ble holdt i kvartalene i indre by

​Etter hvert fikk byborgerne behov for å komme ut av den sentrale delen av byen, som var prega av skitt, møkk og lort og dårlige hygieniske forhold. Sunnhetstilstanden innenfor murkvartalene ved Akershus festning var ikke den beste. Mange byløkker utviklet seg til vakre hageanlegg, der byborgerne hadde sommerbolig og kunne underholde gjester i tilegg til nytteverdien. 

Løkkene

Hver enkelt løkke var som regel bebodd av en oppsitter som tok vare på eiendommen og leide marken av byborgeren, som fikk ferske grønnsaker og andre matvarer, samt et sted der husdyrene kunne gresse på sommeren. 

Etter hvert grodde byen utover, byborgerne bosatte seg fast på byløkkene og hadde kontor i byen. 

Ved Kristiania matrikkel 1800 bodde løkkeeierne under festningen. Fra Løkkeskattprotokollen 1840 gikk løkkene over fra løkkenummer til gatenummer. 

 

Til høyre er Petroclus von Hirsch' kart over Christiania 1794 og bymarka 1795, hentet fra Oslo byarkivs nettsider, https://www.oslo.kommune.no/OBA/

Kildene

•Anders Daae: Bymarkens historie, Kom. dok, nr. 19, Aktstykker 1907
•Alf Collett: Gamle Christiania-Billeder,  Kr. 1893, ny utg. 1909. (www.bokhylla.no)
•St. Hallvard, særlig Arno Berg  Byminner (OM)  Lokalhistoriewiki
•Kristiania Magistrat:     Manntall for C. , Kvadraturen, forstedene, byløkkene,   skatter, rodelister, jordebøker, Statsarkivet i Oslo    (Kr. Mag. B VII-1)
•   «  «        : Oppmålingsprotokoller fra 1813, Oslo Byarkiv.
•Løkkeskattemanntallet, 1697-1820, Kemneren i Oslo, Oslo byarkiv.
•Folket i Oslo 1801, Folketellingen 1801, Oslo 1950 (www.bokhylla.no)
•Rentekammeret:           Fogderegnskap for Aker og Follo, Riksarkivet
•  «           : Byregnskaper 1600-1815 for Christiania., Riksarkivet
•Folketellinger, kommunale (OB) og statlige. Digitalarkivet
•Historisk befolkningsregister (HBR), histreg.no

Panteregister og pantebøker, SA, Digitalarkivet