DIS-Norge
 
  English Norsk  

Prosjektorganisering og praktiske forhold

 

Informasjon og spørsmål/svar:

20.01.2008: Prosjektet startes opp igjen!
Etter to og et halvt års stillstand startes prosjektet KraFt1923 for dataregistrering av listene fra den kommunale folketellingen i Kristiania og Aker i 1923 opp igjen fra februar 2008. Prosjektet ble lagt på is sommeren 2005 på grunn av altfor dårlig kvalitet på kildekopiene. Mikrofilmen av disse folketellingslistene er OK, men den skanningen av filmen som ble utført i svart/hvitt av Pitney Bowes, holdt ikke mål. Riksarkivet har i dag tre høykapasitets mikrofilmskannere, så Oslo Byarkiv får nå mot betaling skannet hele materialet på nytt i gråtoner der. Bildekvaliteten er mye bedre, og fullt akseptabel som grunnlag for dataregistrering. Registratorene kan nå velge om de vil ha kildematerialet som papirkopier eller som skannede bilder på CD. Det siste krever ekstra stor nøyaktighet. Prosjektet KraFt1923 arrangerer nytt oppstartkurs for gamle og nye registratorer lørdag den 2. februar 2008.

16.06.2005: Dårlig kvalitet på kildekopiene
Som mange av dere dessverre har erfart, er kvaliteten på kopiene i de kildebunkene dere mottar ofte svært dårlig. Enkelte sider er nærmest uleselige, og resulterer i mange ?? i registreringene. Originallistene og mikrofilmversjonen av disse er jevnt over av utmerket kvalitet, så det er under skanningen av mikrofilmen (i svart/hvitt) at kvalitetstapet oppstår. Papirkopiene, som produseres ved automatisert utskrift av de skannede bildene, blir derfor også dårlige. Prosjektledelsen ser alvorlig på dette, og vil møtes med det aller første for om mulig å finne en løsning på problemet.

14.06.2005: Sommeråpning på DIS-kontoret og i Byarkivet

DIS-Norges kontor i Ullevålsveien 1:
Stengt i hele uke 28 (11-15.07.), ellers åpent mandag, onsdag og fredag 09.00-15.00 med visse unntak. Det anbefales sterkt å ringe 22 36 11 22 på forhånd for å forvisse seg om at Åse eller Liv er til stede.

Oslo Byarkiv i Maridalsveien 3:
Åpningstider 20.06.-20.08: man 12.00-14.45, tir-fre 10.00-14.45
Unntak for uke 29 (18.07.-22.07): alle hverdager 12.00-14.45
Lørdager stengt.

21.02.2005: Vinterferie på DIS-kontoret
DIS-Norges kontor i Ullevålsveien 1 er p.g.a. vinterferie ikke bemannet i uke 8 (21-25/2). Registreringsbunker kan altså ikke leveres eller hentes der denne uka, men derimot i Byarkivet som vanlig.

07.02.2005: Flere kopibunker på vei
Byarkivets produksjon av nye bunker med kildemateriale fra 1923-tellingen fortsetter hver dag. I løpet av uke 6 (11. februar) regner vi med at det vil være nye bunker å hente både hos Byarkivet i Maridalsveien 3 og hos DIS-Norge i Ullevålsveien 1. Husk å notere hva du henter/leverer i loggboken som ligger på hvert sted!

06.02.2005: Feil i kopibunker
Under og etter kurset lørdag ble det opptaget to ulike typer feil i noen av kopibunkene:
1) Ikke alle bunker startet med en husliste (Skema 1) slik de skal. De fleste som manglet starten (huslisten m.m.) på sine bunker fikk byttet til seg de manglende arkene lørdag. Siri Undall og Erling Hoel vil få ettersendt manglende ark i posten i løpet av få dager. Hvis noen mot formodning fortsatt har bunker som ikke starter med et "Skema 1", vennligst meld i fra snarest til kraft1923@oa.slektogdata.no
2) Noen bunker inneholder noen ark i 1/4 størrelse spredt inne i bunken. De som har fått slike ark i sin bunke og ikke greier å lese informasjonen på dem, bes oppgi de aktuelle arknumrene (OA00nnnn) og sin postadresse til kraft1923@oa.slektogdata.no så skal de få ettersendt kopier i full størrelse.