DIS-Norge
 
  English Norsk  

Referat fra medlemsmøte

Man kranglet om hva som er sunt i gamle dager også! Ernæring var tema for medlemsmøte 6. april 2016.

Etter en grundig gjennomgang av alle DIS-Oslo/Akershus' aktiviteter kommende måned (se Aktivitetskalender for detaljer) fikk de vel 105 frammøte høre et engasjerende og spennende foredrag av professor emeritus i ernæring Kaare R. Norum.

Man kranglet om hva som er sunt i gamle dager også! slo Kaare R Norum fast. Han fortsatte med å klargjøre at alle mennesker har samme behov for ernæring. Tradisjonelt kosthold forutsatt at det er nok mat, er det sunne kostholdet uansett bosted.

I 1860-årene vokste det fram en begynnende ernæringsvitenskap med en rekke misforståelser. Den norske husholdningen var en forrådshusholdning, dvs at man samlet inn og konserverte nok mat og forråd for et års tid. Mye av maten besto av flatbrød og lefse, bygg og gryn. Fersk kjøtt spiste man bare i slaktetida, resten av året spiste man kjøtt saltet, tørket eller røkt.

Grøtstriden i 1860-årene dreide seg om fordøyeligheten av korn. Bondekonenes matstell ble sterkt kritisert og Per Christen Asbjørnsen hevdet at vassgrauten ble laget på feil måte. Dette utspillet gjorde at han og Eilert Sundt havnet i krangel. I 1880-årene kom forskerne fram til at norske bondekoner laget grøten på en fornuftig måte og at alle deler av kornet ble absorbert av kroppen. I alle fall var den vomfyll for hele dagen. Les mere om grøtstriden http://www.dnms.no/index.php?seks_id=223307&a=1&treeRoot=223103

I 1880-årene hadde man funnet bakterier og alt skulle forklares gjennom smittestoffer. Ved sykdommene kolera og tuberkulose kunne man påvise smittestoffer og vitenskapsmennene ville også forklare andre sykdommer med bakterier.

Hvordan forklare beri-beri, skjørbuk og pelagra? Nederlenderne sendte en ekspedisjon til Indokina som skulle forske på beri-beri og isolere bakterien.

I Norge fikk sjøfolk noe som ble kalt skipsberi-beri. Ble beskrevet av Stian Erichsen (1867-1953) som undersøkte kostholdet før og etter mannskap fikk skipsberiberi. Han fant at de syke ble friske når de kom i land og fikk annen kost.

Kaare R. Norum: Ernæring og erindring. Michael 2014. Lest 19.04. 2016. http://www.dnms.no/index.php?seks_id=223109&a=1&treeRoot=223103