DIS-Norge
 
  English Norsk  

Register til Bygdehistorien for Aurskog/Blaker

Registrert av Dag Hofsødegård

Plass Gård Gårdsnr. Kommune Side Boknavn Bind
Aningrud Toreid 68 Sørum (Blaker) 419 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Armoen Armoen 53 Sørum (Blaker) 144 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Askedalen Åsnes 19 Aurskog-Høland 458 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Aurheim Prestegarden 31 Aurskog-Høland 635 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Aur mølle Prestegarden 31 Aurskog-Høland 624 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Aursbråten Prestegarden 31 Aurskog-Høland 669 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Aursmoen Prestegarden 31 Aurskog-Høland 678 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Bakken Balterud 22 Aurskog-Høland 506 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Baksætra Krokstad 81 Sørum (Blaker) 733 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Bakås Toreid 68 Sørum (Blaker) 438 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Balterud Balterud 22 Aurskog-Høland 500 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Balterudengen Balterud 22 Aurskog-Høland 510 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Balterud vestre Balterud 22 Aurskog-Høland 507 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Balterud østre Balterud 22 Aurskog-Høland 503 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Bankhaug Mo 64 Sørum (Blaker) 324 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Berg Berg 43 Aurskog-Høland 803 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Berger mellom Berger mellom 15 Aurskog-Høland 388 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Berger mellom Berger mellom 15 Aurskog-Høland 397 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Berger nordre Berger nordre 16 Aurskog-Høland 418 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Berger søndre Berger søndre 14 Aurskog-Høland 378 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Berger søndre Berger søndre 14 Aurskog-Høland 382 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Bergerud Haugrim 4 Aurskog-Høland 121 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Bergerud Haneborg mellom 6 Aurskog-Høland 201 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Bergerud Nordby 11 Aurskog-Høland 319 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Bergerud Tønsberg 45 Aurskog-Høland 40 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Berger vestre Berger mellom 15 Aurskog-Høland 407 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Berger østre Berger mellom 15 Aurskog-Høland 395 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Berget (eller Fjelltangen) Svastad 72 Sørum (Blaker) 536 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Berg mellom Berg 43 Aurskog-Høland 813 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Bergmyra Nordby 11 Aurskog-Høland 323 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Berg nordre Berg 43 Aurskog-Høland 808 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Berg nordre Hogset 54 Sørum (Blaker) 171 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Berg søndre Berg 43 Aurskog-Høland 816 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Berg søndre Hogset 54 Sørum (Blaker) 171 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Bjerke Kvevli store 60 Sørum (Blaker) 273 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Bjerknes Fossum søndre 78 Sørum (Blaker) 700 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Bjørklund Gunnildrud 38 Aurskog-Høland 756 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Bjørnstad Nordby 11 Aurskog-Høland 339 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Bjørnstad Hogstad 29 Aurskog-Høland 585 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Bjørnstad Hogset 54 Sørum (Blaker) 165 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Blaker skanse Svastad 72 Sørum (Blaker) 536 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Bogerud Hareton 21 Aurskog-Høland 483 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Bogerud Hareton 21 Aurskog-Høland 485 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Bokstad nordre Bokstad nordre 26 Aurskog-Høland 549 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Bokstad nordre Bokstad nordre 26 Aurskog-Høland 552 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Bokstad søndre Bokstad søndre 27 Aurskog-Høland 556 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Bokstad østre Bokstad søndre 27 Aurskog-Høland 561 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Borhaug Borstad nordre 35 Aurskog-Høland 725 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Borstad Borstad nordre 35 Aurskog-Høland 728 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Borstad nordre Borstad nordre 35 Aurskog-Høland 718 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Borstad nordre (bnr 7) Borstad nordre 35 Aurskog-Høland 725 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Borstad søndre Borstad søndre 34 Aurskog-Høland 708 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Borstad vestre Borstad nordre 35 Aurskog-Høland 724 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Botten Berger søndre 14 Aurskog-Høland 386 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Bredholen Fossum nordre 77 Sørum (Blaker) 668 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Bredvold Berg 43 Aurskog-Høland 819 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Brubak Bokstad nordre 26 Aurskog-Høland 553 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Bråten Mangen søndre 2 Aurskog-Høland 68 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Bråten Hareton 21 Aurskog-Høland 482 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Bråten Lokshaug 23 Aurskog-Høland 522 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Bråten Åmot 24 Aurskog-Høland 538 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Bråten Toverud 28 Aurskog-Høland 575 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Bråten Rud 30 Aurskog-Høland 610 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Bråten Finstad store 32 Aurskog-Høland 695 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Bråten Gunnildrud 38 Aurskog-Høland 753 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Bråten Lomsnes 44 Aurskog-Høland 19 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Bråten Mork østre 56 Sørum (Blaker) 189 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Bråten Jødal store 59 Sørum (Blaker) 244 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Bråten Kvevli store 60 Sørum (Blaker) 258 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Bråten Kvevli store 60 Sørum (Blaker) 258 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Bråten Svastad 72 Sørum (Blaker) 533 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Bråten Foss søndre 76 Sørum (Blaker) 632 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Bråten Fossum nordre 77 Sørum (Blaker) 654 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Bråten (eller Hellene) Kjølstad 65 Sørum (Blaker) 344 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Bråten nordre Haneborg mellom 6 Aurskog-Høland 204 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Bråten søndre Haneborg mellom 6 Aurskog-Høland 205 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Bunes Toreid 68 Sørum (Blaker) 453 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Bækken Fossum søndre 78 Sørum (Blaker) 699 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Bøs Stagrum 67 Sørum (Blaker) 399 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Dalbak Mangen søndre 2 Aurskog-Høland 57 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Dalbak Mork østre 56 Sørum (Blaker) 192 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Dalbak Nitteberg 70 Sørum (Blaker) 470 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Dalby Sletner 37 Aurskog-Høland 742 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Dalen Nordby 11 Aurskog-Høland 337 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Dalen Mork vestre 57 Sørum (Blaker) 224 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Damhaug Nordby 11 Aurskog-Høland 320 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Dammen Mangen nordre 3 Aurskog-Høland 96 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Dammerud Mork østre 56 Sørum (Blaker) 199 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Delerud Fossum søndre 78 Sørum (Blaker) 688 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Delingsrud Rud 30 Aurskog-Høland 607 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Delingsrud Hognerud 41 Aurskog-Høland 785 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Dingrud Dingsrud 12 Aurskog-Høland 349 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Dingsrud Dingsrud 12 Aurskog-Høland 340 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Dingsrudbråten Dingsrud 12 Aurskog-Høland 351 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Dingsrud øvre Dingsrud 12 Aurskog-Høland 347 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Djupdalen Krokstad 81 Sørum (Blaker) 735 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Dreierud Hogstad 29 Aurskog-Høland 592 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Dyrerud Haneborg nordre 7 Aurskog-Høland 227 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Dyrerud søndre Haneborg nordre 7 Aurskog-Høland 229 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Dæhli Dæhli 48 Aurskog-Høland 83 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Dælen nordre Dæhli 48 Aurskog-Høland 87 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Dæli (Dælen) Dæhli 48 Aurskog-Høland 87 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Eid Eid 71 Sørum (Blaker) 474 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Eid Eid 71 Sørum (Blaker) 505 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Eid vestre Eid 71 Sørum (Blaker) 501 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Eikeberg Eikeberg 47 Aurskog-Høland 64 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Eikeberg Eikeberg 47 Aurskog-Høland 76 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Eikeberg nedre Eikeberg 47 Aurskog-Høland 71 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Eikeberg nedre Eikeberg 47 Aurskog-Høland 71 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Eikeberg vestre (Øvre) Eikeberg 47 Aurskog-Høland 73 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Eikeberg østre (Nedre) Eikeberg 47 Aurskog-Høland 67 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Ekeberg Eikeberg 47 Aurskog-Høland 78 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Ekra Monsrud 80 Sørum (Blaker) 718 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Ekre (Ækra) Lomsnes 44 Aurskog-Høland 23 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Enerhagen Toreid 68 Sørum (Blaker) 444 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Enerud Lomsnes 44 Aurskog-Høland 27 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Engebråten Fossum nordre 77 Sørum (Blaker) 660 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Engelund Svastad 72 Sørum (Blaker) 545 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Engen Lokshaug 23 Aurskog-Høland 525 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Engen Hogstad 29 Aurskog-Høland 590 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Engen Prestegarden 31 Aurskog-Høland 651 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Engen Viggenes 46 Aurskog-Høland 63 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Engen Mork vestre 57 Sørum (Blaker) 223 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Engen Stagrum 67 Sørum (Blaker) 393 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Engen Toreid 68 Sørum (Blaker) 419 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Engen Fossum nordre 77 Sørum (Blaker) 651 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Engen Krokstad 81 Sørum (Blaker) 735 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Engen nordre (Fossumengen) Fossum nordre 77 Sørum (Blaker) 653 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Engen søndre Prestegarden 31 Aurskog-Høland 652 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Engen østre Prestegarden 31 Aurskog-Høland 658 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Enger Hareton 21 Aurskog-Høland 496 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Evenby Borstad søndre 34 Aurskog-Høland 717 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Fagerlien Mangen søndre 2 Aurskog-Høland 70 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Fagernes Borstad søndre 34 Aurskog-Høland 716 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Fallet Haneborg mellom 6 Aurskog-Høland 191 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Fallet Prestegarden 31 Aurskog-Høland 675 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Fallet nordre Haneborg mellom 6 Aurskog-Høland 196 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Fallet søndre Haneborg mellom 6 Aurskog-Høland 196 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Farverstuen Kjellingmo øvre 39 Aurskog-Høland 765 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Festningsbakken (Solheim) Svastad 72 Sørum (Blaker) 526 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Finholt Prestegarden 31 Aurskog-Høland 643 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Finholt nordre Prestegarden 31 Aurskog-Høland 645 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Finholt søndre Prestegarden 31 Aurskog-Høland 644 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Finsrud Stubjar 42 Aurskog-Høland 796 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Finstad lille Finstad lille 33 Aurskog-Høland 699 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Finstad lille Finstad lille 33 Aurskog-Høland 703 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Finstad nordre Finstad lille 33 Aurskog-Høland 702 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Finstad store Finstad store 32 Aurskog-Høland 680 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Fjeld Eikeberg 47 Aurskog-Høland 78 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Fjeld nedre Eikeberg 47 Aurskog-Høland 79 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Fjeld øvre Eikeberg 47 Aurskog-Høland 80 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Fjellet Jødal store 59 Sørum (Blaker) 243 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Fjellet Olerud 79 Sørum (Blaker) 710 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Fjelltangen (eller Berget) Svastad 72 Sørum (Blaker) 536 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Fjeltangen Svastad 72 Sørum (Blaker) 555 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Fjuk Fjuk 66 Sørum (Blaker) 349 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Fjuk Fjuk 66 Sørum (Blaker) 356 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Fjuk Fjuk 66 Sørum (Blaker) 367 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Fjukholtet Fjuk 66 Sørum (Blaker) 329 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Fjuk nordre Fjuk 66 Sørum (Blaker) 373 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Fjuk søndre Fjuk 66 Sørum (Blaker) 351 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Fjuk søndre Fjuk 66 Sørum (Blaker) 362 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Flaen Viggenes 46 Aurskog-Høland 60 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Flaen Fjuk 66 Sørum (Blaker) 361 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Flakstad Bokstad søndre 27 Aurskog-Høland 561 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Flatby Bokstad søndre 27 Aurskog-Høland 560 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Flatland Rud 30 Aurskog-Høland 611 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Flean Fossum nordre 77 Sørum (Blaker) 669 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Flytua Foss søndre 76 Sørum (Blaker) 631 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Fosberg Berg 43 Aurskog-Høland 813 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Foss Haneborg mellom 6 Aurskog-Høland 202 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Foss Foss nordre 75 Sørum (Blaker) 615 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Fossbakk Eid 71 Sørum (Blaker) 501 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Fossberg Eid 71 Sørum (Blaker) 499 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Fossberg søndre Eid 71 Sørum (Blaker) 500 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Fossen Lokshaug 23 Aurskog-Høland 525 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Fossen Rud 30 Aurskog-Høland 610 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Fossen Kvevli lille 61 Sørum (Blaker) 288 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Fossmoen Foss nordre 75 Sørum (Blaker) 607 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Foss nordre Foss nordre 75 Sørum (Blaker) 597 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Foss nordre Foss nordre 75 Sørum (Blaker) 600 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Foss nordre Foss nordre 75 Sørum (Blaker) 602 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Foss sager Foss søndre 76 Sørum (Blaker) 633 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Foss søndre Foss søndre 76 Sørum (Blaker) 618 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Foss søndre Foss søndre 76 Sørum (Blaker) 620 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Foss søndre Foss søndre 76 Sørum (Blaker) 625 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Fossum Haugrim 4 Aurskog-Høland 128 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Fossumengen (Engen nordre) Fossum nordre 77 Sørum (Blaker) 653 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Fossum nordre Fossum nordre 77 Sørum (Blaker) 635 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Fossum nordre Fossum nordre 77 Sørum (Blaker) 636 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Fossum nordre Fossum nordre 77 Sørum (Blaker) 640 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Fossum nordre Fossum nordre 77 Sørum (Blaker) 642 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Fossum nordre Fossum nordre 77 Sørum (Blaker) 655 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Fossum nordre Fossum nordre 77 Sørum (Blaker) 664 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Fossum sag Fossum søndre 78 Sørum (Blaker) 700 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Fossum søndre Fossum søndre 78 Sørum (Blaker) 671 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Fossum søndre Fossum søndre 78 Sørum (Blaker) 682 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Fossum søndre Fossum søndre 78 Sørum (Blaker) 689 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Fossum søndre Fossum søndre 78 Sørum (Blaker) 696 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Fossum søndre Fossum søndre 78 Sørum (Blaker) 698 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Furulund Haneborg mellom 6 Aurskog-Høland 206 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Furuset Finstad store 32 Aurskog-Høland 698 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Furuset Fossum nordre 77 Sørum (Blaker) 650 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Fyen Fossum søndre 78 Sørum (Blaker) 685 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Garsjøen Mangen søndre 2 Aurskog-Høland 66 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Gran Finstad store 32 Aurskog-Høland 690 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Granberg Berg 43 Aurskog-Høland 822 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Granberg Toreid 68 Sørum (Blaker) 421 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Granerud Harkerud 50 Aurskog-Høland 106 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Granli Kvevli store 60 Sørum (Blaker) 268 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Granli Eid 71 Sørum (Blaker) 499 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Granly Huseby lille 73 Sørum (Blaker) 566 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Grasbråten Stagrum 67 Sørum (Blaker) 398 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Gravdalen Mangen søndre 2 Aurskog-Høland 81 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Grindbakken Fjuk 66 Sørum (Blaker) 369 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Grini Skukstad 63 Sørum (Blaker) 302 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Grinna Berg 43 Aurskog-Høland 823 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Grinna Fossum nordre 77 Sørum (Blaker) 659 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Gromsrud Bokstad søndre 27 Aurskog-Høland 559 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Grønland Gunnildrud 38 Aurskog-Høland 756 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Grønnerud Mangen nordre 3 Aurskog-Høland 97 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Grøtli Grøtli 36 Aurskog-Høland 729 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Grøtli mellom Grøtli 36 Aurskog-Høland 735 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Grøtli nordre Grøtli 36 Aurskog-Høland 734 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Grøtli vestre Grøtli 36 Aurskog-Høland 729 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Grøtli østre Grøtli 36 Aurskog-Høland 731 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Grårud Borstad søndre 34 Aurskog-Høland 717 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Gullhaugen Haneborg nordre 7 Aurskog-Høland 224 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Gunnildrud Gunnildrud 38 Aurskog-Høland 743 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Hageberg Borstad søndre 34 Aurskog-Høland 716 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Hagelund Fossum nordre 77 Sørum (Blaker) 664 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Hagen Bokstad søndre 27 Aurskog-Høland 558 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Hagen Prestegarden 31 Aurskog-Høland 663 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Hagen Gunnildrud 38 Aurskog-Høland 755 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Hagen Viggenes 46 Aurskog-Høland 62 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Hagen Mork østre 56 Sørum (Blaker) 205 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Hagen Kvevli store 60 Sørum (Blaker) 274 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Hagen Fjuk 66 Sørum (Blaker) 371 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Hagen Huseby store 74 Sørum (Blaker) 593 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Hagen Fossum nordre 77 Sørum (Blaker) 654 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Hagen søndre Eid 71 Sørum (Blaker) 506 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Hagen vestre Prestegarden 31 Aurskog-Høland 663 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Hagen østre Prestegarden 31 Aurskog-Høland 665 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Halvorsrud Halvorsrud 13 Aurskog-Høland 359 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Halvorsrudholtet Halvorsrud 13 Aurskog-Høland 376 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Halvorsrud nordre Halvorsrud 13 Aurskog-Høland 370 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Halvorsrud vestre Halvorsrud 13 Aurskog-Høland 372 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Halvorsrud østre Halvorsrud 13 Aurskog-Høland 362 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Hamborg Stubjar 42 Aurskog-Høland 802 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Haneborg Haneborg 5 Aurskog-Høland 134 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Haneborg mellom Haneborg mellom 6 Aurskog-Høland 171 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Haneborg nordre Haneborg nordre 7 Aurskog-Høland 210 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Haneborg nordre (vestre) Haneborg nordre 7 Aurskog-Høland 225 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Haneborg søndre Haneborg søndre 5 Aurskog-Høland 141 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Haneborg søndre (bnr. 3) Haneborg søndre 5 Aurskog-Høland 152 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Harefallet Nordby 11 Aurskog-Høland 314 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Harefallet nedre Nordby 11 Aurskog-Høland 315 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Harefallet nordre Nordby 11 Aurskog-Høland 318 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Harefallet øvre Nordby 11 Aurskog-Høland 316 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Hareton Hareton 21 Aurskog-Høland 468 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Hareton vestre Hareton 21 Aurskog-Høland 477 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Hareton østre Hareton 21 Aurskog-Høland 497 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Harkerud Harkerud 50 Aurskog-Høland 98 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Haslerud Haneborg søndre 5 Aurskog-Høland 152 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Haug Haneborg mellom 6 Aurskog-Høland 203 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Haugebekk Stagrum 67 Sørum (Blaker) 401 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Haugen Ovlien 1 Aurskog-Høland 28 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Haugen Berger mellom 15 Aurskog-Høland 417 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Haugen Berger nordre 16 Aurskog-Høland 428 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Haugen Hogstad 29 Aurskog-Høland 588 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Haugen Gunnildrud 38 Aurskog-Høland 754 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Haugen Hognerud 41 Aurskog-Høland 785 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Haugen Nitteberg 70 Sørum (Blaker) 470 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Haugen Foss søndre 76 Sørum (Blaker) 632 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Haugen Fossum søndre 78 Sørum (Blaker) 695 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Hauger Ovlien 1 Aurskog-Høland 26 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Haugerud Prestegarden 31 Aurskog-Høland 643 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Hauger øvre Ovlien 1 Aurskog-Høland 27 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Haugli Svastad 72 Sørum (Blaker) 529 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Haugli Fossum søndre 78 Sørum (Blaker) 677 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Haug nordre Prestegarden 31 Aurskog-Høland 660 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Haugrim Haugrim 4 Aurskog-Høland 99 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Haugtun Huseby lille 73 Sørum (Blaker) 566 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Haug vestre Prestegarden 31 Aurskog-Høland 662 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Haukelund Nordby 11 Aurskog-Høland 312 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Haveråtangen Mangen nordre 3 Aurskog-Høland 98 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Hedum Nordby 11 Aurskog-Høland 333 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Hedum Berger mellom 15 Aurskog-Høland 398 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Hedum Berger mellom 15 Aurskog-Høland 399 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Hedum nordre Nordby 11 Aurskog-Høland 334 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Hedum nordre Berger mellom 15 Aurskog-Høland 400 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Hedum vestre Berger mellom 15 Aurskog-Høland 403 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Heggeviken Berger mellom 15 Aurskog-Høland 416 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Heia Nordby 11 Aurskog-Høland 321 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Hekserud Borstad søndre 34 Aurskog-Høland 717 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Helgheim Toverud 28 Aurskog-Høland 576 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Hellebekken vestre Toverud 28 Aurskog-Høland 574 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Hellebekken østre Toverud 28 Aurskog-Høland 574 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Hellene Kjølstad 65 Sørum (Blaker) 346 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Hellene (eller Bråten) Kjølstad 65 Sørum (Blaker) 344 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Hellerud Prestegarden 31 Aurskog-Høland 642 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Hellerud Huseby lille 73 Sørum (Blaker) 564 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Hellerud øvre Huseby lille 73 Sørum (Blaker) 565 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Hellås (Helås) Mork vestre 57 Sørum (Blaker) 215 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Helås Mork vestre 57 Sørum (Blaker) 215 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Hemingby Haneborg nordre 7 Aurskog-Høland 229 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Hemingby søndre Haneborg nordre 7 Aurskog-Høland 231 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Hestbråten Fossum nordre 77 Sørum (Blaker) 660 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Hognerud Hognerud 41 Aurskog-Høland 778 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Hogset Hogset 54 Sørum (Blaker) 156 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Hogset vestre Hogset 54 Sørum (Blaker) 166 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Hogstad Hogstad 29 Aurskog-Høland 577 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Hogstad Hogstad 29 Aurskog-Høland 591 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Hogstad vestre Hogstad 29 Aurskog-Høland 582 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Hogstad østre Hogstad 29 Aurskog-Høland 587 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Holen Berg 43 Aurskog-Høland 816 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Holen Tønsberg 45 Aurskog-Høland 41 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Holen Jødal lille 58 Sørum (Blaker) 233 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Holen Monsrud 80 Sørum (Blaker) 722 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Holmen Haneborg mellom 6 Aurskog-Høland 205 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Holmen Våler 10 Aurskog-Høland 296 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Holmen mellom Haneborg mellom 6 Aurskog-Høland 206 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Holmen nordre Haneborg mellom 6 Aurskog-Høland 206 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Holmstad Haneborg mellom 6 Aurskog-Høland 207 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Holter Hogset 54 Sørum (Blaker) 171 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Holtestua Kjellingmo nedre 40 Aurskog-Høland 777 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Holtet Haneborg søndre 5 Aurskog-Høland 164 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Holtet Haneborg mellom 6 Aurskog-Høland 199 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Holtet Berger søndre 14 Aurskog-Høland 384 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Holtet Berger søndre 14 Aurskog-Høland 385 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Holtet Kjellingmo nedre 40 Aurskog-Høland 777 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Holtet Jødal lille 58 Sørum (Blaker) 235 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Holtet søndre Berger søndre 14 Aurskog-Høland 384 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Huseby kvern Huseby store 74 Sørum (Blaker) 595 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Huseby lille Huseby lille 73 Sørum (Blaker) 559 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Huseby lille Huseby lille 73 Sørum (Blaker) 566 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Huseby sag Huseby store 74 Sørum (Blaker) 593 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Huseby store Huseby store 74 Sørum (Blaker) 569 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Huseby store Huseby store 74 Sørum (Blaker) 572 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Huseby store Huseby store 74 Sørum (Blaker) 575 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Huseby store Huseby store 74 Sørum (Blaker) 578 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Huseby store Huseby store 74 Sørum (Blaker) 580 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Huseby søndre Huseby store 74 Sørum (Blaker) 592 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Husmo Hogset 54 Sørum (Blaker) 163 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Husmo Hogset 54 Sørum (Blaker) 169 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Hyttebråten Stagrum 67 Sørum (Blaker) 398 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Høgfallet Prestegarden 31 Aurskog-Høland 636 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Høgmoen Haneborg søndre 5 Aurskog-Høland 168 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Høgset Haneborg søndre 5 Aurskog-Høland 169 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Høili Halvorsrud 13 Aurskog-Høland 376 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Høimoen Ånnerud 52 Sørum (Blaker) 128 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Høiås Huseby store 74 Sørum (Blaker) 591 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Høybråten Haneborg søndre 5 Aurskog-Høland 151 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Ingjer Kvevli store 60 Sørum (Blaker) 272 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Ingjer Svastad 72 Sørum (Blaker) 523 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Ingjer østre Svastad 72 Sørum (Blaker) 524 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Ingjer øvre Kvevli store 60 Sørum (Blaker) 274 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Inngjerdingen Eid 71 Sørum (Blaker) 501 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Innlaget Rud 30 Aurskog-Høland 612 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Innleggen Kvevli store 60 Sørum (Blaker) 270 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Jar Jar 49 Aurskog-Høland 90 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Jarsholtet Jar 49 Aurskog-Høland 96 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Jensrud Kamperud 55 Sørum (Blaker) 177 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Jepperud Dæhli 48 Aurskog-Høland 88 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Jeriko Haugrim 4 Aurskog-Høland 130 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Jødal lille Jødal lille 58 Sørum (Blaker) 225 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Jødal store Jødal store 59 Sørum (Blaker) 237 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Jødal store (søndre) Jødal store 59 Sørum (Blaker) 245 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Kambo Kjellingmo øvre 39 Aurskog-Høland 766 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Kamperud Kamperud 55 Sørum (Blaker) 172 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Katterud Dingsrud 12 Aurskog-Høland 357 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Kauserud Jødal store 59 Sørum (Blaker) 248 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Keisholtet Kjølstad 65 Sørum (Blaker) 334 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Kjellingmoholtet Kjellingmo øvre 39 Aurskog-Høland 764 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Kjellingmo nedre Kjellingmo nedre 40 Aurskog-Høland 769 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Kjellingmo øvre Kjellingmo øvre 39 Aurskog-Høland 757 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Kjelsrud Mork østre 56 Sørum (Blaker) 197 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Kjølstad Kjølstad 65 Sørum (Blaker) 326 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Kjølstad Kjølstad 65 Sørum (Blaker) 336 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Kjølstad søndre Kjølstad 65 Sørum (Blaker) 338 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Kleiva Toreid 68 Sørum (Blaker) 414 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Kleiva Svastad 72 Sørum (Blaker) 548 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Klemetsrud Mangen nordre 3 Aurskog-Høland 95 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Klokkerstuen Kjellingmo øvre 39 Aurskog-Høland 767 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Kloppmyra Nordby 11 Aurskog-Høland 323 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Klova Mork vestre 57 Sørum (Blaker) 222 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Kluvua Fossum nordre 77 Sørum (Blaker) 669 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Korsbækken Finstad lille 33 Aurskog-Høland 707 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Korsmo Berg 43 Aurskog-Høland 814 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Korsmo Eikeberg 47 Aurskog-Høland 72 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Korsmo søndre Berg 43 Aurskog-Høland 815 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Korsmo vestre Eikeberg 47 Aurskog-Høland 73 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Korsmo østre Eikeberg 47 Aurskog-Høland 73 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Korsvika Krokstad 81 Sørum (Blaker) 732 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Kremmerhaugen Hogstad 29 Aurskog-Høland 587 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Kringsjå Toreid 68 Sørum (Blaker) 444 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Kroken nordre Svastad 72 Sørum (Blaker) 525 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Kroken søndre Svastad 72 Sørum (Blaker) 524 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Krokstad Krokstad 81 Sørum (Blaker) 723 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Kurland Stagrum 67 Sørum (Blaker) 387 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Kvaksrud Finstad store 32 Aurskog-Høland 690 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Kvaksrud mellom Finstad store 32 Aurskog-Høland 691 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Kvaksrud nordre Finstad store 32 Aurskog-Høland 692 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Kvaksrud søndre Finstad store 32 Aurskog-Høland 693 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Kvaksrud vestre Finstad store 32 Aurskog-Høland 694 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Kvaksrudødegården Finstad store 32 Aurskog-Høland 696 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Kvennhaugen Åmot 24 Aurskog-Høland 538 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Kverne Jødal store 59 Sørum (Blaker) 245 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Kvernes Åmot 24 Aurskog-Høland 537 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Kvevli lille Kvevli lille 61 Sørum (Blaker) 279 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Kvevli lille (mølle) Kvevli lille 61 Sørum (Blaker) 286 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Kvevli nordre Kvevli store 60 Sørum (Blaker) 274 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Kvevli sag Kvevli lille 61 Sørum (Blaker) 286 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Kvevli store Kvevli store 60 Sørum (Blaker) 251 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Kvevli store Kvevli store 60 Sørum (Blaker) 260 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Kvevli store Kvevli store 60 Sørum (Blaker) 275 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Kvevli søndre Kvevli store 60 Sørum (Blaker) 260 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Kville Kville 51 Sørum (Blaker) 115 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Kville Kville 51 Sørum (Blaker) 120 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Kville søndre Kville 51 Sørum (Blaker) 121 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Kvisla Nordby 11 Aurskog-Høland 339 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Langbråten Svastad 72 Sørum (Blaker) 558 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Langeland Svastad 72 Sørum (Blaker) 534 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Langlien Mangen søndre 2 Aurskog-Høland 74 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Langlien mellom Mangen søndre 2 Aurskog-Høland 80 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Langlien søndre Mangen søndre 2 Aurskog-Høland 79 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Langsrud Hareton 21 Aurskog-Høland 481 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Langsrud søndre Hareton 21 Aurskog-Høland 481 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Larsrud Svastad 72 Sørum (Blaker) 546 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Leira Balterud 22 Aurskog-Høland 507 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Lemoen Harkerud 50 Aurskog-Høland 108 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Lerdal Åmot 24 Aurskog-Høland 533 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Lia Berger søndre 14 Aurskog-Høland 387 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Lia Berger nordre 16 Aurskog-Høland 429 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Lia Mork østre 56 Sørum (Blaker) 198 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Lia Kvevli store 60 Sørum (Blaker) 260 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Lia Svastad 72 Sørum (Blaker) 545 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Libak Rud 30 Aurskog-Høland 611 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Libråten Rud 30 Aurskog-Høland 611 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Lie Haugrim 4 Aurskog-Høland 133 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Lierhaugen Lier lille 9 Aurskog-Høland 279 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Lierjordet Lier store 8 Aurskog-Høland 265 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Lier lille Lier lille 9 Aurskog-Høland 269 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Lier store Lier store 8 Aurskog-Høland 245 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Lier store, Lier store Lier store 8 Aurskog-Høland 259 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Lier store, vestre Lier store 8 Aurskog-Høland 260 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Lier store, østre Lier store 8 Aurskog-Høland 259 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Lille Finstad Finstad lille 33 Aurskog-Høland 703 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Lillehagen Finstad lille 33 Aurskog-Høland 707 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Lille Huseby Huseby lille 73 Sørum (Blaker) 566 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Lillejordet Fossum nordre 77 Sørum (Blaker) 654 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Lille Kvevli (mølle) Kvevli lille 61 Sørum (Blaker) 286 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Lille Tonsberg Tønsberg 45 Aurskog-Høland 44 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Lille Tønsberg Tønsberg 45 Aurskog-Høland 38 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Lillo Kjølstad 65 Sørum (Blaker) 347 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Lindholen Åmot 24 Aurskog-Høland 538 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Lindås Kjellingmo øvre 39 Aurskog-Høland 767 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Linneberg Fjuk 66 Sørum (Blaker) 356 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Linnerud Våler 10 Aurskog-Høland 299 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Linnerud Prestegarden 31 Aurskog-Høland 673 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Linnerud Mork vestre 57 Sørum (Blaker) 220 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Linstad Prestegarden 31 Aurskog-Høland 672 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Lofsrud Lomsnes 44 Aurskog-Høland 28 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Lofton Åsnes 19 Aurskog-Høland 456 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Lokshaug Lokshaug 23 Aurskog-Høland 512 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Lomsnes Lomsnes 44 Aurskog-Høland 9 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Lomsnes mellom Lomsnes 44 Aurskog-Høland 19 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Lomsnes nordre Lomsnes 44 Aurskog-Høland 21 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Lomsnes søndre Lomsnes 44 Aurskog-Høland 13 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Lotterud Prestegarden 31 Aurskog-Høland 672 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Lund Våler 10 Aurskog-Høland 300 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Lund Mork østre 56 Sørum (Blaker) 191 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Lybæk Stubjar 42 Aurskog-Høland 801 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Lysaker Prestegarden 31 Aurskog-Høland 670 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Lysaker Eikeberg 47 Aurskog-Høland 82 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Lysaker Huseby store 74 Sørum (Blaker) 590 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Lysnes Nebbenes 62 Sørum (Blaker) 293 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Lysten (Løsten) Lomsnes 44 Aurskog-Høland 18 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Løkka Kvevli store 60 Sørum (Blaker) 275 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Løkka Kjølstad 65 Sørum (Blaker) 342 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Løkka Svastad 72 Sørum (Blaker) 556 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Løkken Finstad lille 33 Aurskog-Høland 702 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Løsten (Lysten) Lomsnes 44 Aurskog-Høland 18 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Løvset Mork østre 56 Sørum (Blaker) 191 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Løvås Prestegarden 31 Aurskog-Høland 625 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Låland Fossum søndre 78 Sørum (Blaker) 678 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Låland nedre Fossum søndre 78 Sørum (Blaker) 679 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Lålandsbråten Fossum søndre 78 Sørum (Blaker) 699 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Låland øvre Fossum søndre 78 Sørum (Blaker) 679 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Magnor Gunnildrud 38 Aurskog-Høland 756 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Mangbakken Haugrim 4 Aurskog-Høland 129 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Mangen nordre Mangen nordre 3 Aurskog-Høland 85 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Mangen søndre Mangen søndre 2 Aurskog-Høland 37 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Meieriet Prestegarden 31 Aurskog-Høland 626 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Melby Haneborg nordre 7 Aurskog-Høland 236 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Melby søndre Haneborg nordre 7 Aurskog-Høland 238 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Mellem Harkerud 50 Aurskog-Høland 109 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Mellom Berg Berg 43 Aurskog-Høland 813 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Mellom Berger Berger mellom 15 Aurskog-Høland 397 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Mellom Grøtli Grøtli 36 Aurskog-Høland 735 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Mellom Holmen Haneborg mellom 6 Aurskog-Høland 206 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Mellom Kvaksrud Finstad store 32 Aurskog-Høland 691 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Mellom Lomsnes Lomsnes 44 Aurskog-Høland 19 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Mellom Mork Mork østre 56 Sørum (Blaker) 200 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Mellom Myrvold Prestegarden 31 Aurskog-Høland 638 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Mellom Nygård Haneborg søndre 5 Aurskog-Høland 162 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Mellom Riser Prestegarden 31 Aurskog-Høland 630 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Mellomstua Rud 30 Aurskog-Høland 603 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Mellom Våler Våler 10 Aurskog-Høland 290 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Mikkelrud Nordby 11 Aurskog-Høland 318 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Mjøluken Toreid 68 Sørum (Blaker) 445 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Mjøluken nordre Toreid 68 Sørum (Blaker) 450 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Mjøluken søndre Toreid 68 Sørum (Blaker) 447 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Mo Berg 43 Aurskog-Høland 816 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Mo Mo 64 Sørum (Blaker) 319 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Modum Ånnerud 52 Sørum (Blaker) 138 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Moen Haugrim 4 Aurskog-Høland 130 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Moen Haneborg mellom 6 Aurskog-Høland 196 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Moen Åsnes 19 Aurskog-Høland 450 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Moen Rud 30 Aurskog-Høland 611 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Moen Fjuk 66 Sørum (Blaker) 372 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Moen nordre Haugrim 4 Aurskog-Høland 131 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Moen søndre Haugrim 4 Aurskog-Høland 132 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Moen vestre Haugrim 4 Aurskog-Høland 132 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Moen vestre Åsnes 19 Aurskog-Høland 452 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Moen østre Åsnes 19 Aurskog-Høland 451 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Molidalen Mangen søndre 2 Aurskog-Høland 60 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Molidalen nedre Mangen søndre 2 Aurskog-Høland 66 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Molidalen øvre Mangen søndre 2 Aurskog-Høland 64 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Monsrud Monsrud 80 Sørum (Blaker) 711 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Monsrud nordre Monsrud 80 Sørum (Blaker) 717 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Monsrud søndre Monsrud 80 Sørum (Blaker) 716 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Morgenlien Nordby 11 Aurskog-Høland 336 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Mork Berger mellom 15 Aurskog-Høland 404 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Mork mellom Mork østre 56 Sørum (Blaker) 200 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Mork vestre Mork vestre 57 Sørum (Blaker) 206 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Mork vestre, nedre Mork vestre 57 Sørum (Blaker) 222 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Mork østre Mork østre 56 Sørum (Blaker) 179 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Mork østre Mork østre 56 Sørum (Blaker) 192 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Morttjernengen Våler 10 Aurskog-Høland 300 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Morttjernet Haneborg nordre 7 Aurskog-Høland 233 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Moseby Lier store 8 Aurskog-Høland 262 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Moseby Lier store 8 Aurskog-Høland 264 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Moseby Ulviken 20 Aurskog-Høland 467 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Moseby søndre Lier store 8 Aurskog-Høland 263 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Moskau Haneborg nordre 7 Aurskog-Høland 243 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Myra Åmot 24 Aurskog-Høland 538 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Myra Kvevli store 60 Sørum (Blaker) 278 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Myrerud Berger mellom 15 Aurskog-Høland 407 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Myrmellem Svastad 72 Sørum (Blaker) 549 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Myrmellem Svastad 72 Sørum (Blaker) 554 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Myrmellem Svastad 72 Sørum (Blaker) 556 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Myrmellem nordre Svastad 72 Sørum (Blaker) 552 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Myrvold Hareton 21 Aurskog-Høland 487 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Myrvold Prestegarden 31 Aurskog-Høland 637 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Myrvold Skukstad 63 Sørum (Blaker) 301 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Myrvold mellom Prestegarden 31 Aurskog-Høland 638 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Myrvold nordre Prestegarden 31 Aurskog-Høland 638 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Myrvold søndre Prestegarden 31 Aurskog-Høland 639 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Myrvold østre Prestegarden 31 Aurskog-Høland 638 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Mærli Mangen søndre 2 Aurskog-Høland 81 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Mærli Harkerud 50 Aurskog-Høland 109 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Mærli Svastad 72 Sørum (Blaker) 549 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Møllerbak Huseby store 74 Sørum (Blaker) 592 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Møllerhagen Toreid 68 Sørum (Blaker) 442 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Nebbenes Nebbenes 62 Sørum (Blaker) 289 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Nebbenesjordet Nebbenes 62 Sørum (Blaker) 293 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Nedberg Mork østre 56 Sørum (Blaker) 205 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Nedre Eikeberg Eikeberg 47 Aurskog-Høland 71 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Nedre Eikeberg Eikeberg 47 Aurskog-Høland 71 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Nedre Fjeld Eikeberg 47 Aurskog-Høland 79 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Nedre Harefallet Nordby 11 Aurskog-Høland 315 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Nedre Kjellingmo Kjellingmo nedre 40 Aurskog-Høland 769 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Nedre Låland Fossum søndre 78 Sørum (Blaker) 679 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Nedre Mork, vestre Mork vestre 57 Sørum (Blaker) 222 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Neset Halvorsrud 13 Aurskog-Høland 367 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Neset Berger mellom 15 Aurskog-Høland 404 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Neset Berger nordre 16 Aurskog-Høland 427 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Neset Lomsnes 44 Aurskog-Høland 25 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Neset Foss nordre 75 Sørum (Blaker) 617 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Nitteberg Nitteberg 70 Sørum (Blaker) 466 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Nitteberg Nitteberg 70 Sørum (Blaker) 471 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Nord Nordby 11 Aurskog-Høland 339 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Nordal Svastad 72 Sørum (Blaker) 543 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Nordbråten Bokstad søndre 27 Aurskog-Høland 561 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Nordby Nordby 11 Aurskog-Høland 302 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Nordby Stagrum 67 Sørum (Blaker) 393 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Nordby nordre (østre) Nordby 11 Aurskog-Høland 305 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Nordby vestre Nordby 11 Aurskog-Høland 324 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Nordengen Hareton 21 Aurskog-Høland 498 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Nordli Halvorsrud 13 Aurskog-Høland 369 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Nordli Hogset 54 Sørum (Blaker) 169 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Nordli Fjuk 66 Sørum (Blaker) 379 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Nordnes Lokshaug 23 Aurskog-Høland 526 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Nord-Nygård Haneborg søndre 5 Aurskog-Høland 160 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Nordre Berg Berg 43 Aurskog-Høland 808 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Nordre Berg Hogset 54 Sørum (Blaker) 171 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Nordre Bokstad Bokstad nordre 26 Aurskog-Høland 552 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Nordre Borstad (bnr 7) Borstad nordre 35 Aurskog-Høland 725 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Nordre Bråten Haneborg mellom 6 Aurskog-Høland 204 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Nordre Dælen Dæhli 48 Aurskog-Høland 87 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Nordre Engen (Fossumengen) Fossum nordre 77 Sørum (Blaker) 653 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Nordre Fallet Haneborg mellom 6 Aurskog-Høland 196 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Nordre Finholt Prestegarden 31 Aurskog-Høland 645 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Nordre Finstad Finstad lille 33 Aurskog-Høland 702 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Nordre Fjuk Fjuk 66 Sørum (Blaker) 373 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Nordre Foss Foss nordre 75 Sørum (Blaker) 600 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Nordre Foss Foss nordre 75 Sørum (Blaker) 602 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Nordre Fossum Fossum nordre 77 Sørum (Blaker) 636 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Nordre Fossum Fossum nordre 77 Sørum (Blaker) 640 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Nordre Fossum Fossum nordre 77 Sørum (Blaker) 642 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Nordre Fossum Fossum nordre 77 Sørum (Blaker) 655 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Nordre Fossum Fossum nordre 77 Sørum (Blaker) 664 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Nordre Grøtli Grøtli 36 Aurskog-Høland 734 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Nordre Halvorsrud Halvorsrud 13 Aurskog-Høland 370 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Nordre Harefallet Nordby 11 Aurskog-Høland 318 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Nordre Haug Prestegarden 31 Aurskog-Høland 660 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Nordre Hedum Nordby 11 Aurskog-Høland 334 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Nordre Hedum Berger mellom 15 Aurskog-Høland 400 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Nordre Holmen Haneborg mellom 6 Aurskog-Høland 206 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Nordre Kroken Svastad 72 Sørum (Blaker) 525 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Nordre Kvaksrud Finstad store 32 Aurskog-Høland 692 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Nordre Kvevli Kvevli store 60 Sørum (Blaker) 274 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Nordre Lomsnes Lomsnes 44 Aurskog-Høland 21 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Nordre Mjøluken Toreid 68 Sørum (Blaker) 450 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Nordre Monsrud Monsrud 80 Sørum (Blaker) 717 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Nordre Myrmellem Svastad 72 Sørum (Blaker) 552 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Nordre Myrvold Prestegarden 31 Aurskog-Høland 638 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Nordre Nordby (østre) Nordby 11 Aurskog-Høland 305 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Nordre Nygård Haneborg søndre 5 Aurskog-Høland 161 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Nordre Riser Prestegarden 31 Aurskog-Høland 629 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Nordre Rotbæk Våler 10 Aurskog-Høland 295 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Nordre Rud Rud 30 Aurskog-Høland 603 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Nordre Røsholm Røsholm nordre 18 Aurskog-Høland 437 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Nordre Sameien Fossum søndre 78 Sørum (Blaker) 694 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Nordre Skjønhaug Haneborg nordre 7 Aurskog-Høland 239 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Nordre Skåningsrud Fjuk 66 Sørum (Blaker) 377 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Nordre Solberg Hareton 21 Aurskog-Høland 487 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Nordre Stagrum Stagrum 67 Sørum (Blaker) 382 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Nordre Staurhagen Toreid 68 Sørum (Blaker) 454 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Nordre Stubjar Stubjar 42 Aurskog-Høland 790 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Nordre Stykket Fossum nordre 77 Sørum (Blaker) 650 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Nordre Teien Prestegarden 31 Aurskog-Høland 648 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Nordre Trandum Hareton 21 Aurskog-Høland 490 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Nordre Ånnerud Ånnerud 52 Sørum (Blaker) 134 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Norum Våler 10 Aurskog-Høland 299 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Nybak Fjuk 66 Sørum (Blaker) 373 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Nybak Svastad 72 Sørum (Blaker) 536 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Nyborg Stagrum 67 Sørum (Blaker) 387 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Nybu Prestegarden 31 Aurskog-Høland 679 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Nybyggerud Haneborg søndre 5 Aurskog-Høland 169 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Nygård Haneborg søndre 5 Aurskog-Høland 150 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Nygård Berger nordre 16 Aurskog-Høland 425 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Nygård Kvevli store 60 Sørum (Blaker) 268 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Nygård-mellom Haneborg søndre 5 Aurskog-Høland 162 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Nygård nord Haneborg søndre 5 Aurskog-Høland 160 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Nygård nordre Haneborg søndre 5 Aurskog-Høland 161 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Nygård ny Haneborg søndre 5 Aurskog-Høland 162 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Nyhus Kvevli store 60 Sørum (Blaker) 269 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Nyhus Skukstad 63 Sørum (Blaker) 307 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Nyhus Fjuk 66 Sørum (Blaker) 366 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Nyland Hogset 54 Sørum (Blaker) 168 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Nylenna Fjuk 66 Sørum (Blaker) 372 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Nymo Prestegarden 31 Aurskog-Høland 679 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Ny-Nygård Haneborg søndre 5 Aurskog-Høland 162 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Olberg Hareton 21 Aurskog-Høland 495 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Olerud Olerud 79 Sørum (Blaker) 701 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Olerud Olerud 79 Sørum (Blaker) 703 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Olerud Olerud 79 Sørum (Blaker) 706 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Olerudstuen Olerud 79 Sørum (Blaker) 710 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Olstad Kvevli store 60 Sørum (Blaker) 267 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Oppsjøen Haneborg mellom 6 Aurskog-Høland 209 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Oppstigen Lier store 8 Aurskog-Høland 267 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Oppsætra Haneborg mellom 6 Aurskog-Høland 190 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Ovlien Ovlien 1 Aurskog-Høland 10 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Ovlien nordre Ovlien 1 Aurskog-Høland 29 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Prestegarden Prestegarden 31 Aurskog-Høland 613 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Presterud Prestegarden 31 Aurskog-Høland 625 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Randum Tønsberg 45 Aurskog-Høland 42 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Ringstad Jødal store 59 Sørum (Blaker) 244 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Riser Prestegarden 31 Aurskog-Høland 628 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Riser mellom Prestegarden 31 Aurskog-Høland 630 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Riser nordre Prestegarden 31 Aurskog-Høland 629 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Riser søndre Prestegarden 31 Aurskog-Høland 630 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Rishagen Haugrim 4 Aurskog-Høland 124 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Romhus Prestegarden 31 Aurskog-Høland 630 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Romhus Prestegarden 31 Aurskog-Høland 634 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Romhus vestre Prestegarden 31 Aurskog-Høland 633 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Romhus østre Prestegarden 31 Aurskog-Høland 633 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Rotbæk Våler 10 Aurskog-Høland 293 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Rotbæk nordre Våler 10 Aurskog-Høland 295 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Rud Rud 30 Aurskog-Høland 594 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Rud nordre Rud 30 Aurskog-Høland 603 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Rud søndre Rud 30 Aurskog-Høland 600 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Rundtom Jødal store 59 Sørum (Blaker) 241 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Rustad Hareton 21 Aurskog-Høland 480 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Rønning Prestegarden 31 Aurskog-Høland 679 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Røsholm nordre Røsholm nordre 18 Aurskog-Høland 437 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Røsholm søndre Røsholm søndre 17 Aurskog-Høland 431 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Sagbakken Eid 71 Sørum (Blaker) 505 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Sagbråten Hareton 21 Aurskog-Høland 482 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Sagneset Åmot 24 Aurskog-Høland 537 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Sameien Fossum søndre 78 Sørum (Blaker) 693 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Sameien nordre Fossum søndre 78 Sørum (Blaker) 694 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Sandbakken Ånnerud 52 Sørum (Blaker) 133 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Sandbekkbråten Haneborg nordre 7 Aurskog-Høland 238 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Sandbekken Haneborg nordre 7 Aurskog-Høland 238 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Sandbråten Balterud 22 Aurskog-Høland 511 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Sandem Ånnerud 52 Sørum (Blaker) 131 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Sandem Ånnerud 52 Sørum (Blaker) 132 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Sandnes Sandnes 69 Sørum (Blaker) 458 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Sannerud Kvevli lille 61 Sørum (Blaker) 288 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Sannerud Toreid 68 Sørum (Blaker) 455 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Saugmyra Nordby 11 Aurskog-Høland 323 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Sinkerud Berger mellom 15 Aurskog-Høland 405 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Sjøli Ulviken 20 Aurskog-Høland 466 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Skansen Haneborg nordre 7 Aurskog-Høland 238 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Skarpnor Fjuk 66 Sørum (Blaker) 378 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Skjønhaug Lier store 8 Aurskog-Høland 268 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Skjønhaug Jødal lille 58 Sørum (Blaker) 236 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Skjønhaug nordre Haneborg nordre 7 Aurskog-Høland 239 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Skjønhaug søndre Haneborg nordre 7 Aurskog-Høland 239 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Skjønneberg Hareton 21 Aurskog-Høland 481 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Skogen Huseby store 74 Sørum (Blaker) 586 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Skogen Huseby store 74 Sørum (Blaker) 588 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Skogset Prestegarden 31 Aurskog-Høland 670 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Skovheim Prestegarden 31 Aurskog-Høland 669 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Skovheim Huseby store 74 Sørum (Blaker) 591 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Skukstad Skukstad 63 Sørum (Blaker) 295 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Skukstad sag Kvevli lille 61 Sørum (Blaker) 286 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Skukstad søndre Skukstad 63 Sørum (Blaker) 300 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Skukstad vestre Skukstad 63 Sørum (Blaker) 309 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Skukstad vestre Skukstad 63 Sørum (Blaker) 315 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Skukstad østre Skukstad 63 Sørum (Blaker) 305 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Skåningsrud Fjuk 66 Sørum (Blaker) 358 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Skåningsrud Fjuk 66 Sørum (Blaker) 376 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Skåningsrud nordre Fjuk 66 Sørum (Blaker) 377 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Sletner Sletner 37 Aurskog-Høland 736 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Sletta Kvevli store 60 Sørum (Blaker) 271 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Slora Toreid 68 Sørum (Blaker) 421 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Slora Foss søndre 76 Sørum (Blaker) 630 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Slorbak Hareton 21 Aurskog-Høland 494 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Slorbak Stubjar 42 Aurskog-Høland 800 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Slorbak Fjuk 66 Sørum (Blaker) 360 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Slorbak Toreid 68 Sørum (Blaker) 432 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Smedsrud Stagrum 67 Sørum (Blaker) 398 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Smestad Fjuk 66 Sørum (Blaker) 378 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Snaten Hareton 21 Aurskog-Høland 491 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Snekkerbråten Fossum nordre 77 Sørum (Blaker) 651 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Snekkerud Berg 43 Aurskog-Høland 823 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Snekkerud Kjølstad 65 Sørum (Blaker) 333 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Solberg Toverud 28 Aurskog-Høland 576 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Solberg Stubjar 42 Aurskog-Høland 799 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Solberg nordre Hareton 21 Aurskog-Høland 487 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Solberg søndre Hareton 21 Aurskog-Høland 486 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Solheim Lier store 8 Aurskog-Høland 266 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Solheim (Festningsbakken) Svastad 72 Sørum (Blaker) 526 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Solli Ovlien 1 Aurskog-Høland 35 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Solli Lier lille 9 Aurskog-Høland 280 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Solli Mork østre 56 Sørum (Blaker) 203 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Sollien Mork østre 56 Sørum (Blaker) 204 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Solvang Toreid 68 Sørum (Blaker) 443 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Soot Mangen søndre 2 Aurskog-Høland 49 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Sootholtet Mangen søndre 2 Aurskog-Høland 56 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Soot vestre Mangen søndre 2 Aurskog-Høland 51 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Soot øvre Mangen søndre 2 Aurskog-Høland 53 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Spilhaug Haneborg nordre 7 Aurskog-Høland 222 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Spondalen Viggenes 46 Aurskog-Høland 58 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Stagrum Stagrum 67 Sørum (Blaker) 380 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Stagrum nordre Stagrum 67 Sørum (Blaker) 382 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Stagrum vestre Stagrum 67 Sørum (Blaker) 395 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Stagrum østre Stagrum 67 Sørum (Blaker) 391 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Staurhagen Toreid 68 Sørum (Blaker) 454 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Staurhagen nordre Toreid 68 Sørum (Blaker) 454 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Staurhagen søndre (Sørhagen) Toreid 68 Sørum (Blaker) 456 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Stenberg Tønsberg 45 Aurskog-Høland 45 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Stenby Kjellingmo øvre 39 Aurskog-Høland 765 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Stenjordet Toreid 68 Sørum (Blaker) 444 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Stenrud Åmot 24 Aurskog-Høland 536 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Stensrud Mork østre 56 Sørum (Blaker) 188 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Sterkerud Haneborg nordre 7 Aurskog-Høland 240 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Sterkerudtangen Haneborg nordre 7 Aurskog-Høland 242 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Stokkebæk Finstad store 32 Aurskog-Høland 697 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Stokkebæk Finstad lille 33 Aurskog-Høland 702 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Stokkholm (eller Trostås) Olerud 79 Sørum (Blaker) 710 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Store Huseby Huseby store 74 Sørum (Blaker) 572 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Store Huseby Huseby store 74 Sørum (Blaker) 575 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Store Huseby Huseby store 74 Sørum (Blaker) 578 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Store Huseby Huseby store 74 Sørum (Blaker) 580 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Store Jødal (søndre) Jødal store 59 Sørum (Blaker) 245 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Store Kvevli Kvevli store 60 Sørum (Blaker) 260 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Store Kvevli Kvevli store 60 Sørum (Blaker) 275 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Store Toreid Toreid 68 Sørum (Blaker) 433 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Storsætra Haneborg søndre 5 Aurskog-Høland 170 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Strand vestre Hareton 21 Aurskog-Høland 492 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Strand østre Hareton 21 Aurskog-Høland 478 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Strømstad Nordby 11 Aurskog-Høland 339 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Strømsæter Ovlien 1 Aurskog-Høland 29 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Stubberud Prestegarden 31 Aurskog-Høland 675 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Stubberud Borstad søndre 34 Aurskog-Høland 714 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Stubberud Mork vestre 57 Sørum (Blaker) 222 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Stubjar Stubjar 42 Aurskog-Høland 786 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Stubjar nordre Stubjar 42 Aurskog-Høland 790 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Stubjar søndre Stubjar 42 Aurskog-Høland 794 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Stykket Fossum nordre 77 Sørum (Blaker) 647 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Stykket nordre Fossum nordre 77 Sørum (Blaker) 650 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Støkket Dingsrud 12 Aurskog-Høland 355 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Størsrud Hareton 21 Aurskog-Høland 497 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Sundet Våler 10 Aurskog-Høland 297 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Svardal Toreid 68 Sørum (Blaker) 440 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Svarverud Åsnes 19 Aurskog-Høland 458 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Svastad Svastad 72 Sørum (Blaker) 507 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Svastad vestre Svastad 72 Sørum (Blaker) 540 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Svastad østre Svastad 72 Sørum (Blaker) 520 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Svendsjøen Sletner 37 Aurskog-Høland 740 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Svensrud Eikeberg 47 Aurskog-Høland 78 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Sylta Toreid 68 Sørum (Blaker) 433 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Sylta Fossum nordre 77 Sørum (Blaker) 661 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Sylta øvre Fossum nordre 77 Sørum (Blaker) 663 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Sætra Haneborg mellom 6 Aurskog-Høland 186 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Sætra Nordby 11 Aurskog-Høland 339 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Sætra Berger nordre 16 Aurskog-Høland 425 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Sætra Foss nordre 75 Sørum (Blaker) 609 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Sætra Foss nordre 75 Sørum (Blaker) 614 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Sætra Fossum søndre 78 Sørum (Blaker) 700 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Søndre Berg Berg 43 Aurskog-Høland 816 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Søndre Berg Hogset 54 Sørum (Blaker) 171 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Søndre Berger Berger søndre 14 Aurskog-Høland 382 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Søndre Bråten Haneborg mellom 6 Aurskog-Høland 205 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Søndre Dyrerud Haneborg nordre 7 Aurskog-Høland 229 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Søndre Engen Prestegarden 31 Aurskog-Høland 652 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Søndre Fallet Haneborg mellom 6 Aurskog-Høland 196 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Søndre Finholt Prestegarden 31 Aurskog-Høland 644 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Søndre Fjuk Fjuk 66 Sørum (Blaker) 351 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Søndre Fjuk Fjuk 66 Sørum (Blaker) 362 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Søndre Foss Foss søndre 76 Sørum (Blaker) 620 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Søndre Foss Foss søndre 76 Sørum (Blaker) 625 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Søndre Fossberg Eid 71 Sørum (Blaker) 500 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Søndre Fossum Fossum søndre 78 Sørum (Blaker) 682 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Søndre Fossum Fossum søndre 78 Sørum (Blaker) 689 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Søndre Fossum Fossum søndre 78 Sørum (Blaker) 696 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Søndre Fossum Fossum søndre 78 Sørum (Blaker) 698 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Søndre Hagen Eid 71 Sørum (Blaker) 506 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Søndre Hemingby Haneborg nordre 7 Aurskog-Høland 231 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Søndre Holtet Berger søndre 14 Aurskog-Høland 384 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Søndre Huseby Huseby store 74 Sørum (Blaker) 592 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Søndre Jødel, store Jødal store 59 Sørum (Blaker) 245 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Søndre Kjølstad Kjølstad 65 Sørum (Blaker) 338 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Søndre Korsmo Berg 43 Aurskog-Høland 815 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Søndre Kroken Svastad 72 Sørum (Blaker) 524 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Søndre Kvaksrud Finstad store 32 Aurskog-Høland 693 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Søndre Kvevli Kvevli store 60 Sørum (Blaker) 260 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Søndre Kville Kville 51 Sørum (Blaker) 121 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Søndre Langsrud Hareton 21 Aurskog-Høland 481 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Søndre Lomsnes Lomsnes 44 Aurskog-Høland 13 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Søndre Melby Haneborg nordre 7 Aurskog-Høland 238 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Søndre Mjøluken Toreid 68 Sørum (Blaker) 447 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Søndre Monsrud Monsrud 80 Sørum (Blaker) 716 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Søndre Moseby Lier store 8 Aurskog-Høland 263 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Søndre Myrvold Prestegarden 31 Aurskog-Høland 639 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Søndre Riser Prestegarden 31 Aurskog-Høland 630 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Søndre Rud Rud 30 Aurskog-Høland 600 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Søndre Røsholm Røsholm søndre 17 Aurskog-Høland 431 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Søndre Skjønhaug Haneborg nordre 7 Aurskog-Høland 239 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Søndre Skukstad Skukstad 63 Sørum (Blaker) 300 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Søndre Solberg Hareton 21 Aurskog-Høland 486 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Søndre Staurhagen (Sørhagen) Toreid 68 Sørum (Blaker) 456 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Søndre Stubjar Stubjar 42 Aurskog-Høland 794 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Søndre Teien Prestegarden 31 Aurskog-Høland 648 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Søndre Toreid Toreid 68 Sørum (Blaker) 415 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Søndre Trandum Hareton 21 Aurskog-Høland 490 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Søndre Ullerud Ullerud 25 Aurskog-Høland 543 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Søndre Ødegården Hogset 54 Sørum (Blaker) 168 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Søndre Ånnerud Ånnerud 52 Sørum (Blaker) 123 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Sørbrøndstua Lomsnes 44 Aurskog-Høland 19 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Sørensrud Dingsrud 12 Aurskog-Høland 358 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Sørli Mangen søndre 2 Aurskog-Høland 83 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Sørli Haugrim 4 Aurskog-Høland 133 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Sørli Hareton 21 Aurskog-Høland 495 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Sørli Tønsberg 45 Aurskog-Høland 40 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Sørli Jar 49 Aurskog-Høland 97 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Sørli Kvevli store 60 Sørum (Blaker) 260 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Sørli Fossum nordre 77 Sørum (Blaker) 660 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Tangen Ovlien 1 Aurskog-Høland 34 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Tangen Berger mellom 15 Aurskog-Høland 415 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Tangen Kjølstad 65 Sørum (Blaker) 346 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Tangen Foss nordre 75 Sørum (Blaker) 616 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Teien Prestegarden 31 Aurskog-Høland 646 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Teien Mork vestre 57 Sørum (Blaker) 218 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Teien Jødal lille 58 Sørum (Blaker) 233 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Teien nordre Prestegarden 31 Aurskog-Høland 648 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Teien søndre Prestegarden 31 Aurskog-Høland 648 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Teigen Balterud 22 Aurskog-Høland 509 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Titerud Lokshaug 23 Aurskog-Høland 525 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Tokerud Rud 30 Aurskog-Høland 612 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Tolerud Balterud 22 Aurskog-Høland 505 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Tomta Stagrum 67 Sørum (Blaker) 390 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Tomter Kjellingmo nedre 40 Aurskog-Høland 775 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Tonsberg Lille Tønsberg 45 Aurskog-Høland 44 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Toreid Toreid 68 Sørum (Blaker) 402 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Toreid store Toreid 68 Sørum (Blaker) 433 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Toreid søndre Toreid 68 Sørum (Blaker) 415 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Toreid vestre (og søndre) Toreid 68 Sørum (Blaker) 405 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Toreid øvre Toreid 68 Sørum (Blaker) 418 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Toverud Toverud 28 Aurskog-Høland 562 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Trandum Hareton 21 Aurskog-Høland 488 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Trandum nordre Hareton 21 Aurskog-Høland 490 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Trandum søndre Hareton 21 Aurskog-Høland 490 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Trollholen Monsrud 80 Sørum (Blaker) 720 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Tronget Haneborg mellom 6 Aurskog-Høland 207 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Tronrud Huseby store 74 Sørum (Blaker) 583 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Trosterud Haneborg nordre 7 Aurskog-Høland 243 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Trostås (eller Stokkholm) Olerud 79 Sørum (Blaker) 710 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Tryggvold Mork vestre 57 Sørum (Blaker) 224 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Tunnsjøbotten Lomsnes 44 Aurskog-Høland 29 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Tyrihjell Hareton 21 Aurskog-Høland 494 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Tømte Svastad 72 Sørum (Blaker) 530 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Tønsberg Tønsberg 45 Aurskog-Høland 29 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Tønsberg lille Tønsberg 45 Aurskog-Høland 38 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Tønsberg vestre Tønsberg 45 Aurskog-Høland 39 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Tønsberg østre Tønsberg 45 Aurskog-Høland 39 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Ullerud Ullerud 25 Aurskog-Høland 539 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Ullerud søndre Ullerud 25 Aurskog-Høland 543 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Ullerud vestre Ullerud 25 Aurskog-Høland 541 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Ullerud østre Ullerud 25 Aurskog-Høland 545 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Ullevold Eikeberg 47 Aurskog-Høland 81 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Ulviken Ulviken 20 Aurskog-Høland 460 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Varsjøen Krokstad 81 Sørum (Blaker) 730 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Veiby Røsholm nordre 18 Aurskog-Høland 443 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Veiby Ånnerud 52 Sørum (Blaker) 143 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Velta Bokstad søndre 27 Aurskog-Høland 560 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Verkensbakken Toreid 68 Sørum (Blaker) 456 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Verket Prestegarden 31 Aurskog-Høland 624 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Vestby Harkerud 50 Aurskog-Høland 110 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Vestby Fjuk 66 Sørum (Blaker) 373 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Vestengen Viggenes 46 Aurskog-Høland 63 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Vestereng Mork vestre 57 Sørum (Blaker) 221 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Vesterneset Åmot 24 Aurskog-Høland 537 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Vestli Haneborg søndre 5 Aurskog-Høland 163 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Vestli Harkerud 50 Aurskog-Høland 110 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Vestmo Haneborg søndre 5 Aurskog-Høland 167 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Vestmo Lokshaug 23 Aurskog-Høland 526 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Vestre Balterud Balterud 22 Aurskog-Høland 507 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Vestre Berger Berger mellom 15 Aurskog-Høland 407 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Vestre Borstad Borstad nordre 35 Aurskog-Høland 724 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Vestre Eid Eid 71 Sørum (Blaker) 501 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Vestre Eikerberg (Øvre) Eikeberg 47 Aurskog-Høland 73 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Vestre Grøtli Grøtli 36 Aurskog-Høland 729 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Vestre Hagen Prestegarden 31 Aurskog-Høland 663 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Vestre Halvorsrud Halvorsrud 13 Aurskog-Høland 372 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Vestre Haneborg (nordre) Haneborg nordre 7 Aurskog-Høland 225 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Vestre Hareton Hareton 21 Aurskog-Høland 477 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Vestre Haug Prestegarden 31 Aurskog-Høland 662 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Vestre Hedum Berger mellom 15 Aurskog-Høland 403 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Vestre Hellebekken Toverud 28 Aurskog-Høland 574 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Vestre Hogset Hogset 54 Sørum (Blaker) 166 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Vestre Hogstad Hogstad 29 Aurskog-Høland 582 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Vestre Korsmo Eikeberg 47 Aurskog-Høland 73 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Vestre Kvaksrud Finstad store 32 Aurskog-Høland 694 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Vestre, Lier store Lier store 8 Aurskog-Høland 260 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Vestre Moen Åsnes 19 Aurskog-Høland 452 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Vestre Mork, nedre Mork vestre 57 Sørum (Blaker) 222 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Vestre Nordby Nordby 11 Aurskog-Høland 324 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Vestre Romhus Prestegarden 31 Aurskog-Høland 633 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Vestre Skukstad Skukstad 63 Sørum (Blaker) 309 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Vestre Skukstad Skukstad 63 Sørum (Blaker) 315 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Vestre Stagrum Stagrum 67 Sørum (Blaker) 395 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Vestre Strand Hareton 21 Aurskog-Høland 492 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Vestre Svastad Svastad 72 Sørum (Blaker) 540 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Vestre Toreid (og vestre) Toreid 68 Sørum (Blaker) 405 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Vestre Tønsberg Tønsberg 45 Aurskog-Høland 39 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Vestre Ullerud Ullerud 25 Aurskog-Høland 541 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Vestre Våler Våler 10 Aurskog-Høland 289 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Viggenes Viggenes 46 Aurskog-Høland 46 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Viggenesbråten Viggenes 46 Aurskog-Høland 57 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Viken Ovlien 1 Aurskog-Høland 30 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Voldbråten Toreid 68 Sørum (Blaker) 452 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Værhaug Foss nordre 75 Sørum (Blaker) 617 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Våler Våler 10 Aurskog-Høland 281 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Våler mellom Våler 10 Aurskog-Høland 290 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Våler vestre Våler 10 Aurskog-Høland 289 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Våler østre Våler 10 Aurskog-Høland 289 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Våler østre Våler 10 Aurskog-Høland 291 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Vårnes Mork østre 56 Sørum (Blaker) 205 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Ækra (Ekre) Lomsnes 44 Aurskog-Høland 23 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Ødegård Åsnes 19 Aurskog-Høland 453 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Ødegård Finstad store 32 Aurskog-Høland 688 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Ødegård Gunnildrud 38 Aurskog-Høland 752 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Ødegården Nordby 11 Aurskog-Høland 330 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Ødegården Hogstad 29 Aurskog-Høland 583 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Ødegården Rud 30 Aurskog-Høland 608 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Ødegården Kjellingmo øvre 39 Aurskog-Høland 767 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Ødegården Hogset 54 Sørum (Blaker) 165 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Ødegården Jødal lille 58 Sørum (Blaker) 235 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Ødegården søndre Hogset 54 Sørum (Blaker) 168 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Øien Prestegarden 31 Aurskog-Høland 666 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Øisjøen Mangen søndre 2 Aurskog-Høland 71 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Øisjøfoss Mangen søndre 2 Aurskog-Høland 73 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Øisjøtangen Mangen søndre 2 Aurskog-Høland 72 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Ønersud Skukstad 63 Sørum (Blaker) 307 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Østbergersætra Berger mellom 15 Aurskog-Høland 406 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Østby Kjellingmo nedre 40 Aurskog-Høland 776 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Østgård Toverud 28 Aurskog-Høland 576 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Østli Toreid 68 Sørum (Blaker) 453 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Østli Monsrud 80 Sørum (Blaker) 720 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Østre Balterud Balterud 22 Aurskog-Høland 503 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Østre Berger Berger mellom 15 Aurskog-Høland 395 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Østre Bokstad Bokstad søndre 27 Aurskog-Høland 561 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Østre Eikeberg (Nedre) Eikeberg 47 Aurskog-Høland 67 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Østre Engen Prestegarden 31 Aurskog-Høland 658 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Østre Grøtli Grøtli 36 Aurskog-Høland 731 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Østre Hagen Prestegarden 31 Aurskog-Høland 665 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Østre Halvorsrud Halvorsrud 13 Aurskog-Høland 362 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Østre Hareton Hareton 21 Aurskog-Høland 497 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Østre Hellebekken Toverud 28 Aurskog-Høland 574 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Østre Hogstad Hogstad 29 Aurskog-Høland 587 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Østre Ingjer Svastad 72 Sørum (Blaker) 524 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Østre Korsmo Eikeberg 47 Aurskog-Høland 73 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Østre, Lier store Lier store 8 Aurskog-Høland 259 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Østre Moen Åsnes 19 Aurskog-Høland 451 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Østre Mork Mork østre 56 Sørum (Blaker) 192 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Østre Myrvold Prestegarden 31 Aurskog-Høland 638 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Østre Romhus Prestegarden 31 Aurskog-Høland 633 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Østre Skukstad Skukstad 63 Sørum (Blaker) 305 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Østre Stagrum Stagrum 67 Sørum (Blaker) 391 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Østre Strand Hareton 21 Aurskog-Høland 478 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Østre Svastad Svastad 72 Sørum (Blaker) 520 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Østre Tønsberg Tønsberg 45 Aurskog-Høland 39 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Østre Ullerud Ullerud 25 Aurskog-Høland 545 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Østre Våler Våler 10 Aurskog-Høland 289 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Østre Våler Våler 10 Aurskog-Høland 291 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Øverby Finstad store 32 Aurskog-Høland 694 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Øverby Stagrum 67 Sørum (Blaker) 392 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Øvre Dingsrud Dingsrud 12 Aurskog-Høland 347 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Øvre Fjeld Eikeberg 47 Aurskog-Høland 80 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Øvre Harefallet Nordby 11 Aurskog-Høland 316 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Øvre Hellerud Huseby lille 73 Sørum (Blaker) 565 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Øvre Ingjer Kvevli store 60 Sørum (Blaker) 274 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Øvre Kjellingmo Kjellingmo øvre 39 Aurskog-Høland 757 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Øvre Låland Fossum søndre 78 Sørum (Blaker) 679 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Øvre Sylta Fossum nordre 77 Sørum (Blaker) 663 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Øvre Toreid Toreid 68 Sørum (Blaker) 418 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Ålia Kjølstad 65 Sørum (Blaker) 336 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Åmodt Toreid 68 Sørum (Blaker) 432 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Åmot Åmot 24 Aurskog-Høland 527 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Ånnerud Ånnerud 52 Sørum (Blaker) 122 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Ånnerud nordre Ånnerud 52 Sørum (Blaker) 134 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Ånnerudstuen Ånnerud 52 Sørum (Blaker) 141 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Ånnerud søndre Ånnerud 52 Sørum (Blaker) 123 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II
Årnes Hareton 21 Aurskog-Høland 495 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Årstad Haugrim 4 Aurskog-Høland 129 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Årud Åmot 24 Aurskog-Høland 536 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Åserud Lokshaug 23 Aurskog-Høland 520 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Åserud Lokshaug 23 Aurskog-Høland 521 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Åserud Stubjar 42 Aurskog-Høland 802 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Åsnes Åsnes 19 Aurskog-Høland 444 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Åsnessætra Åsnes 19 Aurskog-Høland 459 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker I
Åstad Jødal lille 58 Sørum (Blaker) 234 Bygdehistorien for Aurskog/Blaker II