DIS-Norge
 
  English Norsk  

Registreringsinstruksene

Informasjon, spørsmål og svar (OSS/FAQ):

 

27.02.2011: Presisering av registreringsinstrukser
Spørsmål: Markering av personsensitive opplysninger. Hvor plasseres paragraftegnet (§)?
Svar: Det er ikke så nøye hvor paragraftegnet plasseres. Tegnet er der bare for at personposten plukkes ut for gransking av en ansvarlig, som bestemmer hva som skal gjøres med den.
Spørsmål: Hvordan skal opplysninger om bosted året før registreres?
Svar: Opplysninger om bosted i 1922 og når og hvorfra flyttet skal bare transkriberes på personer som har disse opplysningene skrevet på sin linje i kilden.
 
07.11.2010: Lange personlister
Spørsmål: Jeg har en gård med opplysninger om at det er 4 personlister, og at liste 4 inneholder 32 personer. Når jeg kommer til liste 4, så inneholder den kun 10 personer. Men, det er ytterligere 3 unummererte lister med tilsammen 22 personer. Men, hvordan går jeg fram i dette tilfellet? Kan jeg f.eks gi unummererte lister nummer og forklare dette i merknader?
Svar: Du gjør slik:
Første liste kaller du liste 4, neste liste kaller du 4,1, tredje liste kaller du 4,2, og den siste listen kaller du 4,3
Slik gjør du også dersom det hadde vært fler enn 4 lister.

20.01.2008: Ingen endringer i registreringsinstruksene
Ved den nye oppstarten av prosjektet fra februar 2008 blir det ikke gjennomført endringer i selve registreringsinstruksene. I brukerveiledningen er noen praktiske rutiner endret på sidene 2-6, og den sorteringen av kildekopier på papir som er beskrevet på side 20-21, lar seg ikke gjennomføre for registratorer som mottar kilden som digitale bilder på CD-R. De må isteden med stor nøyaktighet bla seg frem og tilbake i bildene for å kunne registrere dem i korrekt rekkefølge. Ellers er det ingen endringer. En ny versjon av brukerveiledningen blir lagt ut for nedlasting om noen få dager.

21.05.2005: Ubebygde og ubebodde eiendommer
Spørsmål: 
Jeg har kommet over et problem i forbindelse med registrering av eiendommer under oppførelse, der bare side 1A av skjema nr. 1 er fylt ut. Registreringsprogrammet vil ikke la meg registrere kun opplysninger som stammer fra side 1A, men ber også om arknummer for side 1B og 1C. Jeg har foreløpig løst dette ved å registrere arknummer for side 1A også i arknummerfeltene for sammendrag og beboelsesstatistikk, samtidig som jeg skriver en merknad om at kun side 1A er utfylt. Håper dette er OK. Dersom det er en annen måte å løse dette på, er det fint om dere gir meg en tilbakemelding.
Svar: Det er nok naturlig at både personlister, sammendrag og beboelsesstatistikk mangler når huset ennå ikke er ferdigbygd og bebodd, så det er OK at du bruker arknummeret for 1A også i arknummerfeltet for 1B. Men arknummer for 1C er det ikke lenger obligatorisk å fylle ut i programmet, så det kan du droppe. LN.

03.03.2005: Antall personer
Spørsmål: 
I en personliste er det listet opp 7 personer i en leilighet. 3 av dem er midlertidig flyttet til Mjøndalen. I sammendraget står det skrevet samlet antall personer 27, med ekstra 3 som tilsammen blir 30. De to siste tallene er strøket. Det jeg gjorde her, var å skrive 27 i antall personer og i tillegg skrive i merknadsfeltet om de +3 og i hvilken husliste personene er innført i. Blir det riktig?
Svar: 
Antallene i denne tellinga gjelder hjemmehørende personer, og i disse skal de midlertidig fraværende være inkludert. Så du kan godt ta med disse 3 personene i antallet både for leiligheten og gården. Men generelt har dere ikke tid til å kontrollere og revidere alle tallene i sammendraget, men må regristrere det som står der. LN.

03.03.2005: Personlistenummer
Spørsmål: 
Det har dukket opp et par personlister med nummer "1 a" og "1 B" i samme bygård. Jeg registrerte dem sånn det står. Blir det riktig?
Svar: 
Nei, ikke helt. I følge veiledningen skal disse registreres '1a' og '1b'. LN.

20.02.2005: Registrering av barn
Spørsmål: 
Det er i flere tilfeller at barn bare er innført med navn, fødselsdato og fødested. Skal jeg da registrere noe mer, f.eks. legge inn 'barn' i feltet for familiestilling og 'ug' i feltet for ekteskapelig status? Dette gjelder for barn under ca. 15 år.
Svar: 
I slike tilfeller kan du gjerne legge inn 'ug' på sivilstand, men ellers ingenting annet enn det som står i kilden. LN.

06.02.2005: Kurset er ikke nok - les veiledningsheftet grundig!
Det jeg nevnte av generelle og 1923-spesifikke registreringsinstrukser under min gjennomgang på kurset lørdag 5.2. var kanskje de viktigste poengene, men langt fra alle som er nødvendige i deres registrerings- (og korrektur-) arbeid. Jeg vil derfor på det sterkeste oppfordre dere til å lese gjennom hele veiledningsheftet grundig. Fellesinstruksene på side 7-20 bør leses gjennom før registreringen starter, mens detaljinstruksene og brukerveiledningen for programmet kombinert på side 21-37 bør leses steg for steg når dere registrerer deres første huslister og personlister. Da unngår dere sikkert også noen av de runtime-feilene programmet dessverre fortsatt gir. Lykke til med oppstarten! Mvh Lars N.