DIS-Norge
 
  English Norsk  

Registreringsprogrammet RHDReg1923

 

Registreringsprogrammet RHDReg1923 er utviklet vederlagsfritt avRegistreringssentral for historiske data (RHD) ved Universitetet i Tromsø. Programutvikler har vært Trygve Andersen. RHD og Trygve Andersen takkes med dette for sitt generøse bidrag. RHD vil etter prosjektets avslutning få en kopi av det registrerte materialet for å tilrettelegge det for forskningsbruk.

Informasjon og spørsmål/svar:

20.01.2008: Samme versjon av programmet benyttes!
Ved ny oppstart av prosjektet KraFt1923 i februar 2008 er det ikke nødvendig med endringer i registreringsprogrammet RHDReg1923, så versjon 6 fra 08.04.2005 (distribuert 17.04.2005) skal fortsatt brukes. Se informasjon om nedlasting nedenfor.

17.04.2005: Ny versjon av RHDReg1923 klar!
Endelig har vi mottatt en versjon (6) av registreringsprogrammet RHDReg1923 som synes så robust og stabil i drift at den nå distribueres til alle registratorene i prosjektet. Også en del bruksegenskaper i programmet er forbedret. Se medfølgende oppgraderingsveiledning og oppdatert versjon av registreringsveiledningen! Alt sammen kan lastes ned herfra. Hvis du også får problemer med den nye versjonen, se tips fra 12.02.2005 nedenfor som kanskje kan være til hjelp.

22.03.2005: Ny programversjon kommer over påske!
Uttestingen av programversjon 4 fra 15.02.2005 hos meg og tre av registratorene gikk ganske bra, og av versjon 5 fra 10.03. enda bedre. Men begge versjoner har fortsatt en feil som det er viktig å få rettet, så vi venter på versjon 6 over påske før vi distribuerer til dere alle. Den nye versjonen med tilbehør vil kunne lastes ned fra disse websidene.

20.02.2005: Ny versjon av programmet
Jeg mottok den 15/2 versjon 4 av programmet RHDReg1923. I denne er mange opplevde og potensielle problemer fjernet, i tillegg til at flere egenskaper er forbedret og detaljer endret etter våre ønsker. Jeg har ikke klart å frembringe feil i denne versjonen, men den er i dag allikevel sendt ut til tre av registratorene (Eva Kristoffersen, Liv Ofsdal og Mette Værnes) for videre uttesting. Hvis den kommer godt ut av dette, vil den bli sendt ut til alle registratorene i slutten av uka.

12.02.2005: Problemer med oppstart av programmet?
For dem som har problemer med å få registreringsprogrammet til å starte eller virke i det hele tatt, f.eks. under Windows 2000, kommer utvikler Trygve Andersen med følgende tips:
A. Roten til problemene er mest sannsynlig .Net Framework installasjonen. Det som kan gjøres er en avinstallering av denne (eventuell eldre versjon enn 1.1) etterfulgt av en ny installering av enten dotnetfn.exe (for norsk Windows) eller dotnetfe.exe(for engelsk Windows), ikke begge!
B. En annen faktor kan være Microsoft Data Access Components. Ifølge Microsoft sine sider må Microsoft Data Access Components (MDAC) være av versjon 2.6 eller nyere. (Siste versjon 2.8 av MDAC, dvs. filen "MDAC_TYP.EXE", ligger på den CDen som ble utdelt på kurset 5/2. MDAC skal ikke være nødvendig for Windows XP-maskiner, men for alle eldre Windows-versjoner.)
C. Ellers så kan det være lurt å ta turen innom Windows Update for å hente ned de siste Windows-oppdateringene til de maskinene som har problemer. Det er bl.a kommet en Service Pack 1 til .NET Framework 1.1, se her.
NB: Du bør være litt dreven databruker og vite omtrent hva du gjør for å å laste ned programvare fra Internett og installere den på din maskin. Er du ikke det, kan du kanskje få hjelp via kraft1923@oa.slektogdata.no
NB 2: Hvis noen blir kvitt problemene sine ved hjelp av disse eller andre tilleggsinstallasjoner, vennligst meld dette tilbake til rhdreg1923@oa.slektogdata.no

07.02.2005: Registreringsprogrammet ustabilt
Det ser dessverre ut til at registreringsprogrammet RHDReg1923 i første versjon er uakseptabelt ustabilt, det vil si at det gir feilmeldinger og noen ganger "roter til" dataene i databasen selv ved ubetydelige "feil" og knapt nok det fra brukerens side. Hittil har jeg mottatt meldinger om feilsituasjoner fra 5 registratorer. Noen feil kanskyldes spesielle forhold på brukerens PC, mens andre utvilsomt skyldes programmet. Jeg vil snarlig studere meldingene nærmere og melde dem videre til programutvikleren. Jeg regner med at vi vil få en ny versjon av programmet innen 1-2 uker. Den vil bli lagt ut for nedlasting fra dette nettstedet. Fortsett gjerne å melde programfeil til rhdreg1923@oa.slektogdata.no
De som føler seg ukomfortable med det ustabile programmet og ikke har trening i å sjonglere med filer og databaser, bør vurdere å utsette oppstarten til vi får en ny og mer stabil versjon av programmet.