DIS-Norge
 
  English Norsk  

Status gravstedsregistrering

Status august 2012
I  OA er vi godt i gang med Gravminneregistreringen, men vi har fremdeles noe å ta tak i ;
I Oslo og Akershus har vi ca 105 kirkegårder. Mange av disse er fotografert og registrert, men det trenges omfotografering etter noen år, for det kommer alltid til nye graver og gamle blir slettet.  På flere kirkegårder pågår det registrering i dag, noen av disse har det vært jobbet på i lang tid og noen venter bare på oppstart av fotografer.

Noen kirkegårder er store og her kan man godt samarbeide flere sammen.

Derfor trenger vi fremdels gode hjelpere til dette viktige arbeidet, så dersom du har litt tid, er glad i frisk luft, har ett digitalkamra og en PC skulle mulighetene være der. 

Send en mail til: gravreg@oa.disnorge.no

Husk dette er et viktig arbeide – vi hjelper ikke bare oss selv, men hverandre!