DIS-Norge
 
  English Norsk  

Vandring i de fattiges kvartal

Slekt og Data Oslo/Akershus sommerutflukt skjer onsdag 7. juni klokka 18.00-20.00

Innenfor noen få hundre meter rundt Storgata finnes det skatter av rik sosialhistorie. Her lå Tukthuset, Tvangsarbeidsanstalten Prindsen, Fattigsykehuset Krohgstøtten, fattighus for eldre og ulike matstasjoner og privat veldedighet. 
Oslo byarkiv tar deg med på en vandring i de fattiges historie, som er en del av historien om arbeiderklassens kår i byen. 

Oppmøte på Youngstorget. Avslutning ved utestedet Gaasa. 

  • Oppstart ved fontenen på Youngstorget.
  • Neste stopp er restene av tukthusmuren som gjennomborer sentrum politistasjon.
  • I tukthuset skulle tiggere og løsgjengere straffes med hardt arbeid.
  • I Calmeyersgaten er det få synlige spor etter Indremisjonens grøtutdeling, men i området er det fortsatt matutdeling.
  • Neste stopp er det gamle fattigsykehuset Krohgstøtten og fattighus for eldre like ved dagens legevakt.
  • Siste stopp er Tvangsarbeidsanstalten Prinds Christian Augusts Minde, som står med fabrikkbygninger og hovedhus slik det sto i 1900. Her er det nå servering og mulig å sette seg ned. 

Turen tar i underkant av to timer, selv om området vi skal bevege oss i er relativt lite. 

Ta på gode sko! 

Velkommen til årets sommerutflukt!

Bildet av Christian Ausgust Minde er hentet fra Dagbladets negativarkiv (6 x 6) som Norsk Folkemuseum overtok 2003 (www.oslobilder.no